Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Enemmistö sijoittajista uskoo voivansa vaikuttaa sijoitusvalinnoilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseen

7.9.2020 - Talous

LähiTapiolan teettämän kyselyn mukaan enemmistön mielestä paras vaikutusmahdollisuus saavutetaan sijoittamalla vastuullisesti toimivien yhtiöiden osakkeisiin.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen voi vaikuttaa myös sijoittamalla. Tätä mieltä on 41 prosenttia LähiTapiolan Arjen katsaus-kyselyyn vastanneista säästäjistä ja sijoittajista. Kolmannes sijoittavista vastaajista ei osannut sanoa kantaansa ja 29 prosentin mielestä vaikutusmahdollisuuksia sijoittamisen kautta ei ole.

-Kiitettävän iso osa suomalaisista sijoittajista tunnistaa mahdollisuuden vaikuttaa myös sijoitustensa kautta. Esimerkit kansainvälisiltä markkinoilta myös todistavat, että sijoittajilla on ollut vaikutusta yhtiöiden toimintaan ja raportointiin muun muassa vaikuttamishankkeiden ja yhtiökokousten kautta, johtaja Outi Kalpio LähiTapiola Varainhoidosta sanoo.

Sen sijaan henkilöistä, jotka eivät säästä tai sijoita, enemmistö ei osannut sanoa kantaansa. Noin joka kolmas ei uskonut sijoittamisen vaikutusmahdollisuuksiin ja vain hieman enemmän kuin joka neljäs katsoi, että sijoittamalla voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen

Sijoittajat vaikuttavat osakesijoituksilla

Enemmistö sijoittamisen vaikutusmahdollisuuksiin uskovista kyselyyn vastanneista arvioi, että tehokkaimmin he vaikuttavat ilmastonmuutokseen vastuullisesti toimivien yritysten kautta. Ostamalla yhtiöiden osakkeita sijoittajat tukevat yhtiöiden toimintaa ja sitä kautta he uskovat vaikuttavansa parhaiten ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Toiseksi tehokkain vaikutustapa suomalaisten mielestä on sijoittaa arvopapereihin, joilla rahoitetaan suoraan ympäristöä tukevia hankkeita tai innovaatioita. Tällaisia arvopapereita ovat esimerkiksi vihreät velkakirjat eli green bondit, joita useat yhtiöt ovat laskeneet liikkeelle.

-Vastuullisesti toimivat yhtiöt huomioivat ilmastonmuutoksen vaikutukset liiketoimintaansa ja pyrkivät aktiivisesti minimoimaan oman toimintansa vaikutukset ympäristöön, läpi arvoketjun. Sijoittaja voi myös edellyttää yhtiöiltä läpinäkyvää raportointia ilmastovaikutuksista ja tiedonsaantia toimenpiteistä. Osakeomistus mahdollistaa myös vaikuttamisen yhtiökokousten kautta tarvittaessa, Kalpio muistuttaa.

-Oiva keino varmistaa, että pääomamarkkinoilta kerätyt varat kohdistetaan suoraan ilmastonmuutosta hillitseviin parannuksiin ja innovaatioihin on sijoittaa vihreisiin velkakirjoihin.
Kyselyssä joka kolmas vastaaja uskoi, että valitsemalla vastuullisesti toimivan varainhoitajan tai rahaston voi tehokkaasti vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään.

-Yritysten ympäristöhankkeiden analysointi ja saavutettujen vaikutusten arviointi on usein työlästä. Tavoitteensa voi myös toteuttaa valitsemalla rahaston, joka sijoittaa ilmastonmuutoksen ratkaisuihin. LähiTapiola Varainhoidon tarjoomassa tällaisia rahastoja ovat LähiTapiola Vastuullinen Ympäristö –ja LähiTapiola Vastuullinen Vaikuttajakorko –rahastot.

Lue lisää, miten sijoittajat huomioivat vastuullisuusnäkökulmia sijoituspäätöksissään täältä.

LähiTapiolan teettämän kyselyn toteutti Kantar TNS. Kysely on toteutettu 27.maaliskuuta ja 2. huhtikuuta välisenä aikana. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1 196 suomalaista, jotka olivat iältään 15-74 –vuotiaita. Virhemarginaali on +/- 2,9 prosenttiyksikköä.

Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta LähiTapiola Varainhoidossa täältä.

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2020 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää