Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Kirkon eläkerahaston ohjenuorana toimii kultainen sääntö – vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä tarkkailee sijoituskohteitaan tarkasti

7.10.2020 - Talous

Kirkon henkilöstön eläkerahasto KER on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen koko lähes 30-vuotisen historiansa ajan. Eläkerahaston sijoitusjohtaja Ira van der Pals sanoo koronaviruspandemian aiheuttaman epävarmuuden vaikuttaneen myös KERn sijoitussalkkuun.

Mitä kirkko tekee sijoitusmarkkinoilla? Paljonkin. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaitoksena toimiva Kirkon eläkerahasto (KER) hallinnoi lähes 1,7 miljardin euron sijoitusomaisuutta. Rahasto huolehtii kirkon henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Rahaston eläkkeensaajien määrä on noin 19 000.

KER toimii niin kutsuttuna puskurirahastona eli sille ei synny yksilöllisesti katettavia eläkevastuita, kuten tapahtuu työeläkejärjestelmässä. Myöskään esimerkiksi työeläkeyhtiöitä koskevat vakavaraisuusmääräykset eivät koske KERiä.

KER:n sijoitusjohtaja Ira van der Pals sanoo rahaston sijoitustoiminnan tuottaneen hyvin viime vuosina, pitkän aikavälin vuositason nettotuotto oli 8 prosenttia viime vuoden lopussa. Se on selvästi yli pitkän aikavälin kolmen prosentin reaalituottotavoitteen.

Kevään koronapaniikki on vaikuttanut myös KERn sijoitussalkkuun. Vaikka markkinat ovat toipuneet loppukevään ja kesän aikana, viime vuoden kaltaiset huipputuotot jäänevät saavuttamatta.

Voimakas markkinaheilunta yhtenä vuonna ei ole ongelma rahastolle, mutta millaiseksi sijoittajaksi sijoitusjohtaja van der Pals kuvailee KERiä?

KER sijoittaa eläkevaroja pitkällä aikajänteellä. Sijoitustoiminnan strategisena tavoitteena on eläkevastuun kattamiseksi tapahtuva varojen kartuttaminen tuottavasti, turvaavasti ja vastuulliset näkökohdat huomioiden. Rahaston varojen kerryttäminen aloitettiin vuonna 1991.

KER on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen ja ottaa kaikessa sijoitustoiminnassaan huomioon ESG-näkökohdat eli ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat.

Kirkon eläkerahasto allekirjoitti YK:n PRI-periaatteet 2008. PRI-periaatteiden allekirjoittajana eläkerahasto sitoutuu jatkuvasti kehittämään vastuullisia sijoituskäytäntöjään. PRI-periaatteet toimivat viitekehyksenä, jota eläkerahasto hyödyntää omien tavoitteiden asettamisessa ja toiminnan raportoimisessa.

- Olemme sitoutuneet vastuulliseen sijoittamiseen jo alusta lähtien. Alussa puhuttiin eettisestä sijoittamisesta, mutta siitä on tultu aktiiviseen, vastuulliseen sijoittamiseen, van der Pals sanoo.

- Kaksi kertaa vuodessa käymme yhteistyökumppanimme kanssa läpi salkkumme ja tarkastamme, onko salkussa kansainvälisten normienrikkojia tai tiettyjä toimialoja, joita emme halua salkkuumme. Olemme yhteistyökumppanimme kanssa mukana vaikuttamistoiminnassa. Yrityksiin otetaan yhteyttä tai lähetetään kirjeitä, mikäli yrityksissä havaitaan sijoittajaperiaatteitamme vastaista toimintaa. Näin pyrimme vaikuttamaan yritykseen ja siihen, että se muuttaa toimintatapojaan.

Lue lisää, miten suomalaiset varainhoitajat pärjäävät vastuullisessa sijoittamisessa täältä.

Toimitte kirkon eläkelaitoksena. Miten kirkko vaikuttaa sijoitustoimintaanne?

Luterilaisella etiikalla on ollut merkittävä vaikutus siihen, että Kirkon eläkerahasto on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen jo toimintansa alussa vuonna 1991. Luterilainen etiikka perustuu kultaiseen sääntöön, joka on yleisinhimillisesti hyväksytty maailmassa. Se on ilmaistu Matteuksen evankeliumissa näin: ”Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille (Matt. 7:12)”. Kultainen sääntö toimii lähtökohtana Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjeissa.

- Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen kriisi, joka vaikuttaa lisääntyvästi koko luomakunnan elämään. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on sitoutunut hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistämään kestävää elämäntapaa, van der Pals perustelee.

- Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kirkon energia- ja ilmastostrategian ”Hiilineutraali kirkko 2030” helmikuussa 2019. Kirkko tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä ja on sitoutunut kansalliseen ja kansainväliseen työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kirkon eläkerahasto päivittää parhaillaan omaan ilmastonmuutosstrategiaa, jossa huomioidaan kirkon energia- ja ilmastostrategia.

Mistä KERin sijoitussalkku koostuu? Kuinka paljon teette itse suoraa sijoitustoimintaa ja kuinka paljon käytätte kumppaneita?

Eläkerahasto käyttää pääsääntöisesti sijoitusrahastoja sijoitustoiminnassaan. Eläkerahaston sijoitusorganisaation tehtävä on valita menestyviä, vastuullisesti toimivia rahastoja ja omaisuudenhoitajia yhteistyökumppaneikseen.

Yksittäisten rahastojen ja sijoitustuotteiden lisäksi eläkerahastolla on kolme suorien osakesijoituksien mandaattia. Kahdessa mandaatissa on suoria suomalaisia osakkeita ja kolmannessa eurooppalaisia osakkeita.

- Vaihtoehtoiset sijoitukset vaativat pitkäjänteisiä ratkaisuja.Olemme lisänneet strategisesti vaihtoehtoisten sijoitusten painoa salkussa ja samalla perinteisten korkosijoituksien paino on laskenut. Matala korkoympäristö pakottaa miettimään uusia tuotonlähteitä salkkuun.

Koronan vuoksi rahoitusmarkkinoilla on nähty voimakasta heiluntaa tänä vuonna. Miten te arvioisitte rahoitusmarkkinoiden näkymiä? Millaisia haasteita näette KERn tulevaisuudessa?

Sijoitusvuosi 2020 on ollut erittäin haasteellinen. Maailmantaloutta koettelee yksi modernin taloushistorian pahimmista taantumista. Samaan aikaan valtiot ja keskuspankit ovat lanseeranneet poikkeuksellisen massiivisia elvytystoimia.

Yritysten tulokset ovat pääsääntöisesti laskeneet, mutta eivät ole muodostuneet niin huonoiksi kuin kesän alussa pahimmillaan pelättiin. Markkinat ovatkin toipuneet hämmästyttävän nopeasti kevään koronapandemian leviämisen aiheuttamasta romahduksesta. Keskustelua käydään paljon siitä, onko tiettyjen osakkeiden arvostukset nousseet liian korkeiksi.

Ilmassa on toki paljon epävarmuutta: mihin suuntaan koronaviruksen toinen aalto kehittyy, valmistuuko rokote ajoissa, miten elvytystoimet jatkuvat ja mitä käy Yhdysvaltojen presidentin vaalissa?

- Tulemme päivittämään sekä eläkerahaston sijoitus- että ilmastonmuutosstrategian. On selvää, että haastava markkinaympäristö jatkuu. Matala korkoympäristö ja talouksien velkaantuminen ovat pitkän aikavälin haasteita. Velkaantumiseen on löydettävä kestävä ratkaisu, van der Pals sanoo markkinanäkymistä.

KERn omat haasteet liittyvät seurakuntiin ja niiden talouteen. Kirkon jäsenmäärän väheneminen pakottaa seurakunnat pienentämään menojaan ja se koskee myös työntekijöiden määrää. Tämä taas vaikuttaa KERiin virtaaviin eläkemaksuihin.