Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Riittävät tulot ja muhkea pankkitili – suomalaiset rakentavat tunteen taloudellisesta turvasta kahdesta tekijästä mutta miljonääri ei välttämättä tarvitse olla

23.7.2020 - Talous

LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus –kyselyn mukaan keskimäärin suomalaisille riittää 360 000 euron varallisuus tunteakseen olonsa taloudellisesti turvatuksi. Tunne riittävästä varallisuudesta vaihtelee suuresti. Joka kymmenes tarvitsisi yli miljoonan euron varallisuuden.

Paljonko sinulla pitää olla varallisuutta, jotta tuntisit olosi taloudellisesti turvatuksi? Koronakeväänä moni tunsi olonsa turvattomaksi talouden voimakkaan heikkenemisen ja sijoitusmarkkinoiden huomattavien heilahteluiden aikana.

LähiTapiolan maaliskuussa teettämässä Arjen katsaus –kysellyssä yli tuhannesta vastaajasta 43 prosenttia sanoi enintään 75 000 euron varallisuuden riittävän taloudellisen turvan tunteeseen. Peräti kolmasosa vastaajista olisi tyytyväinen jo 25 000 euron varallisuudella.

-Merkillisimmät tulokset mitä arjen katsauksissa olen nähnyt. Kun huomioi hyvinvointivaltion turvaverkot ja lakisääteisen eläkejärjestelmän kaikille työssäkäyville tuottavan eläkkeen, noin 100 000 euron kokoluokkaa olevan varallisuuden luulisikin tuovan rauhoittavan lisäturvan useimmille. Mutta yllättävän moni, miltei kymmenesosa, vaatii yli miljoonan varallisuutta tunteakseen itsensä turvatuksi. Ja joillekin edes viisi miljoonaa ei tunnu riittävän, LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro ihmettelee.

-Tulokset ovat hämmentäviä siinäkin mielessä, kuinka paljon ne eroavat todellisuudesta. Keskimääräinen turvaavaa varallisuus on noin 360 tuhatta euroa per vastaaja, mikä on miltei 1,5-kertaisesti kotitalouksien todelliseen 250 tuhannen euroa varallisuuteen (Kotitalouksien varallisuus 2016, Tilastokeskus) nähden. Ja kun huomioi, että kotitalouksissa on keskimäärin vähän yli kaksi henkilöä, niin kyselyssä turvaavaksi sanottu varallisuus on keskimäärin noin 3-kertainen arkitodellisuuteen verrattuna.

Eri ikäisillä suomalaisilla tunne riittävästä varallisuudesta vaihtelee selvästi. Nuoremmille alle 35 –vuotiailla taloudellisen turvan tunne on keskimäärin alle 300 000 eurossa. kun vanhemmilla turvalliseen tunteeseen vaaditaan reippaasti yli 300 000 euroa. Vaativimpia olivat 45-54 –vuotiaat vastaajat, joilla taloudellisesti turvattu tunne tuli vastaan keskimäärin vasta yli puolessa miljoonassa eurossa.

-Nuorena oma talous koetaan turvatuksi pienemmällä varallisuudella, kun työura on pääosin vasta alussa. Keski-ikäisenä elinkaarituloja on jo ehtinyt kertyä, mutta turvan tarvekin on tällöin huipussaan. Vanhemmat ikäluokat tuntevat olonsa turvatuksi maltillisemmillakin summilla, kun samalla heidän varallisuuskin alkaa huveta.

Myös oma tulotaso selittää paljon taloudellisen turvan tunnetta. Suurituloisilla vaatimustaso turvattuun tunteeseen on huomattavasti korkeammalla kuin pienituloisilla. Yli 85 000 euroa vuodessa ansaitsevista enemmän kuin joka viides vastaaja sanoi tuntevansa olonsa taloudellisesti turvatuksi vasta yli miljoonan euron varallisuudella.

Taloudellinen turva rakentuu pankkitilistä ja tuloista

Suomalaisten mielestä taloudellisen turvallisuuden tunteeseen tarvitaan kaksi keskeistä rakennuspalikkaa – riittävästi rahaa pankkitilillä ja riittävät tulot. Myös oma asunto ja vakituinen työ koetaan tärkeiksi.

Hämmästyttävää on se, että oma auto tuo useammalle suomalaiselle taloudellista turvan tunnetta kuin esimerkiksi arvopaperit tai rahasto-osuudet tai muu kiinteä sijoitusomaisuus, kuten kiinteistöt tai metsä.

Useat suomalaiset rakentavat riittävän taloudellisen turvan säästämällä. Turvan rakentaminen esimerkiksi perintöjen varaan on harvinaista. Yksityistalouden ekonomisti Nummiaro muistuttaa, että johdonmukaisesti ja riittävän pitkään säästäen, esimerkiksi rahastoon voi saavuttaa taloudellisen turvan ilman huipputulojakin.

-Miljoonan voi onnistua säästämään ilman huipputulojakin. Esimerkiksi säästämällä 522 euroa koko 40 vuoden työuran ajan osakkeisiin 6 prosentin tuotolla kerryttää miljoonan. Säännöllisesti ja pitkäjänteisesti korko korolle voimia hyödyntäen hyvä tulee, Nummiaro muistuttaa

LähiTapiolan teettämän kyselyn toteutti Kantar TNS. Kysely on toteutettu 27.maaliskuuta ja 2. huhtikuuta välisenä aikana. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1 196 suomalaista, jotka olivat iältään 15-74 –vuotiaita. Virhemarginaali on +/- 2,9 prosenttiyksikköä.

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2020 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää