Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Kysely: Enemmistö huolissaan suojateiden turvallisuudesta – ”koulujen alkaessa malttia taajamissa”

9.8.2021 - Turvallisuus

Koulujen alku tuo tuhansia uusia koululaisia liikenteeseen. LähiTapiolan kyselyn mukaan noin 80 prosenttia suomalaisista on huolissaan koulunsa aloittavien lasten suojatieturvallisuudesta. Tilastojen valossa tienylitykset ovat kaduillamme edelleen vaarallisia paikkoja. Kokosimme keinoja, kuinka vaaratilanteita voidaan kouluvuoden alkaessa ehkäistä.

Suojatien pitäisi nimensä mukaisesti suojata tien ylittäjää, mutta moni pelkää, ettei tämä toteudu. LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyn mukaan 82 prosenttia suomalaisista on ainakin jokseenkin huolissaan koulunsa aloittavien lasten suojatieturvallisuudesta. Suojateiden merkitys korostuu taas kouluvuoden alkaessa, kun tuhannet lapset ja nuoret alkavat liikkua koulun ja kodin väliä.

- Meidän muiden on syytä olla liikenteessä valppaana myös tutuissa ympäristöissä, koska liikenne vilkastuu paljon arkiaamuina. Taajamassa auton tai pyörän ajonopeutta kannattaa hidastaa ainakin koulujen ja päiväkotien läheisyydessä, jotta jää enemmän aikaa havainnoida ja reagoida. Jos tuntuu, että jalankulkijat huomaa vasta viime tipassa, vauhtia on todennäköisesti liikaa. Äkkijarrutuksen tarve on jo merkki siitä, että riskit ovat turhan suuret, sanoo LähiTapiolan liikenneturvallisuudesta vastaava johtaja Tapani Alaviiri.

Arjan katsaus -kyselyyn vastanneiden enemmistö kokee, etteivät autoilijat tai pyöräilijät ota suojateitä tai niillä liikkuvia jalankulkijoita riittävästi huomioon. Lain mukaan ajoneuvolla suojatietä lähestyessä tulisi ajaa varovaisesti ja sellaista nopeutta, että ehtii tarvittaessa pysähtyä. Jos jalankulkija jo on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille, hänelle tulisi antaa tilaa.

- Liikenneturvallisuus on yhteispeliä ja syntyy vuorovaikutuksessa. Koska lapset kuitenkin vasta opettelevat liikenteeseen, ja ekaluokkalaisenkin liikennesilmä vasta kehittyy, on meidän aikuisten otettava turvallisuudesta vastuuta, sanoo Alaviiri.

Paljon onnettomuuksia suojateillä – moni säikähtänyt itse

Kyselytuloksista kumpuava huoli koululaisten suojatieturvallisuudesta saattaa juontaa osin siitä, että monella on omakohtaista kokemusta vaarallisista tilanteista. Kun kyselyyn osallistuneilta tiedusteltiin, ovatko he joutuneet jalankulkijoina suojatiellä vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen, 16 prosenttia vastaajista oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä ja runsas neljännes jokseenkin samaa mieltä.

Tilastojen valossa vakavia onnettomuuksia suojateillä sattuu edelleen yllättävän paljon. Onnettomuustietoinstituutin mukaan vuosina 2015–2019 taajamissa sattuneista jalankulkijan kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 43 prosenttia (29 tapausta) tapahtui suojatiellä. Luvusta on poistettu tahalliset teot sekä sairauskohtauksista aiheutuneet onnettomuudet. Taajamissa menehtyneistä jalankulkijoista enemmistö oli iältään yli nelikymppisiä, mutta noin joka kymmenes korkeintaan 14-vuotias.

- Vaikka jalankulkijoiden ja yleensäkin liikenteen kuolemantapaukset ovat vähentyneet viime vuosikymmeninä, ovat tienylitys- ja risteystilanteet edelleen riskisiä paikkoja. Näin kouluvuoden alkaessa meidän on hyvä muistaa, että esimerkiksi suojatietä lähestyvä lapsi saattaa helposti jäädä toisen ajoneuvon tai esimerkiksi pensaan varjoon. Lapset saattavat myös toimia joskus liikenteessä yllättävästi, joten siihenkin meidän on hyvä varautua, sanoo Alaviiri.

Näillä keinoin voimme vähentää riskejä koulutiellä

3 vinkkiä koululaiselle ja vanhemmille

  • Kun ekaluokkalainen aloittaa koulun, miettikää yhdessä, mikä on turvallisin reitti kulkea. Se ei välttämättä ole se kaikkein lyhin, vaan saattaa kiertää esimerkiksi tienylityksen alikulun kautta. Koulumatkaa kannattaa harjoitella ennalta ja siitä on hyvä jutella myös syksyn edetessä.
  • Sopimus kännykän käytöstä. Jos lapsella on puhelin, se on hyvä pitää repussa koulumatkan aikana. Näin ruutu ei vie huomiota liikenteestä. Jos kävellessä tarvitsee soittaa tai viestitellä, sitä varten tulisi pysähtyä.
  • Yhteiset keinot kavereiden kanssa? Jos lapsi kulkee kouluun lähialueen lasten kanssa, voisiko heille ehdottaa yhteisiä pelisääntöjä? Esimerkiksi tien yli ei koskaan saa juosta, ja suojatielle tullessa pitää aina pysähtyä sekä katsoa rauhassa ympärille. Alueen vanhemmat voivat myös sopia, kuka kulkee lasten kanssa.

Lue lisää: Lapset ja liikenne – kokosimme vinkkejä harjoitteluun ennen koulun alkua

3 vinkkiä muille tiellä liikkujille

  • Valppaana elokuussa. Koulujen alkaessa arkiliikenteeseen on hyvä varata vähän enemmän aikaa, jotta ei tarvitse kiirehtiä. Kun aamuisin tai kotiin palatessa ei ole hoppu, jää enemmän aikaa havainnoida, ennakoida ja huomioida muuta liikennettä.
  • Maltti ajaessa. Ajoi sitten kahdella tai neljällä pyörällä, pidetään nopeus taajamissa maltillisena. Etenkin koulujen ja päiväkotien läheisyydessä ja vilkkailla risteyspaikoilla on hyvä hidastaa vauhtia. Liian kova tilannenopeus heikentää reagointimahdollisuuksia yllättävissä tilanteissa ja saattaa aiheuttaa vakavampia seurauksia onnettomuudessa.
  • Huomio liikenteeseen. Älä räplää kännykkää tai keskity johonkin muuhun ajaessa tai kävellessä. Kännykkä kannattaa pitää pois kädestä siksikin, etteivät lapset ota sinusta huonoa esimerkkiä.

LähiTapiolan teettämään Arjen katsaus -kyselytutkimukseen vastasi 8.–15.5.2021 kaikkiaan 1 018 suomalaista. Vastaajat edustavat maan 15–74-vuotiasta väestöä, Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kyselyn toteutti Kantar TNS, ja sen virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.