Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Suomalaiset uskovat työelämän muuttuvan etätyöpainotteisemmaksi

16.10.2020 - Työelämä

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselytutkimuksen mukaan lähes 90 prosenttia suomalaisista uskoo, että työelämä muuttuu etätyöpainotteisemmaksi koronan myötä. Erityisesti eteläsuomalaisilla on käsitys, että omalla työpaikalla suhtaudutaan aiempaa positiivisemmin etätöiden tekoon.

Suomalaisista lähes yhdeksän kymmenestä (89 %) uskoo, että etätöiden tekeminen yleistyy jatkossa Suomessa, selviää viime elokuussa LähiTapiolan TNS Kantarilla teettämästä Arjen Katsaus -kyselytutkimuksesta. Runsas kolmannes (35 %) tutkimukseen vastanneista uskoo myös tekevänsä etätöitä jatkossa entistä enemmän. Pääkaupunkiseudulla asuvat vastaajat uskoivat koronan vaikuttaneen etätöiden yleistymiseen muuta Suomea enemmän (58 %).

- Jos kyselytutkimus toistettaisiin nyt uudelleen, ajatukset etätyöstä voisivat olla tätäkin myönteisempiä ja niiden osuus noussut, jotka uskovat tekevänsä etätöitä jatkossa enemmän. Tietenkään kaikissa ammateissa ei voi siirtyä etätöihin. Mutta tiedämme, että uudenlainen työskentelytapa opitaan noin kuudessa kuukaudessa, kertoo LähiTapiolan Yritysasiakasliiketoiminnan johtaja Veikko Salonen.

Johtajien asenteessa eroja työntekijöihin verrattuna

Tutkimukseen vastanneiden joukossa oli myös useita ylempiä toimihenkilöitä ja johtajia. Heistä yli puolet suhtautuu aiempaa positiivisemmin etätöihin. Tutkimukseen vastanneista noin kolme neljästä johtajasta tai ylemmästä toimihenkilöstä on vakuuttunut etätöiden lisääntyvän tulevaisuudessa, kun taas työntekijöistä neljä kymmenestä on tästä samaa mieltä. Asiasta kaikista vakuuttuneimmat ovat niitä ammattiryhmiä, jotka siirtyivät kaikista laajemmin etätöihin koronapandemian ensimmäisessä aallossa keväällä. Puolet vastanneista yrittäjistä uskoo etätöiden lisääntyvän koronapandemiasta saatujen positiivisten etätyökokemusten vuoksi.

- Vaikka tutkimuksen otos edustaa nimenomaan suomalaista väestöä eikä se edusta täysin kattavasti eri ammattiryhmiä, voidaan kuitenkin varovaisesti arvioida, että erityisesti johtajien asenteet etätyötä kohtaan ovat muuttuneet positiivisemmiksi. Etätyökulttuurin myönteiset puolet eivät ole olleet kaikille johtajille aiemmin välttämättä kovin tuttuja.

Pääkaupunkiseudulla vastaajat uskoivat selkeästi enemmän siihen, että he tekevät etänä töitä aiempaa enemmän tulevaisuudessa. Erityisesti Helsingissä ja muualla Etelä-Suomessa asuvista vastaajista kuusi kymmenestä sanoo, että omalla työpaikalla suhtaudutaan aiempaa myönteisemmin etätöihin. Muualla Suomessa kokemus suhtautumisesta ei ollut samanlainen, mutta kuitenkin lähes puolet koki suhtautumisen olevan nyt positiivisempaa (Länsi-Suomi 47 %, Itä- ja Pohjois-Suomi 41 %).

Työelämä on muuttumassa

Lisääntynyt etätyöskentely muuttaa työelämää todennäköisesti pysyvästi monella tavalla. Arjen katsaus -tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista uskoo, että kasvokkain tehtävän työn merkitys vähenee tulevaisuudessa.

- Me uskomme siihen, että kasvokkain tehtävän työn merkitys nimenomaan korostuu, mutta sen määrä vähenee. Uskomme, että ihmisillä on edelleen tarve kohdata kasvokkain, Salonen kertoo.

Yritykset ovat monenlaisten uusien haasteiden edessä ja joutuvat tarkastelemaan toimintaansa monelta kohdin.

- Esimerkiksi toimitilojen oikea mitoitus on aiheellista, jos työkulttuuri muuttuu etäpainotteisemmaksi. Sen myötä myös yritysten suhde asiakkaisiin saa uusia sävyjä. Etätyöskentely on myös vahvasti luottamuskysymys ja haastaa suomalaista johtajuutta.

Etätöiden yleistyminen herättänyt tarkastelemaan vakuutusturvan kattavuutta

Viime keväänä lisääntyneiden etätöiden vuoksi monissa yrityksissä havahduttiin siihen, että etänä töitä tekeville työnantajan pakollinen työtapaturmavakuutus tarjoaa suppeamman vakuutusturvan kuin työpaikalla työskenteleville.

- Työpaikalla työskennellessä lakisääteinen korvaussuoja kattaa esimerkiksi ruokailu- ja virkistystauot. Etätyöpäivän aikana ne eivät kuitenkaan ole lakisääteisen työtapaturmaturvan piirissä. Valitettavasti tapaturmatilanteessa tämä tulee usein työntekijälle yllätyksenä, kertoo LähiTapiolan Vahinkovakuutusten korvauspalvelun lakimies Teemu Kastula.

Etätyöpäivän aikana sattuneita tapaturmia korvataan laajemmin, kun työnantaja tarjoaa työntekijöilleen vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutuksen tai on ottanut erityisen etätyövakuutuksen.

- Työnantajat vakuuttavat nyt työntekijöitään entistä useammin etätyön ja vapaa-ajan varalta. Vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutusten ja erityisten etätyövakuutusten määrät ovat lisääntyneet koronan myötä. Etätyövakuutusta on otettu vajaa viidesosa enemmän kuin viime vuonna, ja vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutusten määrä on noussut reilu kymmenen prosenttia edellisvuoteen verrattuna, Kastula sanoo.

Lisätietoja tutkimuksesta:
Arjen katsaus -kyselytutkimukseen vastanneet edustavat maamme 15-74-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn vastasi 1 068 henkilöä 1.–9.8.2020. Haastattelut kerättiin Gallup Kanavalla. Kyseessä on Kantar TNS:n viikkovastaajapaneeli, jossa tiedonsiirrossa hyödynnetään internetiä. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin + 3,1 prosenttiyksikköä.

3 syytä täydentää henkilöstön turvaa

Terveenä ja hyvinvoivana tehty työpäivä on sekä työntekijälle että yritykselle arvokas. Sinunkin yrityksellesi on ratkaisu, joka suojaa ja vahvistaa ihmisiäsi, estää vahinkoja tapahtumasta ja auttaa henkilöstöäsi palautumaan niistä mahdollisimman nopeasti ja hyvin.

Lue lisää