Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Viidesosa työpaikkojen tapaturmista sattuu käytävillä ja kulkuväylillä – työnantajat voisivat säästää näitä vähentämällä yli 100 miljoonaa euroa

19.2.2021 - Työelämä

Joka viides työpaikoilla tapahtuvista tapaturmista sattuu käytävillä ja kulkuväylillä. LähiTapiolan korvaustilastojen mukaan työntekijä loukkaantuu näissä työtapaturmissa yleensä hieman pahemmin, ja niistä sairauslomat ovat jopa viikon pidempiä kuin muualla sattuvista työtapaturmista. Asiantuntijan mukaan työtapaturmien vähentäminen on monen asian kokonaisuus, joka alkaa tilasuunnittelusta ja tavaravirtojen hallinnasta. Myös inhimilliset tekijät tulisi huomioida työn tekemisen tavoissa; mahdollistaa yhtäjaksoinen keskittyminen, vähentää samanaikaisten tehtävien ja tarkkailtavien asioiden määrää ja kiinnittää huomiota henkiseen kuormittavuuteen, jonka tiedetään lisäävän alttiutta työtapaturmiin.

Työtapaturmatilastojen mukaan joka viides työpaikalla sattuva tapaturma tapahtuu kulkuväylillä ja alustoilla. Suurin osa kulkuväylillä sattuneista vahingoista johtuu työntekijän kaatumisista, putoamisista, liukastumisista tai hyppäämisistä.

LähiTapiolan korvaustilastojen perusteella kulkuväylillä ja alustoilla sattuvat työpaikkatapaturmat aiheuttavat yli 1 000 henkilön työpanoksen menetyksen vuosittain. Näitä työtapaturmia vähentämällä työnantajat voisivat säästää vuosittain jopa 135 miljoonaa euroa.
Työn sujuvuuteen ja turvallisuuteen olisi kiinnitettävä huomiota jo silloin, kun tiloja suunnitellaan. Arjessa korostuvat työpaikan siisteydestä huolehtiminen ja tavaroiden pitäminen oikeilla paikoillaan.

– Edelleen on hyvä ohjenuora, että tavaroille on oikeasti tilaa, ja ne pidetään sovituilla paikoillaan. Se vaikuttaa suoraan työn tuottavuuteen. Ja muutenkin työn tekemisen taustalla pitäisi olla pyrkimys siihen, ettei ainuttakaan tapaturmaa satu ja jokainen pääsisi turvallisesti ja terveenä kotiin työpäivän päätteeksi, toteaa LähiTapiolan henkilöriskienhallinnan johtava asiantuntija Jaana Luomanen.

Pidemmät sairauslomat, pahemmat vammat

Vuosittain Suomessa sattuu yli 100 000 työpaikkatapaturmaa. LähiTapiolan korvaustilastojen mukaan työpaikkatapaturmista maksetuista korvauksista kolmannes aiheutuu puutteista kulkuväylillä ja alustoilla, ja niiden vuoksi töistä ollaan pois keskimäärin 18 vuorokautta.

– Koska ihmiset liikkuvat paljon työympäristössään, kulkuväylät ja alustat korostuvat tapaturmien aiheuttajina. Niissä aiheutuneista työpaikkatapaturmista seuraa tyypillisesti sijoiltaan menoja, nyrjähdyksiä ja venähdyksiä, joista maksetaan korvauksia hieman tyypillistä enemmän.

Työpanoksen menetys ei kosketa vain yksittäistä toimialaa

Vuonna 2019 käytävillä ja kulkuväylillä kompastuttiin tai kaaduttiin lähes 20 000 kertaa. Kulkuväylillä ja alustoilla sattuvat työpaikkatapaturmat eivät ole vain yksittäistä toimialaa tai ammattiryhmää koskeva asia.

– Opetus- ja hoitoalalla tapahtuu saman tyyppisiä tapaturmia kuin rakentamisessa. Esimerkiksi opettaja voi kaatua lattialla lojuvaan koulureppuun, hoitaja kompastua ahtaassa huoneessa hoitolaitteiden johtoihin tai rakennustyömaalla kuljetaan huonosti valaistua käytävää pitkin. Kaikkialla ihmisten liikkumisreittien turvallisuutta tulisi tarkastella ja kiinnittää huomiota esteettömiin kulkureitteihin, riittävään valaistukseen ja ylipäätään siihen, että tavarat ovat oikeilla paikoillaan. Jos työtehtävissä liikutaan ulkona, talviolosuhteet aiheuttavat omat riskinsä.

Henkilöstö mukaan työn kehittämiseen

Työntekoa pitäisi tarkastella kokonaisuutena eikä pelkästään tapaturmien vähentämisen näkökulmasta. On tärkeää sovittaa inhimilliset ominaisuudet työn vaatimuksiin. On myös tunnistettu, että henkinen kuormittavuus on yhteydessä tapaturmiin.

– Jos työtä tehdessä joudutaan esimerkiksi tarkkailemaan montaa asiaa yhtä aikaa ja työ keskeytyy usein, todennäköisyys esimerkiksi liukastua tai kompastua lisääntyy. Työhön liittyviä prosesseja ja työn tekemisen tapoja olisi kehitettävä ja ennen kaikkea osallistaa henkilöstö mukaan ideoimaan ja kehittämään turvallisempaa ja sujuvampaa työtä. Hehän ovat kyseisen työtehtävän ja työskentelytavan asiantuntijoita, Luomanen toteaa.

3 syytä täydentää henkilöstön turvaa

Terveenä ja hyvinvoivana tehty työpäivä on sekä työntekijälle että yritykselle arvokas. Sinunkin yrityksellesi on ratkaisu, joka suojaa ja vahvistaa ihmisiäsi, estää vahinkoja tapahtumasta ja auttaa henkilöstöäsi palautumaan niistä mahdollisimman nopeasti ja hyvin.

Lue lisää