Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Kulut ratkaisevat sijoittamisessakin – huomioi ainakin nämä 3 seikkaa

11.5.2021 - Talous

Pitkäaikaissäästäjälle sijoittamisen kuluilla on merkittävä rooli. Kulut syövät piensäästäjänkin saamaa tuottoa useilla sadoilla, jopa tuhansilla euroilla. Asiantuntija antaa muutaman vinkin, mitä kuluista tulisi huomioida.

Säästitpä tilille, suoraan osakkeisiin, rahastoihin tai vaikkapa sijoitusvakuutukseen säästäjä kuluista on vaikea päästä eroon. Kaupankäynnistä, palkkioista ja palvelumaksuista kertyy kuluja, jotka tulevat säästäjän kontolle.

Kulut syövät säästäjän saamaan tuottoa. Pitkillä säästöajoilla kulupotti kertaantuu aivan kuten korkoa korolle –efekti kasvattaa säästäjän tuottoa. Olennaista säästäjälle on, että hän valitsee sijoituskohteen, jonka kulut ovat matalat.

-Turhat kulut syövät tuottoa. Osa kuluista on välttämättömiä, kuten säilytys- ja muut hallinnointikulut, mutta osa valinnaisia, kuten salkunhoitokulut. Pääsääntö on, että nettotuotto eli kulujen jälkeinen tuotto ratkaisee. Kuluilla saa hyötyjä ja tämä hyötyjen ja kustannusten tasapaino on monille vaikea hahmottaa. Kuluilla saa vaivattomuutta, portin piensijoittajille muutoin vaikeasti päästäviin sijoituskohteisiin ja joskus ylituotto suhteessa vertailuindeksiin. Aina kannattaa edellyttää kulujen läpinäkyvyyttä, LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro sanoo.

Sadan euron kuukausisäästäjä huomaa kulueron merkityksen, kun säästöaika on pitkä. Esimerkiksi 10 vuoden säästöaikana säästäjän potti 1,2 prosenttia vuodessa hallintopalkkioita nappaavassa sijoituskohteessa kasvaa lähes 16 200 euroon, kun oletettu tuotto vuodessa on seitsemän prosenttia. Vain 0,2 prosenttia palkkioita ottavassa indeksirahastossa potti onkin lähes 17 000 euroa. Ero sijoituskohteiden tarjoamassa tuotossa on vajaat 780 euroa.

Harrastuneisuutta sijoittamiseen tunteva säästäjä voi hyvin sijoittaa itsekin suoraan osakkeisiin, mutta erilaisia kuluja hänkin kohtaa kaupankäynnistä mahdollisiin säilytyskuluihin. Etenkin pienillä summilla sijoitettaessa kulujen vaikutus on tuntuva. Sadan euron esimerkkisäästäjälle usean euron kaupankäyntikulut per kauppa syövät tuottoa sen verran, että esimerkkilaskelman seitsemän prosentin markkinatuotolla hänen osakkeistaan saama tuotto jäisi väistämättä indeksirahaston tarjoamasta tuotosta.

Kuvassa laskelma sijoittamisen kulut eri vaihtoehdoissa

-Täysin samasta sijoituskohteesta eri kokoiset sijoittajat maksavat hyvin erilaisia kuluja. Isot instituutiot maksavat osakkeiden ostosta kaupankäyntipalkkiota luokkaa 0,05-0,10 prosenttia kauppasummasta, mutta harvoin kauppaa käyvältä piensijoittajalta veloitetaan euromääräinen minimipalkkio, jolloin kaupankäyntikulut voivat nousta useisiin prosentteihin kauppasummasta. Esimerkiksi jos ostaisi vain 100 eurolla osakkeita ja minimipalkkio olisi 5 euroa, päätyisi maksamaan 5 prosenttia kaupankäyntipalkkiota eli satakertaisesti kuin instituutio tehokkaimmillaan. Toisaalta kaikki yksityissijoittajatkaan eivät ole samalla viivalla, vaan paljon kauppaa tekevät voivat päästä käytännössä yhtä edullisiin prosenttipalkkioihin kuin instituutiotkin, Nummiaro sanoo.

-Laskelma keskittyy kuluihin, eikä huomioi kaikkia mahdollisia hyötyjä. Rahastosijoittaja saa pienelläkin summalla heti ostettua osuuden hyvin hajautettua salkkua, kun suoraan sijoittavalla hajauttaminen useisiin kohteisiin kestää pidempään. Rahastosijoittaminen on vaivatonta, kun suora sijoittaminen ottaa aikaa ja energiaa, mutta voi myös avata ovet todella mielenkiintoiseen sijoitusmaailmaan. Laskelma ei myöskään huomioi salkunhoitajan tai piensijoittaan omien sijoitusvalintojen yli- tai alituottoa verrattuna markkinan keskimääräiseen tuottoon, Nummiaro muistuttaa.

-Isoin päätös on lähteä tililtä sijoittajaksi, vaikka helpolla ja aktiivisesti hoidetulla rahastolla, joka tässä esimerkissä tuo yli 4000 euron hyödyn. Tärkeää on löytää omaan sijoitusprofiiliin parhaiten sopiva vaihtoehto.

Inflaatio syö rahat tililtä

Olennaista säästäjälle on, että säästökohdetta valittaessa hän vertailee eri vaihtoehtoja ja kiinnittää vertailussa huomiota kuluihin. Jokainen valitsee säästötapansa itse riskinsietokykynsä ja harrastuneisuutensa mukaan. Vertailu kannattaa sekä valitun sijoituskohteen että sen sisällä eri vaihtoehtojen välillä.

Suomessa moni säästäjä on perinteisesti turvautunut tiliin, joka on mielletty varmaksi ja halvaksi säästökohteeksi. Näin ei kuitenkaan ole. Kuluja kertyy tilillekin, mutta erityisen hankalaa tilisäästämisessä on tänä päivänä sen tarjoama matala tuotto.

Suomessa kotitalouksien talletuskanta on yli sata miljardia euroa. Tilin tarjoama nimellistuotto yltää kuitenkin vain vaivoin yli nollan.
Heikko tuotto ja rahan arvon lasku eli inflaatio ovat tilisäästäjälle kohtalokas yhdistelmä. Vaikka tällä hetkellä inflaatio on matala, maaliskuussa 1,3 prosenttia, 2000-luvulla se on keskimäärin ollut yli kolme prosenttia.

Parin prosentin inflaatiolla esimerkkisäästäjä menettäisi rahaa tilisäästämällä toisin kuin korkeampaa tuottoa tarjoavissa sijoituskohteissa. Säästäjän 12 000 euron säästöpotin ostovoima 10 vuoden ajalta supistuisi tilillä inflaation seurauksena alle 11 000 euroon, kun vertailukohteissa säästösumma kasvaa kuluistakin huolimatta.

-Inflaation ylittävä tuotto edellyttää riskinottoa. Tehokkaimman salkun saa rakennettua laajalla omaisuusluokkahajautuksella, mutta piensijoittajien on vaikea suoraan sijoittamalla päästä moniin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. Esimerkiksi pääomasijoituksissa ovat kokemuksieni mukaan suurimmat kulut, mutta myös suurimman kulujen jälkeisen tuotot. Kulut voivat avata pääsyn hyvin hajauttaviin ja tuottaviin kohteisiin. Jos salkunrakennuksessa pyrkii vain minimoimaan kuluja, niin salkun tuotto/riski –suhteessa joutuu tinkimään.

Muista ainakin nämä kolme seikkaa kuluista

  • Turhat kulut syövät tuottoa. Edellytä aina kulujen läpinäkyvyyttä, jotta tiedät mistä maksat. Erittele kaupankäynti-, salkunhoito- ja hallinnointikulut.
  • Kuluilla saa hyötyjä. Kuluilla saa vaivattomuutta, portin piensijoittajille muutoin vaikeasti päästäviin sijoituskohteisiin ja joskus ylituotto suhteessa vertailuindeksiin.
  • Nettotuotto ratkaisee. Kulujen jälkeinen tuotto ratkaisee. Kalleimmat sijoitusluokat voivat myös tuottaa parhaiten ja lisäksi tuoda merkittäviä hajautushyötyjä.

Sijoitamme sinun varasi kuten omamme

Mitä, jos voit sijoittaa omat varasi kuten me LähiTapiolassa – pitkäjänteisesti ja ammattitaitoisesti? Tutustu sijoituskohteisiin, joihin me suursijoittajana itse uskomme.

Lue lisää