Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Pörssiyhtiöiden yhtiökokoukset muuttuivat kertaheitolla koronapandemian seurauksena – ”Palkitsemispolitiikka sai liian vähän käsittelyaikaa”

23.6.2020 - Talous

Koronapandemian vuoksi moni pörssiyhtiö joutui muuttamaan kevään yhtiökokouksensa virtuaalisiksi. Johtaja Outi Kalpio LähiTapiola Varainhoidosta kiittelee yhtiöitä nopeasta reagoinnista mutta löytää virtuaalisesta kokoustamisesta myös haasteita.

Poikkeustoimet värittivät myös pörssiyhtiöiden yhtiökokouksia keväällä. Koronapandemian vuoksi fyysisten kokousten järjestäminen muuttui yhdessä yössä lähes mahdottomaksi ja yhtiökokoukset muuttivat verkkoon. Poikkeusolojen vuoksi kokouskäytännöt olivat kirjavia.

-Pörssiyhtiöt valitsivat hieman erilaisia tapoja toteuttaa yhtiökokouksensa ja huomioida samalla osakkeenomistajien perusoikeudet eli oikeuden olla läsnä yhtiökokouksessa, käyttää puhevaltaa ja äänestää yhtiökokouksen esityslistan kohdista, johtaja Outi Kalpio LähiTapiola Varainhoidosta kertoo.

Kalpion mukaan pörssiyhtiöiden yhtiökokouskäytäntöihin jäi myös toivomisen varaa. Tekniikka ja juridiikka olisivat mahdollistaneet reaaliaikaisten virtuaalikokousten järjestämisen, mutta tänä keväänä asia ei pörssiyhtiöissä edennyt.

-Kysymysten esittäminen tai äänestäminen virtuaalisesti ja reaaliaikaisesti ei ollut mahdollista yhdessäkään kokouksessa. Osa yhtiöistä mahdollisti kokouksen seurannan virtuaalisesti mutta se edellytti äänestämisestä ennakkoon. Mahdollisuutta kysymysten esittämiseen kokouksen aikana ei ollut.

Useissa yhtiöissä kysymysten esittäminen oli mahdollista ennakkoon kokouksen asialistan asioista. Vastauksia annettiin kootusti yhtiön verkkosivuilla tai käsiteltiin vaihtelevasti yhtiökokouksessa. Kalpion mukaan kysymysten esittäminen yhtiökokouksissa on osakkeenomistajien oikeus ja siihen olisi monissa kokouksissa pitänyt kiinnittää enemmän huomiota. Joillain yhtiöillä kokousesitykset oli nauhoitettu etukäteen, jolloin osakkeenomistajien mahdollisuus dialogiin jäi olemattomaksi.

-Täysin virtuaalisten yhtiökokousten järjestäminen ei ole kaikkialla mahdollista mutta kevään kokemusten perusteella asiaa edistettäneen useissa maissa. Virtuaaliset kokoukset vähentäisivät matkustamista ja mahdollistaisivat useammille osakkeenomistajille kokoukseen osallistumisen. Toisaalta, myös fyysisellä tapaamisella ja dialogilla yhtiön johdon kanssa on arvonsa, etenkin jos kokouksen esityslistalla on merkittäviä yhtiön strategiaan ja tulevaisuuden suuntaan vaikuttavia asioita. Jatkossa fyysisen ja virtuaalisen kokouksen yhdistelmä saattaakin yleistyä, Kalpio sanoo.

Palkitsemisesta keskustelu jäi käymättä

Ensimmäistä kertaa yhtiökokousten asialistoilla oli yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka. Osakkeenomistajien oikeudet –direktiivin mukaisesti palkitsemispolitiikka on esiteltävä yhtiökokoukselle neljän vuoden välein. Yhtiökokouksen päätös asiasta on kuitenkin vain neuvoa antava.

-Useimpien yhtiöiden kokouksessa palkitsemispolitiikka käsiteltiin hyvin nopeasti ja ympäripyöreästi, vaikka kyseessä oli uusi asia esityslistalla. Olisin toivonut asiaan käytettävän hieman enemmän aikaa, ottaen huomioon johdon palkitsemisen merkityksen, Kalpio sanoo.

Kalpion mielestä yhtiön ja osakkeenomistajien välillä olisi ollut tärkeää käydä keskustelu palkitsemispolitiikasta varsinkin, kun se oli asialistalla ensimmäistä kertaa. Palkitsemispolitiikan tulisi olla riittävän joustava, jotta se mahdollistaa nopeankin reagoinnin tilanteiden muuttuessa.

-Osalla yhtiöitä politiikka oli kuitenkin niin yleisellä tasolla, ettei osakkeenomistajilla ollut mahdollisuutta arvioida palkitsemisen tarkoituksenmukaisuutta yhtiön strategian tai osakkeenomistajien edun kannalta.

Pandemian aiheuttamista haasteista huolimatta LähiTapiola Varainhoito osallistui tänä keväänä 22 suomalaisen pörssiyhtiön yhtiökokoukseen omaisuudenhoitoasiakkaidensa valtuuttamana. Määrä vastaan noin 65 prosenttia Varainhoidon omaisuudenhoitoasiakkaiden omistuksessa olevista suomalaisista pörssiyhtiöistä. LähiTapiola Varainhoito esitti ennakkoon tarkentavia kysymyksiä esityslistan kohdista noin kymmenelle yhtiölle. Valtaosa kysymyksistä koski palkitsemispolitiikkaa. Yhtiökokouksen esityslistan ulkopuolisista hyvän hallintotavan asioista Varainhoito on tarpeen mukaan yhteydessä yhtiöihin erikseen.

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2020 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää