Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiolan sijoittamisen ja säästämisen palvelujen kehittäminen saa uutta vauhtia – LähiTapiolan omistaman rahastoyhtiön liiketoiminta kasvaa merkittävästi

30.6.2021 - Talous

LähiTapiola ja S-Pankin omistama FIM ovat sopineet LähiTapiola-rahastojen enemmistön siirrosta LähiTapiolan omistamaan Seligson & Co rahastoyhtiöön. Rahastojen asiakkaat tulevat hyötymään kattavammasta rahastovalikoimasta ja pitkällä aikavälillä siirron tuomasta kustannustehokkuudesta. Suunnitellut rahastosiirrot eivät vaadi rahastojen osuudenomistajilta toimenpiteitä.

LähiTapiola-rahastojen hallinnoinnin siirto mahdollistaa pitkällä aikavälillä paremmat edellytykset kehittää rahastotoimintaa ja parantaa asiakkaillemme tuotettavia säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuja. Järjestelyiden seurauksena LähiTapiolan omistaman Seligson & Co rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen pääoma nousee lähes 7 miljardiin euroon ja näin LähiTapiola nousee Suomen suurimpien rahastotalojen joukkoon.

-LähiTapiola kehittää palveluitaan aktiivisesti ja pitkäjänteisesti, asiakkaita kuunnellen. Rahastojen hallinnoinnin siirron yhtenä tavoitteena on mahdollistaa LähiTapiolan palveluiden kehitys yhä enemmän asiakkaiden toiveita vastaavaksi. Oma rahastoyhtiö tuo enemmän mahdollisuuksia rakentaa laadukkaita, kustannustehokkaita sekä vastuullisia sijoituspalveluita ja ratkaisuja asiakkaillemme, Varainhoidon toimitusjohtaja Samu Anttila sanoo.

Järjestely koskee S-Pankin omistaman FIMin hallinnoimia LähiTapiola-rahastoja, joiden hallinto siirretään Seligson & Co rahastoyhtiölle vuoden 2021 jälkipuoliskolla. Siirron kohteena on 28 rahastoa ja noin neljän miljardin euron rahastopääoma. LähiTapiolan ja Seligson Co:n rahastoilla on yhteensä yli 200 000 osuudenomistajaa. Rahastosiirto on osa järjestelyä, jossa LähiTapiola myy S-pankin omistuksensa S-ryhmälle. Lue lisää täältä.

- LähiTapiola-ryhmä painottaa uudessa strategiassaan vahvasti talouden palvelujen kehittämistä asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Rahastosiirto on jatkumo viime vuonna toteuttamallemme Seligson & Co:n ostolle. Siirron seurauksena toimintamme selkeytyy, palvelutarjontamme laajenee ja kustannustehokkuus paranee, joka on aina lopulta myös omistaja-asiakkaan etu, Anttila kertoo.

Rahastoyhteistyöhön suunnitellut muutokset vaativat vielä toteutuakseen viranomaisten hyväksynnän. Rahastoasiakkaiden ei tarvitse muutoksen takia tehdä mitään. LähiTapiola-rahastojen sijoittajille tullaan tiedottamaan henkilökohtaisesti hyvissä ajoin heitä koskevien palveluiden mahdollisista muutoksista.

Hallinnon siirtosopimus ei koske LähiTapiola Vastuullinen Osinko Suomi ja LähiTapiola Vastuullinen Kehittyvät Markkinat -rahastoja. Näiden rahastojen muutoksista tullaan kertomaan tarkemmin syksyllä.

-LähiTapiola-rahastojen osuudenomistajille siirron toteutuessa on tarjolla aiempaa laajempi ja monipuolisempi rahastovalikoima. Seligsonin rahastojen nykyisiin osuudenomistajiin siirto ei sen sijaan vaikuta mitenkään eivätkä palveluhinnat tule tämän vuoksi ainakaan nousemaan. Jatkossa Seligsoninkin rahastojen osuudenomistajat hyötyvät laajemmasta rahastovalikoimasta, Seligson & Co:n toimitusjohtaja Ari Kaaro kertoo.

Sijoitamme sinun varasi kuten omamme

Mitä, jos voit sijoittaa omat varasi kuten me LähiTapiolassa – pitkäjänteisesti ja ammattitaitoisesti? Tutustu sijoituskohteisiin, joihin me suursijoittajana itse uskomme.

Lue lisää