Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiolan kysely: Moni on valmis elämäntapamuutokseen, mutta ajan ja motivaation puute vaivaavat

13.10.2021 - Talous

LähiTapiolan asiakaskyselyssä lähes kaksi kolmasosaa olisi halukas muuttamaan elämäntapojaan. Tavoitelluin muutos on liikunnan lisääminen. Esteitä muutokselle voi olla useita, mutta niiden yli on mahdollista päästä.

Moni miettii elämäntapojensa muuttamista, mutta ajan ja motivaation puute usein rajoittavat muutokseen ryhtymistä. LähiTapiolan kesän aikana tehdyssä asiakaskyselyssä 62 prosenttia kyselyn 3390 vastaajasta kertoi harkinneensa elämäntapamuutosta. Eniten vastaajat olivat harkinneet liikunnan lisäämistä, terveellisemmin syömistä sekä painon pudottamista.

- Suurin osa kyselyyn vastanneista kertoi olevansa aktiivisia arjessaan ja liikkuvansa vähintään 3 tuntia viikossa, eli yli UKK instituutin aikuisten liikkumisen suositusten. Huolestuttavaa kuitenkin on, että jopa 21 prosentilla liikkuminen on melko vähäistä, kertoo asiantuntija Heli Neuvonen LähiTapiolan Henkiyhtiöstä.

Stressin vähentäminen ja unirytmin parantaminen olivat keskenään lähes yhtä suosittuja elämäntapamuutoskohteita. Avoimissa vastauksissa korostui tarve työn ja vapaa-ajan tasapainottamiselle. Kyselyyn vastanneista vain pieni osa on harkinnut muutosta alkoholinkäyttöönsä tai tupakoinnin vähentämiseen.

- Mitä nuorempi vastaaja oli, sitä enemmän korostui stressin ja säännöllisen unirytmin parantamisen tarve. Painonpudotuksen osalta tilanne on toinen ja kyselyn mukaan tarve lisääntyi sen myötä mitä vanhempia vastaajat olivat, Neuvonen kertoo.

Kuvassa LähiTapiola Henkivakuutusyhtiön asiakaskyselyn tulokset millaista elämäntapamuutosta vastaajat ovat herkinneet

Muutos on mielessä, mutta aika ei riitä

Moni tiedostaa tarpeet elämäntapamuutokseen, mutta usein muutos jää tekemättä. Suurimmat esteet muutoksen aloittamiselle ovat kyselyyn vastanneiden mielestä ajanpuute, motivaation puute sekä innostuksen lopahtaminen. Muutos elämäntavoissa vaatii aikaa ja järjestelmällisyyttä, mutta kiireisen arjen keskellä monelta keskittyminen herpaantuu ja muutoksesta aletaan lipsua. Etenkin ruuhkavuosia elävät kokivat ajanpuutteen suurimmaksi esteeksi elämäntapamuutokselle ja arjen aktiivisuudelle.

- Haluamme omalta osaltamme auttaa asiakkaitamme muutoksessa ja tukea tavoitteiden saavuttamisen kanssa. Tästä syystä tarjoamme osana Älyhenkivakuutusta esimerkiksi online-liikuntapalvelun maksutta helmikuun 2022 loppuun asti, Neuvonen kertoo.

Kaikki LähiTapiolan henkivakuutukset, vakavan sairauden- ja työkyvyttömyyden turvat ovat Älyhenkivakuutuksia, eli asiakkaamme saavat vakuutuksen lisäksi käyttöönsä maksutta hyvinvointipalvelut, eli HyvinvointiHelpin. HyvinvointiHelpissä voi asettaa tavoitteita, hyödyntää hyvinvointisisältöjä ja osallistua säännöllisesti järjestettäviin hyväntekeväisyyshaasteisiin. HyvinvointiHelpin löytää TerveysHelppi-sovelluksesta, jonka kautta myös online-liikuntapalvelun saa käyttöönsä. Tutustu Älyhenkivakuutukseen.

Näin voit onnistua elämäntapamuutoksessa

  1. Mieti, miksi haluat tehdä elämäntapamuutoksen. Usein muutosta hakevat asettavat määrällisiä tavoitteita esimerkiksi laihduttamiselle tai kuntoilun lisäämiselle. Motivaation lisäämisen kannalta kannattaa miettiä miksi haluaa tehdä muutoksen. Esimerkiksi Mitkä ovat ne syyt, joiden takia haluat kohottaa kuntoa tai parantaa jaksamista?
  2. Sopivan pienin annoksin. Usein elämäntapamuutokseen ryhtyvät haluavat muuttaa asiat kerralla ja isosti. Pienempien muutoksen kanssa on kuitenkin helpompi edetä ja tuloksiakin näkyy nopeammin.
  3. Retkahduksista voi oppia. Muutoksissa tulee aina takapakkia ja retkahtamisia. Kannattaa kuitenkin miettiä kokonaiskuvaa ja olla itselleen armollinen- Itsensä kannustaminen nousee moittimista tärkeämmäksi.
  4. Tee muutos yhdessä kaverin kanssa. Aina oma sisäinen motivaatio ei riitä, ja silloin ulkoista tukea voi hakea monista eri lähteistä. Vertaistuki sitouttaa muutokseen ja kannustaa sen tekemisessä.
  5. Ole rehellinen itsellesi. Osaamme keksiä itsellemme monet syyt, miksi lenkin voi jättää väliin tai viivyttää nukkumaan menemistä. Elämäntapamuutoksen onnistumisessa tärkeää on olla itselle rehellinen. Välillä on hyvä palata miettimään juurisyytä sille, miksi elämäntapamuutokseen lähti ja minkä vuoksi sen haluaa tehdä.

Lähde: Elämäntapamuutos mielessä? Valmentaja listaa 5 yleistä kompastuskiveä ja auttaa pääsemään niiden yli