Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Neljäsosa suomalaisista pelkää myrskyjä jonkin verran – yhtä moni menettänyt omaisuuttaan myrskyssä

27.7.2021 - Turvallisuus

Nainen katsoo muualle.

LähiTapiolan Arjen Katsaus -kyselyyn vastanneet suomalaiset kertovat myrskyvahinkojen olleen sähkölaitteiden rikkoutumisia, koti- tai vapaa-ajan asuntoon tulleita vaurioita tai myrskyssä vaurioitunutta metsää. Lähes 80 prosenttia maatiloilla asuvista on kärsinyt myrskyjen aiheuttamista vahingoista.

LähiTapiolan Kantar TNS:llä teetetyn kyselyn mukaan runsas neljäsosa (27 %) on kokenut myrskyjen aiheuttamia omaisuusvahinkoja. Kyse on usein ollut myrskyn takia rikkoutuneesta sähkölaitteesta (9 %), koti- tai vapaa-ajan rakennukseen myrskyn yhteydessä tulleista vaurioista (9 %) tai myrskyssä vahingoittuneesta metsästä (8 %). Poikkeuksellisen paljon omaisuutta on menetetty maatiloilla, joilla asuvista enemmistö (78 %) kertoo kokeneensa myrskyjen vuoksi omaisuusrikkoja. LähiTapiolan kotivakuutusasiakkaille myrskyjen aiheuttamista vahingoista korvattiin vuoden 2020 aikana lähes kuusi miljoonaa euroa. Metsien myrskyvahinkoja korvattiin metsävakuutuksista noin 14 miljoonaa euroa.

– Erityisesti haja-asutusalueilla kannattaa varautua sekä sähkökatkoihin että sähkölaitteiden suojaamiseen jännitevaihteluilta, joita puiden kaatuminen sähkölinjoille myrskytilanteissa aiheuttaa. Helpoiten suojaaminen tapahtuu irrottamalla virtajohto pistorasiasta, mutta myös erillisillä ylijännitesuojilla voi ehkäistä vahinkojen tapahtumista, kertoo korvauspäällikkö Jussi Korpelainen LähiTapiolasta.

Omakotitaloissa asuvat kokevat eniten omaisuusvahinkoja myrskyistä. Kyselyn mukaan 37 prosenttia kertoo kärsineensä vahinkoja. Rivi- tai paritalossa asuvista joka viides (20 %) on kokenut myrskyn aiheuttamia omaisuusvahinkoja, kerrostaloissa tätä vähemmän (16 %).

– Myrskyn aiheuttamilta rakennusvahingoilta on vaikea välttyä, jos tarpeeksi voimakas myrsky osuu kohdalle. Piha-alueella olevan irtaimiston osalta sen sijaan voi ennakoivin suojaustoimin ehkäistä omaisuuden rikkoutumisen myrskytilanteessa.

Kaupungissa myrskyjä ei niinkään pelätä

Neljäsosa (25 %) suomalaisista kertoo pelkäävänsä tai olevansa jonkin verran huolissaan myrskyistä, 41 prosenttia vastaajista ei koe kovinkaan paljon huolta myrskyistä. Keskimääräistä hieman useampi taajaan asutuissa (37 %) tai maaseutumaisissa kunnissa asuvista (37 %) pelkää niitä.

Pääkaupunkiseudulla asuvista noin neljännes (24 %) kertoo pelkäävänsä jonkin verran myrskyjä. Naisista hiukan useampi kuin miehistä pelkää myrskyjä. Eri ikäryhmistä 65 vuotta täyttäneet (42 %) ja 45–54-vuotiaat (34 %) pelkäävät myrskyjä eniten.

– Myrskytilanteissa aiheutuu Suomessa onneksi verrattain vähän henkilövahinkoja. Kaikilta omaisuusvahingoilta etenkään myrskyjen kohdalla ei voi ennakoivin toimin välttyä, mutta osana ennakointia kannattaa tarkistaa vakuutusturvan laajuus. Aivan valtaosaan omaisuusvakuutuksista sisältyy myrskyturva, mutta aika ajoin kannattaa tarkistaa myös esimerkiksi se, että kaikki rakennukset on vakuutettu, Korpelainen muistuttaa.

Maatalossa asuvat pelkäävät myrskyjä keskimääräistä enemmän. Heistä 53 prosenttia pelkää niitä ainakin jonkin verran. Yli puolet (58 %) maatilalla asuvista on kokenut myös metsään kohdistuneita myrskyvahinkoja.

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselytutkimukseen vastasi 15.–21. tammikuuta 1027 suomalaista. He edustavat maan 15–74-vuotiasta väestöä, Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kyselyn toteutti Kantar TNS ja sen virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä.

Toimi näin myrskyvahingon jälkeen:

  • Valokuvaa vaurioituneet alueet ennen raivaustöitä. Kuvissa tulisi näkyä yleiskuva vakuutetusta omaisuudesta sekä lähikuvia vaurioituneesta omaisuudesta.
  • Otettuasi kuvat aloita rakennuksen suojaaminen mahdollisimman pian. Poista rakennuksen päälle kaatuneet, nojaavat tai kaatumisvaarassa olevat puut. Pyydä tarvittaessa apua puunraivaukseen ammattilaisilta tai pelastuslaitokselta.
  • Suojaa vaurioitunut vesikatto pressulla, jotta vesi ei pääse rakennuksen sisään. Muista käyttää asianmukaisia turvavälineitä tehdessäsi korjaustöitä.
  • Suuremman vahingon sattuessa varaa vakuutusyhtiöllesi mahdollisuus tarkastella vahinkoa paikan päällä.
  • Älä hävitä vahingoittunutta omaisuutta itse ja muista hakea korvauksia vuoden sisällä vahingosta.
  • Jos haluat hoitaa toisen henkilön korvausasioita, tarvitset valtakirjan.

Ilmoita vahingosta verkossa tai puhelimitse

  • Varauduthan mahdollisiin ruuhkiin puhelinpalvelussa - suosittelemme tekemään vahinkoilmoituksen verkkopalvelussa. Pääset tekemään vahinkoilmoituksen ja hakemaan korvausta täältä.
  • Oman alueyhtiösi korvauspalvelunumeron löydät LähiTapiolan verkkosivuilta, kun valitset oman postinumeroalueesi ja siirryt Hae korvausta -osioon.

Lue lisää kotivakuutuksestamme

Kun turvanasi on kotivakuutus, et ole tyhjän päällä, vaikka sattuisi tulipalo, varkaus tai vesivahinko.
Lue lisää kotivakuutuksestamme!

Lue lisää ja osta