Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Pakollinen turva monelle pettymys: Tätä henkilöstöetua arvostetaan, mutta sitä ei haluta joutua käyttämään

12.11.2020 - Työelämä

Yritykset pitävät henkilöstöstään huolta monilla tavoin. Liikunta-, työmatka- ja ruokaedut ovat tyypillisimpiä etuja, mutta yhtä lailla erilaiset henkilöstölle tarjottavat vakuutukset ovat rahanarvoisia etuja. Tavallisimmat työntekijöille tarjottavat vapaaehtoiset vakuutukset ovat vapaa-ajan sairaus- ja tapaturmavakuutus, lisäeläke- ja henkivakuutus. Erityisesti kansainvälisissä yrityksissä henkivakuutus kuuluu tavalliseen etupalettiin. Vapaaehtoisissa vakuutuksissa on viime vuosina nähty kasvua, kun esimerkiksi Finanssialan mukaan yritysten ottamien sairauskuluvakuutusten määrä on kasvanut 2,5-kertaiseksi.

Työnantajat haluavat osoittaa työntekijöilleen välittämistä monenlaisilla eduilla, mutta niillä myös kilpaillaan parhaista ammattilaisista. Yleisimmät työntekijöille tarjottavat vakuutusedut ovat vapaa-ajan sairaus- ja tapaturmavakuutus sekä lisäeläkevakuutus. Esimerkiksi yritysten ottamien sairauskuluvakuutusten määrä on kasvanut 2,5-kertaiseksi viimeisen 11 vuoden aikana Finanssiala ry:n tilastojen mukaan.

Yksi vapaaehtoisista lisävakuutuksista on henkivakuutus, josta haetaan omaisille korvauksia silloin, kun työntekijä menehtyy. Lisäksi henkivakuutus voi sisältää esimerkiksi vakavan sairauden ja pysyvän työkyvyttömyyden turvat.

- Yritykset kilpailevat osaavista työntekijöistä tarjoamalla vapaaehtoisia vakuutuksia työntekijöilleen. Esimerkiksi henkivakuutus on yksi tapa huolehtia omasta porukasta. Usein erityisesti kansainvälisissä yrityksissä henkivakuutukset otetaan työntekijöille automaattisesti, kertoo LähiTapiolan asiantuntija Tuomo Mikolanniemi.

Miksi lisäturvaa halutaan, vaikka meillä on hyvät lakisääteiset vakuutukset?

Suomessa työnantajan pakollisiin vakuutuksiin kuuluva työntekijäin ryhmähenkivakuutus juontaa juurensa työmarkkinajärjestöjen aikanaan tekemään sopimukseen. Sen korvaussummat ovat tyypilliseen tarpeeseen verrattuna huomattavan pieniä, mikä voi kuolematilanteessa tulla yllätyksenä omaisille. Vuosittain Suomessa kuolee vajaa 8 000 työikäistä eri syiden vuoksi.

- Ryhmähenkivakuutuksesta omaisille maksettavat summat ovat muutamia tuhansia euroja, esimerkiksi alle viisikymppisen omaisille maksetaan noin 16 000 euroa, sitä iäkkäämmän työntekijän omaisille vähemmän. Yritykset tarjoavatkin lisäturvaa nimenomaan tällaisia tilanteita varten, koska summilla ei vielä helpoteta perheen toimeentuloa pidemmälle ajalle.

Perheelliset työntekijät arvostavat henkivakuutusta yleensä eniten. Etua kuitenkin tarjotaan kaikenlaisissa yrityksissä, oli työntekijöillä lapsia tai ei.

- Perheellisillä on ehkä selkein syy ajatella jälkeläisten toimeentuloa vanhemman kuolemantapauksessa.

Henkivakuutus auttaa perintöverojenkin maksuissa

Harva tulee ajatelleeksi, että henkivakuutuksella voi varautua myös perintöveroihin. Henkivakuutuksesta maksettava korvaus auttaa lesken perhettä arjen kuluissa, kun perheen tulot pienenevät. Perintöverojen suuruus saattaa yllättää ja sekoittaa taloutta lisää.

- Jos perittävää omaisuutta on paljon, voivat perintöverot nousta korkeiksi. Harvalla kuitenkaan on mahdollisuutta maksaa suuria perintöveroja, vaan usein niissä tilanteissa joudutaan realisoimaan jotakin omaisuutta, esimerkiksi myymään asunto, auto, kesämökki tai metsäomistus perintöverojen maksamista varten. Vapaaehtoisen henkivakuutuksen tulolla voi kattaa perintöveroja, eikä surevan tarvitse suunnitella omaisuutensa myymistä vaikeassa elämäntilanteessa.

Henkivakuutukseen on jokaisen määriteltävä edunsaaja ja muistaa tarvittaessa päivittää tietoa. On ikävä tilanne, jos korvauksen saajaksi on määritelty ex-puoliso nykyisen sijaan.

- Perinnönjaot voivat olla pitkiä ja riitaisiakin prosesseja, jotka joskus jopa jäävät kesken pitkäksi aikaa. Jos edunsaajana on jokin muu kuin kuolinpesä, maksetaan korvaus nimetylle edunsaajalle. Hän saa korvauksen nopeammin kuin perinnönjaossa.

Koronan vaikutukset vakuutuksiin

Koronan vuoksi osa työnantajista on joutunut kiristämään lompakkoaan, mutta usein vakuutusyhtiöt tarjoavat pidempää maksuaikaa henkilöstöetujen maksamiseen, jottei tärkeistä eduista tarvitsisi tinkiä.
Lomautetun työntekijän on kuitenkin hyvä varmistaa oman vakuutusturvansa voimassaolo työnantajaltaan. Lomautus ei automaattisesti vaikuta muihin kuin vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutukseen.

- Vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutus on voimassa 30 päivää sen jälkeen, kun työntekijän työnteko- ja työnantajan palkanmaksuvelvollisuus päättyy. Tätä vakuutusyhtiöt eivät voi muuttaa omillakaan sopimuksilla. Kun palkanmaksu alkaa, tulee vakuutus automaattisesti jälleen voimaan, Mikolanniemi kertoo.

Lue lisää täältä Taloustutkimuksen tutkimuksesta, jossa kysyttiin yritysasiakkaiden mielipiteitä henkivakuutusyhtiöistä.

Vapaaehtoisen henkivakuutuksen korvaussumma vaihtelee:

  • Työnantaja määrittelee sen politiikkansa mukaisesti
  • Summa voi olla sidottu vakuutetun palkkaan, vakuutusmäärä on tyypillisesti yhden tai kahden vuoden palkkaa vastaava määrä
  • Summa voi olla myös sama koko henkilöstölle, esim. 150 000 euroa

Yksinkertaisella yhteenlaskulla selvität henkivakuutustarpeesi:

  • Laske yhteen kaikki lainasi ja vuoden nettotulosi
  • Lisää summaan 20 000 euroa jokaista lastasi kohden
  • Laskemasi summa on se määrä, joka olisi hyvä olla korvaussummana vapaaehtoisessa henkivakuutuksessa

3 syytä täydentää henkilöstön turvaa

Terveenä ja hyvinvoivana tehty työpäivä on sekä työntekijälle että yritykselle arvokas. Sinunkin yrityksellesi on ratkaisu, joka suojaa ja vahvistaa ihmisiäsi, estää vahinkoja tapahtumasta ja auttaa henkilöstöäsi palautumaan niistä mahdollisimman nopeasti ja hyvin.

Lue lisää