Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Suomalaiset jakautuvat unelmissaan maaseudulla tai kaupungissa asumisesta – omakotitalo siintää yhä valtaosan haaveissa

26.8.2020 - Turvallisuus

Suomalaisten asumisen unelmat pyörivät omakotitaloasumisen ympärillä selviää LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselystä. Suurimpana esteenä unelmakotiin muuttamiselle on raha, mutta toisaalta moni voi jo nyt toteuttaa asumisen unelmiaan arjessa.

Suomalaisten asumisen unelmat vaihtelevat monin tavoin selviää LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselytutkimuksesta. Selvä enemmistö pitää kuitenkin omakotitaloa unelmakotinaan (62 %), kun 17 prosentille vastaajista unelmakoti löytyy kerrostalosta ja 17 prosentille pari- tai rivitalosta. Yhteistä kaikille on kuitenkin, että unelmakoti halutaan omistaa itse (89 %) vuokralla asumisen sijaan.

- Omakotitaloasumisesta unelmointi yhdistää isoa joukkoa suomalaisia iästä tai asuinpaikasta riippumatta. Ehkä jopa hiukan yllättävää oli, että nuorten, 15-24-vuotiaiden vastaajien osuus omakotitaloasumisesta haaveilevista oli kaikkein suurin (75 %) eri ikäisten vastauksia vertailtaessa. Yleisesti ottaen kyselyn tulosten perusteella voi todeta, että suomalaisten asumisen unelmat ovat varsin maltillisia ja käytännönläheisiä, kertoo LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro.

Ajatuksiin omasta unelmakodista vaikuttaa luonnollisesti nykyinen asumismuoto. Vastaajien selvä enemmistö unelmoi silti omakotitalosta. Myös kerrostalovaltaisella pääkaupunkiseudulla unelmoidaan selvästi enemmän omakotitalosta (44 %) kuin kerrostalosta (32 %).

Unelmakoteja maalla ja kaupungissa

Unelmakotien sijainnista ei vallitse selvää yksimielisyyttä, vaan tyypillisesti kaupungissa asuvista suurin osa asuisi unelmissaan jatkossakin kaupungissa ja maaseudulla asuvat jatkossakin maaseudulla.

- Vastaajista yli puolet asuu jo nykyisin ympäristössä, jolle myös unelmakotinsa perustaisi. Kaikkein tyytyväisimpiä asuinympäristöönsä ovat harvaan asutulla seudulla tai maaseudulla asuvat, joista 70 prosenttia ei vaihtaisi ympäristöä. Myös 60 prosenttia kaupungin keskustassa asuvista etsisivät unelmakotiaan samanlaisesta ympäristöstä. Sen sijaan kuntakeskuksissa asuvista vain 39 prosenttia näkisi unelmakotinsa nykyisen kaltaisessa ympäristössä. Heistä 39 prosenttia unelmoi kaupunkikodista ja loput 22 prosenttia kaipaisi väljemmin asutulle maaseudulle, Nummiaro kertoo.

Nummiaro muistuttaa, että suomalaisista merkittävä osa asuu kaupunkimaisessa ympäristössä jo nykyisin. Kaupungin keskustassa tai esikaupungissa/lähiössä kertoo asuvansa 67 prosenttia vastaajista.

Raha on monille asumisen unelmien esteenä

Unelmien asunnoista puhuttaessa ei voi välttää puhetta rahasta. Useampi kuin kaksi viidestä (44 %) arvioi unelmakotinsa hinnan asettuvan 100 000 – 300 000 euron haarukkaan. Vastaajista 15 prosenttia uskoo, että unelmakoti maksaisi 300 001 – 400 000 euroa. Viidesosa (21 %) arvioi unelmiensa kodin maksavan tätä enemmän.

- Unelmakodin hinta vaihtelee paljon vastaajien asuinpaikan mukaan noudattaen kuitenkin yllättävänkin tarkkaan alueellisia eroja asuntojen neliöhinnoissa. Asunnon hintaan vaikuttavat toki sijainnin lisäksi merkittävästi myös muun muassa koko, rakennusvuosi, remonttitarve ja tontti. Vastauksissa esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asuvista 47 % arvioi haaveidensa kodin maksavan enintään 400 000 euroa, kun maaseutumaisissa kunnissa asuvista 80 prosentilla on käsitys, että unelmakoti maksaa enintään 400 000 euroa, Nummiaro kertoo.Vastaajat kertoivat rahatilanteen merkittävimpänä yksittäisenä rajoituksena unelmakodissa asumiselle. Vastaajista 58 prosenttia vetosi siihen. Myös työ- (23 %) ja perhetilanne (16 %) estävät useita toteuttamasta asumiseen liittyviä unelmiaan.

Asumisen todellisuus ja unelmat eivät aina kohtaa

Nummiaron mukaan kyselyn vastaukset osoittavat myös, miten asumisen unelmat ja käytäntö eivät aina kohtaa. Esimerkkinä hän mainitsee yleiset haaveet omakotitalossa asumisesta, josta kertoo haaveilevansa 64 prosenttia vastaajista (kun EOS jätetty pois) ja todellisuudessa 39 prosenttia suomalaisista asuntokunnista asuu omakotitalossa tai erillisessä pientalossa. Kerrostalossa asuu puolestaan 46 prosenttia asuntokunnista ja vain 18 prosentin unelmakoti on kerrostalossa.

- Toinen yhtä selkeä monille saavuttamaton unelma on omistusasuminen. Kyselyn mukaan 89 prosenttia haluaisi omistaa asuntonsa, mutta käytännössä suomalaisista asuntokunnista 63 prosenttia asuu omistusasunnossa.

Nummiaron mukaan kodin unelmaympäristö on kolmas monille hankalasti arkitodellisuuteen sovitettava. Kyselyn vastaajista vain noin puolet (53 %) haluaisi asua kaupungissa, kun heistä nykyisin valtaosa (67 %) asuu kaupungissa. Unelmakoti nykyistä maaseutumaisemmassa ympäristössä on myös linjassa monien haaveille asua lähellä luontoa ja rauhallisessa ympäristössä.

- Tuloksia tulkittaessa täytyy pitää mielessä, että kaupungin ja maaseudun määrittely ei ole itsestään selvää ja kyselyn vastaajien tulkinnat varmasti myös vaihtelevat. Esimerkiksi LähiTapiolan kuntaluokituksen avulla tarkasteltuna kaupunkimaisesti asuu noin 78 prosenttia väestöstä.

Unelmakodeilta toivotaan käytännöllisyyttä ja riittävästi tilaa

Melkein joka toinen (47 %) suomalainen kertoi unelmoivansa 76-130 neliömetrin kodista. Osalle (18 %) riittäisi tätä pienempikin asunto. Vajaan kolmasosan (30 %) unelmissa siintää myös yli 130 neliömetrin koti. Joka toisen (49 %) unelmakodissa on 4-5 huonetta.

Käytännöllisyys ja toimivuus (40 %) on keskeisin unelmakotiin liitettävä ominaisuus. Lisäksi unelmakodilta toivotaan erityisesti luonnonläheisyyttä, rauhallisuutta ja hyviä kulkuyhteyksiä. Varustelun puolesta oma sauna, piha tai puutarha ovat tärkeimmät yksittäiset unelmakodista löytyvät asiat. Runsas kolmasosa edellyttää niitä. Oma parveke tai terassi ovat hieman useamman kuin joka neljännen vaatimuslistalla. Lisäksi sieltä toivotaan löytyvän riittävästi säilytystilaa sekä avara ja toimiva keittiö.

Kyselytutkimuksen tulokset selvisivät LähiTapiolan tilaamasta Arjen katsaus -tutkimuksesta, jonka toteutti Kantar TNS. Kyselyyn vastasi 1 068 ihmistä elokuussa 2020. Vastanneet edustavat maamme 15-74 -vuotiasta väestöä.

Jokainen koti tarvitsee vakuutuksen.

Osta kotivakuutus kätevästi verkosta. Voit paketoida vakuutuksen juuri sinun kotiisi sopivaksi. Saat nyt kodin irtaimistovakuutuksen verkosta vuodeksi alennettuun hintaan.

Tutustu ja osta