Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Huonot sähkölaitteet yksi yleisin maatilapalojen syy – yli 55-vuotiaat maatilayrittäjät eivät pidä niitä yhtä ongelmaisina kuin nuoremmat

5.5.2021 - Maa- ja metsätalous

LähiTapiolan maatalousyrittäjille teettämän tutkimuksen mukaan maatilalliset ovat pääasiassa sitä mieltä, että he ovat panostaneet kattavasti tilansa paloturvallisuuteen. Tiloilla on melko vahva luotto siihen, että tiloilla osataan tulipalon sattuessa toimia oikein. Kuitenkin paloturvallisuudessa nähdään haasteita, ja tilastojenkin valossa maatiloilla tapahtuu paloja keskimäärin joka toinen päivä. Eri-ikäisten välillä on eroja siinä, millaisia asioita pidetään paloturvallisuusriskeinä.

LähiTapiola kysyi Kantar TNS:llä suomalaisten maatalousyrittäjien mielipiteitä tilansa paloturvallisuudesta helmi-maaliskuussa 2021. Tutkimuksessa selvisi, että vastaajien iällä on vaikutusta siihen, miten paloturvallisuuden haasteet ja sen parantamisen keinot nähdään tiloilla. Pääasiassa maatalousyrittäjät tunnistavat esimerkiksi vanhat sähkölaitteet suurimmaksi paloturvallisuushaasteeksi ja erityisesti nuoremmat, alle 40-vuotiaat ovat kiinnostuneita uusimaan niitä modernimmiksi. Eroja vastaajien välillä kuitenkin on, sillä esimerkiksi yli 55-vuotiaat maatalousyrittäjät eivät näe vanhoja sähkölaitteita yhtä suurena haasteena.

- Tilastojen valossa sähkölaitteet on yksi merkittävä paloturvallisuusriski. Esimerkiksi sähkölaitteisiin kulkeutuva pöly, virheelliset kytkennät ja rikkinäiset sähköjohdot lisäävät selkeästi paloturvallisuusriskiä. Kaikki sähköasennukset pitäisi aina jättää ammattilaisen tehtäväksi ja muistaa tarkastuttaa myös säännöllisesti sähkölaitteet, kertoo LähiTapiolan projektijohtaja, paloinsinööri Antti Määttänen.

Mistä palot pääasiassa johtuvat?

LähiTapiolan vahinkotilastoista selviää, että sähkölaitteiden lisäksi kaksi muuta merkittävää paloturvallisuusriskiä ovat työkoneet ja lämpökeskukset, erityisesti hakelämpökeskukset. Tutkimuksen vastaajista 31 prosenttia piti koneiden päävirtakytkimien puutetta merkittävänä paloturvallisuushaasteena. Mielipide korostui erityisesti sikatilallisten keskuudessa.

- Suosittelemme aina käyttämään traktoreiden ja muiden koneiden päävirtakytkimiä. Niitä onneksi monet asentavat jälkikäteen, jos sellainen puuttuu. Työkoneiden puhtaanapito on myös paloriskin vähentämiseksi tärkeää. Koneita pitäisi mieluiten säilyttää ulkotilassa katoksen alla eikä navetan yhteydessä. Lämpökeskusten paloturvallisuusriski liittyy takapalon vaaraan, jossa laitteen veto käy savupiipun sijaan syöttöruuvin suuntaan, kertoo Määttänen.

LähiTapiolan vahinkotilastojen valossa tulipaloja sattuu maatiloilla keskimäärin joka toinen päivä. Valtaosalla tiloista ei ole tilallaan mitään palosta ennakoivaa hälytysjärjestelmää. Tutkimuksen mukaan viljelijät luottavat siihen, että osaavat palotilanteessa toimia oikein. Heistä noin joka kolmas on joutunut sammuttamaan paloa. Isoilla tiloilla sekä sikatiloilla on eniten kokemusta asiasta. Yhtenä haasteena viidennes maatalousyrittäjistä mainitsi käsisammuttimien määrän. Noin joka kymmenes kertoo, ettei ole ehtinyt paneutua paloturvallisuusasioihin riittävästi.

- Olisi tärkeää havaita tulipalo välittömästi, jotta sen ehtii sammuttamaan käsisammuttimella. Kun teemme paloturvallisuuskartoituksia, käymme tilan paloturvallisuusriskit monipuolisesti läpi. Käsisammuttimien riittävä määrä, toimintavarmuus ja oikea koko ovat huomioitavien asioiden joukossa. Kiinnitämme aina huomiota myös tilojen palokuormaan, sen tulisi olla mahdollisimman vähäinen.

LähiTapiola selvitti suomalaisten maatilallisten käsityksiä paloturvallisuudesta Kantar TNS Agrin DataLaari -verkkokyselyssä. DataLaari on suomalaisia yli 5 peltohehtaarin maatiloja edustava nimistö, josta puuttuu ruotsinkielisten alueiden vastaajat. Helmi-maaliskuussa 2021 toteutettuun tutkimukseen vastasi 864 tilallista. Tutkimuksen virhemarginaali on koko näytteen osalta noin +/- 3,2-yksikköä. Vastaajanäyte on tulosten analysointivaiheessa painotettu kuvaamaan Suomen maatilarakennetta tukialueen, tilojen peltoalan sekä tuotantosuunnan mukaan. Painotusmatriisi päivitettiin vuoden 2020 tukihaun tietojen mukaan.