Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Tuntuuko metsänhoito vieraalta? Uusi LähiTapiola Yhteismetsä tarjoaa etämetsänomistajille helppoa metsänomistamista

28.10.2021 - Maa- ja metsätalous

Nainen kävelee metsässä.

Arvion mukaan suomalaisten omistamista metsistä vähintään kaksi miljoonaa hehtaaria tuottaa heikosti. LähiTapiolan uusi palvelu auttaa etenkin etämetsänomistajia saamaan metsänsä tuottamaan helposti.

LähiTapiola on perustanut ensimmäisenä finanssialan toimijana yhteismetsän, joka tarjoaa helppoa ja vaivatonta metsänhoidon ja -varallisuuden palvelua ennen kaikkea kiireisille omistajille, joilla ei ole vahvaa tunnesidettä metsäänsä. Suomessa tällaisia on vuosi vuodelta enemmän, tämän hetkisen arvion mukaan vähintään noin 200 000 metsänomistajaa asuu kaukana omasta metsätilastaan. Määrän uskotaan tulevaisuudessa lisääntyvän, kun metsää siirtyy muun muassa perintönä nuoremmille sukupolville. Tyypillistä on, että metsänhoito ei ole heille tuttua eikä se liioin kiinnostakaan. Arvioiden mukaan yli kaksi miljoonaa metsähehtaaria tuottaa heikosti (2–2,5 prosenttia).

– Haluamme tarjota metsänomistajille palvelua, jonka avulla he voivat saada metsänsä tuottamaan. Se tapahtuu vain oikea-aikaisesti ja ammattimaisesti hoidetussa metsässä, mikä jää tällä hetkellä liian monelta tekemättä. Kun metsänsä liittää LähiTapiola Yhteismetsään, metsää voi omistaa vaivattomasti ilman omistamisen tuomia velvollisuuksia, LähiTapiolan metsätalousliiketoiminnan johtava asiantuntija Marika Makkonen kertoo.

Osakkaalle verovapaata tuottoa

LähiTapiola Yhteismetsä maksaa liittyvän metsäkiinteistön arvonmäärityskulut. Liittymisen jälkeen omat vastuut ja velvollisuudet metsänhoidosta päättyvät. Sen sijaan yhteismetsän osakas saa vuosittaista tuottoa suhteessa yhteismetsän omistusosuuteensa. Osakkaalle yhteismetsän maksama ylijäämä (tuotto) tilikaudelta on verovapaata.

Enenevissä määrin metsätiloja siirtyy perinnönjaossa sukupolvelta toiselle. Perikunnat voivat helposti jatkaa metsänomistajina yhteismetsän kautta.

– Yhteismetsän kautta on mahdollisuus jatkaa metsänomistamista, mutta ulkoistamalla hoidolliset toimenpiteet. Tarjoamme kustannusrakenteeltaan yhden tehokkaimmista ja äärimmäisen helpoista metsäsijoittamisen muodoista. Yhteismetsän vuosittainen kokonaistuotto on pitkällä aikavälillä vähintään sama (4 prosenttia), kuin aktiivinen metsänomistaja saisi keskimääräistä isommalle metsätilalleen, Makkonen kertoo.

Kestävää ja vastuullista metsätaloutta

Suurimpana metsävakuuttajana LähiTapiola tuntee metsien riskit ja niiden ehkäisyn sekä sen, miten metsiä hoidetaan kannattavasti. Yhteismetsälaki velvoittaa, että yhteismetsää tulee käyttää ensi sijassa kestävän metsätalouden harjoittamiseen. Kestävä metsänhoito sisältää taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden.

– LähiTapiola Yhteismetsän osakaskunta päättää näiden osa-alueiden painottamisesta. Metsänhoidon kumppanimme Aari tuo yhteismetsään asiantuntemuksensa. Yhteismetsän hoitokunta varmistaa, että osakkaiden tekemät päätökset ovat kestävällä pohjalla ja toteutuvat käytännössä. Terve ja hyvin hoidettu metsä kasvaa paremmin, sitoo hiiltä tehokkaammin ja kestää esimerkiksi sään tai tuhohyönteisten aiheuttamaa stressiä paremmin. Kun tämä on kunnossa, metsä myös tuottaa parhaiten, Makkonen toteaa.

– Meille alueellisena yhtiönä on tärkeää ehkäistä metsien pirstoutumista ja omistamisen valumista ulkomaisiin käsiin sekä edistää ammattimaista ja vastuullista metsänhoitoa Suomessa, kertoo LähiTapiolan maa- ja metsätalousliiketoiminnan johtaja Petri Pitkänen.

Mikä on LähiTapiola Yhteismetsä?

  • Yhteismetsä on osuuskuntaa muistuttava metsäomistamisen muoto.
  • Kun oman metsätilan liittää yhteismetsään, metsänomistajan omat velvollisuudet ja vastuut päättyvät.
  • Yhteismetsään liittyneet osakkaat omistavat metsää osuuksiensa suhteessa.
  • Yhteismetsä huolehtii veroista ja jaettava ylijäämä on osakkaille verovapaata tuloa.
  • Yhteismetsän vuosittainen kokonaistuotto on pitkällä aikavälillä vähintään sama (4 %), kuin aktiivinen metsänomistaja saa keskimääräistä isommalle metsätilalleen tuottoa.

Kiinnostuitko?

LähiTapiola Yhteismetsä - Se vaivattomampi tapa omistaa metsää

Vastuullista hoitoa metsällesi, ilman metsänomistajan huolia. LähiTapiola Yhteismetsä on vaihtoehto metsänomistajalle, jolla ei ole aikaa, osaamista tai intoa hoitaa metsäänsä itse tuottavasti.

Lue lisää