Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Henkiyhtiön tulos oli hyvä koronapandemiasta huolimatta

17.2.2021 - Talous

Liikevoitto oli 52 miljoonaa euroa ja kokonaistulos 46 miljoonaa euroa. Syynä kokonaistuloksen heikentymiseen viime vuodesta ovat viime vuotta heikommat sijoitustuotot.

LähiTapiola Henkiyhtiön toimitusjohtaja Minna Kohmon kommentit:
Globaali koronapandemia (covid-19) vaikutti korkotason laskun ja sijoitusmarkkinan heilahteluiden myötä korostuneesti henki – ja eläkevakuutusyhtiöihin. Koronapandemia hallitsi myös LähiTapiola Henkiyhtiön liiketoiminnan kehitystä vuonna 2020.

Koronapandemia herätti asiakkaamme ajattelemaan omaa ja läheistensä turvaa, mikä näkyi kasvaneena verkkomyyntinä ja alentuneena poistumana. Säästämistuotteiden kysyntä heikkeni alkuvuonna 2020, mutta takaisinostojen määrä jäi maltilliseksi. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että asiakkaidemme luottamus Henkiyhtiöön on säilynyt vahvana yli poikkeuksellisen vuoden.

Riskihenkivakuutuksen korvaukset, eläkkeet ja säästämisen korvaukset ovat tukeneet asiakkaitamme hankalassa taloudellisessa ympäristössä. LähiTapiola Henkivakuutusyhtiöstä maksettiin asiakkaille 392 miljoonaa euroa korvauksia ja hyvitettiin 57 miljoonaa euroa tuottoa vakuutussäästöille. Näistä 8 miljoonaa euroa oli asiakashyvityksiä.

Yhtiön liiketulos kehittyi hyvin koronapandemiasta huolimatta. Liikevoitto oli 52 miljoonaa euroa ja kokonaistulos 46 miljoonaa euroa. Syynä kokonaistuloksen heikentymiseen viime vuodesta ovat viime vuotta heikommat sijoitustuotot. Sijoitustuotto käyvin arvoin oli 2,2 prosenttia tai 72 miljoonaa euroa. Riskiliikkeen tulos oli hyvä 33 miljoonaa euroa ja kuormitustulo kasvoi 2,3 prosenttia 56 miljoonaan euroon. Korkotason alentumisen myötä tehtiin 36 miljoonan euron uusi korkotäydennys.

Maksutulon hyvä kehitys jatkui riskihenkivakuutuksessa ja ryhmäeläkevakuutuksessa. Riskihenkivakuutuksessa maksutulo kasvoi 4,4 prosenttia ja ryhmäeläkkeessä 6,0 prosenttia. Säästämisen maksutulo alentui vertailukelpoisesti 29,6 prosenttia. Kokonaismaksutulo alentui säästämisen maksutulon kehityksen myötä vertailukelpoisesti 16,8 prosenttia päätyen 434 miljoonaan euroon.

Yhtiön hyvä vakavaraisuusasema on ollut tärkeässä roolissa koronapandemian aikana. Sijoitusmarkkinan heilahteluihin on varauduttu viime vuosina vahvistamalla yhtiön vakavaraisuutta, joka onkin säilynyt pandemian aikana hyvällä tasolla. Henkiyhtiöllä on omaa varallisuutta 1,84 –kertaisesti vakavaraisuuspääomavaatimukseen verrattuna. Ilman vakavaraisuuslaskennan siirtymäsäännöksiä omaa varallisuutta on 1,49 –kertaisesti vakavaraisuuspääomavaatimukseen verrattuna.

LähiTapiola Henkiyhtiön tavoitteena on olla henkilövakuuttamisen asiakaskokemuksen edelläkävijä – kaikkikanavaisesti. Laajensimme vuonna 2020 verkkomyynnin tuotevalikoimaa ja yksinkertaistimme ja nopeutimme ostamisen prosesseja. Digitaalisten palveluidemme kehitystyö jatkuu vuonna 2021. Tätä tavoitetta tukeaksemme olemme aloittaneet perusjärjestelmäuudistuksen valmistelun.

Lue lisää täältä.