Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiolan rahastosiirrot etenevät - LähiTapiolan sijoittamisen ja säästämisen palvelujen kehittäminen saa lisää vauhtia

6.10.2021 - Talous

LähiTapiolan ja S-Pankin kesällä ilmoittama rahastojen hallinnon siirto käynnistyy vaiheittain syksyn aikana. Ensimmäiset siirrot toteutetaan 12.11.2021. LähiTapiolan rahastoasiakkaat tulevat hyötymään kattavammasta rahastovalikoimasta ja pitkällä aikavälillä siirron tuomasta kustannustehokkuudesta. Rahastojen hallinnon siirrot eivät vaadi rahastojen osuudenomistajilta toimenpiteitä.

LähiTapiola ja S-Pankki kertoivat kesäkuussa sopineensa LähiTapiola-rahastojen hallinnon siirrosta LähiTapiolan omistamaan Seligson & Co Rahastoyhtiöön. Finanssivalvonta on 27.9.2021 myöntänyt luvan siirrolle sekä vahvistanut siirron yhteydessä voimaan tulevat rahastojen uudet säännöt. Rahastojen osuudenomistajat saavat lokakuun alkupuolella henkilökohtaisen kirjeen, jossa kerrotaan muutoksista. Lue lisää hallinnon siirrosta täältä.

Siirrot toteutetaan kolmena eri päivänä 12.11., 26.11. ja 3.12.2021. Aiemmin LähiTapiola-rahastojen hallintoa on hoitanut S-Pankki Rahastoyhtiö Oy (aikaisemmalta nimeltään FIM Varainhoito Oy).

Järjestelyiden seurauksena LähiTapiolan omistaman Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen pääoma nousee lähes seitsemään miljardiin euroon ja näin LähiTapiola nousee Suomen suurimpien rahastotalojen joukkoon. LähiTapiola-rahastojen hallinnon siirto mahdollistaa pitkällä aikavälillä paremmat edellytykset kehittää rahastotoimintaa ja parantaa asiakkaillemme tuotettavia säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuja.

-LähiTapiola kehittää palveluitaan aktiivisesti ja pitkäjänteisesti, asiakkaita kuunnellen. Rahastojen hallinnon siirron yhtenä tavoitteena on mahdollistaa LähiTapiolan tarjoamien sijoittamisen palveluiden kehitys yhä enemmän asiakkaiden toiveita vastaavaksi. Oma rahastoyhtiö tuo enemmän mahdollisuuksia rakentaa laadukkaita, kustannustehokkaita sekä vastuullisia sijoituspalveluita ja ratkaisuja asiakkaillemme, Varainhoidon toimitusjohtaja Samu Anttila sanoo.

Siirron kohteena on 28 rahastoa ja yli neljän miljardin euron rahastopääoma. LähiTapiolan ja Seligson Co:n rahastoilla on yhteensä yli 200 000 osuudenomistajaa.

- LähiTapiola-ryhmä painottaa uudessa strategiassaan vahvasti talouden palvelujen kehittämistä asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Rahastosiirto on jatkumo viime vuonna toteuttamallemme Seligson & Co:n ostolle. Siirron seurauksena toimintamme selkeytyy, palvelutarjontamme laajenee ja kustannustehokkuus paranee, mikä on aina lopulta myös omistaja-asiakkaan etu, Anttila kertoo.

Hallinnon siirtosopimus ei koske LähiTapiola Vastuullinen Osinko Suomi ja LähiTapiola Vastuullinen Kehittyvät Markkinat -rahastoja. Näiden rahastojen osuudenomistajille muutoksista kerrotaan tarkemmin henkilökohtaisella kirjeellä.

Tutustu LähiTapiola Sijoitusrahasto Lyhytkorko ESG (aikaisemmin LähiTapiola Sijoitusrahasto Vastuullinen Lyhytkorko) -sääntöihin tästä.

Tutustu LähiTapiola Sijoitusrahasto Pitkäkorko ESG (aikaisemmin LähiTapiola Sijoitusrahasto Pitkäkorko) -sääntöihin tästä.

Tutustu LähiTapiola Sijoitusrahasto Reaalikorko ESG (aikaisemmin LähiTapiola Sijoitusrahasto Reaalikorko) -sääntöihin tästä.

Tutustu LähiTapiola Sijoitusrahasto Yrityskorko ESG (aikaisemmin LähiTapiola Sijoitusrahasto Vastuullinen Yrityskorko) -sääntöihin tästä.

Tutustu LähiTapiola Sijoitusrahasto Kestävä Vaikuttajakorko (aikaisemmin LähiTapiola Sijoitusrahasto Vastuullinen Vaikuttajakorko) -sääntöihin tästä.

Tutustu LähiTapiola Sijoitusrahasto Pohjoinen Yrityskorko ESG (aikaisemmin LähiTapiola Sijoitusrahasto Vastuullinen Pohjoinen Yrityskorko) -sääntöihin tästä.

Tutustu LähiTapiola Sijoitusrahasto Korkomaailma -sääntöihin tästä.

Tutustu LähiTapiola Sijoitusrahasto High Yield (aikaisemmin LähiTapiola Erikoissijoitusrahasto High Yield) -sääntöihin tästä.

Tutustu LähiTapiola Sijoitusrahasto Kehittyvät Korkomarkkinat -sääntöihin tästä.

Tutustu LähiTapiola Sijoitusrahasto Suoja (aikaisemmin LähiTapiola Erikoissijoitusrahasto Suoja) -sääntöihin tästä.

Tutustu LähiTapiola Sijoitusrahasto Maailma 20 -sääntöihin tästä.

Tutustu LähiTapiola Sijoitusrahasto Maailma 50 -sääntöihin tästä.

Tutustu LähiTapiola Sijoitusrahasto Maailma 80 -sääntöihin tästä.

Tutustu LähiTapiola Sijoitusrahasto 2025 ESG (aikaisemmin LähiTapiola Sijoitusrahasto 2025) -sääntöihin tästä.

Tutustu LähiTapiola Sijoitusrahasto 2035 ESG (aikaisemmin LähiTapiola Sijoitusrahasto 2035) -sääntöihin tästä.

Tutustu LähiTapiola Sijoitusrahasto 2045 ESG (aikaisemmin LähiTapiola Sijoitusrahasto 2045) -sääntöihin tästä.

Tutustu LähiTapiola Sijoitusrahasto Kestävä Ympäristö (aikaisemmin LähiTapiola Sijoitusrahasto Vastuullinen Ympäristö) -sääntöihin tästä.

Tutustu LähiTapiola Sijoitusrahasto Kuluttaja ESG (aikaisemmin LähiTapiola Sijoitusrahasto Vastuullinen Kuluttaja) -sääntöihin tästä.

Tutustu LähiTapiola Sijoitusrahasto Eurooppa Keskisuuret ESG (aikaisemmin LähiTapiola Sijoitusrahasto Vastuullinen Eurooppa Keskisuuret) -sääntöihin tästä.

Tutustu LähiTapiola Sijoitusrahasto Eurooppa Markkina -sääntöihin tästä.

Tutustu LähiTapiola Sijoitusrahasto USA Keskisuuret ESG (aikaisemmin LähiTapiola Sijoitusrahasto Vastuullinen USA Keskisuuret) -sääntöihin tästä.

Tutustu LähiTapiola Sijoitusrahasto USA Markkina -sääntöihin tästä.

Tutustu LähiTapiola Sijoitusrahasto Hyvinvointi ESG (aikaisemmin LähiTapiola Sijoitusrahasto Vastuullinen Hyvinvointi) -sääntöihin tästä.

Tutustu LähiTapiola Sijoitusrahasto Pohjoismaat ESG (aikaisemmin LähiTapiola Sijoitusrahasto Vastuullinen Skandinavia) -sääntöihin tästä.

Tutustu LähiTapiola Sijoitusrahasto Kasvu ESG (aikaisemmin LähiTapiola Sijoitusrahasto Vastuullinen Kasvu) -sääntöihin tästä.

Tutustu LähiTapiola Sijoitusrahasto Kehittynyt Aasia ESG (aikaisemmin LähiTapiola Sijoitusrahasto Vastuullinen Kehittynyt Aasia) -sääntöihin tästä.

Sijoitamme sinun varasi kuten omamme

Mitä, jos voit sijoittaa omat varasi kuten me LähiTapiolassa – pitkäjänteisesti ja ammattitaitoisesti? Tutustu sijoituskohteisiin, joihin me suursijoittajana itse uskomme.

Lue lisää