Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
 • Kysely: Korona ei ole vaikuttanut suomalaisten käsityksiin työnantajan houkuttelevuudesta

  31.3.2021 | Työelämä

  LähiTapiolan Arjen Katsaus -kyselystä selviää, ettei korona ole muuttanut suomalaisten käsityksiä houkuttelevasta työnantajasta. Suomalaisten mielestä työnantajan houkuttelevuus syntyy erityisesti palkasta, hyväksi kerrotusta ilmapiiristä sekä työpaikan sijainnista. Asiantuntijan arvion mukaan tulevaisuudessa mielikuva työnantajan vastuullisuudesta ja siitä, kokeeko työntekijä jakavansa työnantajansa kanssa samanlaisen arvopohjan, saattavat korostua nykyistä enemmän.

 • Näitä työnantajan tarjoamia etuja suomalaiset arvostavat – eroavaisuuksia eri-ikäisten välillä

  18.3.2021 | Työelämä

  Suomalaiset arvostavat työnantajan tarjoamista henkilöstöeduista selkeästi eniten kattavaa työterveyshuoltoa, selviää LähiTapiolan Arjen katsaus -tutkimuksessa. Noin kaksi viidestä suomalaisesta kertoo arvostavansa liikunnan rahallista tukemista ja lounasetua. Lähes yhtä paljon arvostettiin työnantajien tarjoamia vapaaehtoisia vakuutuksia. Asiantuntijan mukaan henkilöstölle tarjottavissa eduissa on nähtävissä muutosta.

 • Palkka ei kohtaa työn vaativuutta työssä käyvien mielestä tällä hetkellä – myös stressi koettiin työn ongelmaksi

  10.3.2021 | Työelämä

  Arjen Katsaus -kyselyssä kysyttiin työssä käyviltä suomalaisilta tammikuussa 2021 oman työn pahimmista ongelmista. Eniten tyytymättömyyttä aiheuttaa palkan vastaamattomuus työn vaativuuteen nähden, ja esille nousivat myös arvostuksen puute ja huono johtaminen. Lisäksi työn henkinen kuormittavuus tunnistettiin ongelmaksi. Työelämän ulkopuolella olevat näkevät suurimpana ongelmana työelämän kuormittavuuden ja stressin.

 • Yrittäjien keskimääräinen sairauspäiväraha on vain muutamia kymppejä päivässä

  25.2.2021 | Työelämä

  Suomalaiset yrittäjät maksoivat vuonna 2019 lakisääteistä YEL-vakuutusta keskimäärin 21 900 euron työtulonsa mukaan. Tämän työtulon mukainen Kelan maksama sairauspäiväraha on vain noin 51 euroa päivässä. Eläkeajan koittaessa nyt päälle nelikymppinen yrittäjä nauttisi aikanaan 68-vuotiaana eläkettä 706 euroa kuukaudessa. Asiantuntija kehottaa yrittäjiä ennakoimaan tulevaa toimeentuloaan sekä ennen kaikkea perehtymään siihen, mihin kaikkeen vapaasti valittavan YEL-maksun määrä vaikuttaa.

 • Viidesosa työpaikkojen tapaturmista sattuu käytävillä ja kulkuväylillä – työnantajat voisivat säästää näitä vähentämällä yli 100 miljoonaa euroa

  19.2.2021 | Työelämä

  Joka viides työpaikoilla tapahtuvista tapaturmista sattuu käytävillä ja kulkuväylillä. LähiTapiolan korvaustilastojen mukaan työntekijä loukkaantuu näissä työtapaturmissa yleensä hieman pahemmin, ja niistä sairauslomat ovat jopa viikon pidempiä kuin muualla sattuvista työtapaturmista. Asiantuntijan mukaan työtapaturmien vähentäminen on monen asian kokonaisuus, joka alkaa tilasuunnittelusta ja tavaravirtojen hallinnasta. Myös inhimilliset tekijät tulisi huomioida työn tekemisen tavoissa; mahdollistaa yhtäjaksoinen keskittyminen, vähentää samanaikaisten tehtävien ja tarkkailtavien asioiden määrää ja kiinnittää huomiota henkiseen kuormittavuuteen, jonka tiedetään lisäävän alttiutta työtapaturmiin.

 • Työnantajan maksama eläke-etu voi korottaa merkittävästi tyypillistä vanhuuseläkettä - katso esimerkit Maijan ja Meerin iän vaikutuksesta eläke-euroihin

  4.2.2021 | Työelämä

  Työnantajan tarjoama lisäeläke-etu voi kasvattaa mukavalla tavalla vanhuuseläkkeen toimeentuloa. Viime vuonna lisäeläkettä saaville eläkeläisille maksettiin vanhuuseläkkeen päälle keskimäärin 729 euroa, mikä on noin 40 prosenttia tyypillisestä suomalaiselle maksetusta keskieläkkeestä vuonna 2019. Pitkän ajan säästäminen kasvattaa eläkepottia huomattavasti enemmän, ja ero näkyy useina satasina.

 • Vinkit yrittäjälle: Vakuuta ne asiat, joista et selviä yrityksesi käteisvaroilla

  29.1.2021 | Työelämä

  Viime vuonna uusia yrityksiä perustettiin parisataa enemmän kuin sitä edeltävänä vuotena. Moni aloitteleva yrittäjä saattaa kuitenkin olla sormi suussa vakuutusasioidensa kanssa. Asiantuntijan mukaan moni yrittäjä ei tule ajatelleeksi, että useat vakuutukset ovat edullisempia ja kattavampia yrityksen ottamina kuin yksityishenkilönä. Yrittäjän kannattaa pohtia ennen kaikkea niitä riskejä, joista ei selviäisi firman käteisvaroilla.

 • ”Kulutan vähemmän, nautin enemmän”, sanoo osa-aikaeläkeläinen

  22.1.2021 | Työelämä

  Päätös keventää työtaakkaa näkyy hiukan pankkitilillä, mutta tuntuu iloisempana mielenä ja rennompana fiiliksenä. Näin Iris Kieme kuvailee tuntemuksiaan sen jälkeen, kun hän alkoi tehdä kolmipäiväistä työviikkoa viime marraskuusta alkaen. Päätökseensä erittäin tyytyväinen Iris suosittelee kaikille kuusikymppisille samaa, ja on leikkimielisesti jopa sitä mieltä, että lain pitäisi pakottaa tähän ratkaisuun eikä vain mahdollistaa sitä.

Lataa lisää