Tykkylumi, myyrä, ahava, lumikariste – talven metsätuhojen tarkastuksen aika on nyt

13.5.2020 - Turvallisuus

Laki metsätuhojen torjunnasta velvoittaa metsänomistajia poistamaan myrskyn tai muun luonnontuhon vahingoittamat havupuut tietyn rajan ylittyessä. Ajoissa tehdyt toimet pienentävät myös taloudellisia menetyksiä.

Talven jälkeen uuteen kasvukauteen heräävä metsä voi paljastaa metsänomistajalle ikäviä yllätyksiä. Talven myrskyjen jäljiltä metsästä saattaa löytää toivottua enemmän tuulenkaatoja. Ikäviä yllätyksiä ovat myös jyrsijöiden ja hirvieläinten aiheuttamat tuhot taimikoille, kuivuvat neulaset sekä erilaiset hometaudit.

LähiTapiolan Metsätalousliiketoiminnan kehityspäällikkö Marika Makkonen neuvoo metsäomistajia käymään metsämaillaan ja tarkistamaan mahdolliset tuhot ripeästi.

-Metsätuholaki velvoittaa maanomistajaa poistamaan vahingoittuneet havupuut, jotka ylittävät kuusimetsässä 10 kuutiometriä hehtaarilla ja mäntymetsässä 20 kuutiometriä hehtaarilla. Karkeasti 10 kuutiometriin mahtuu noin 20 tukkipuukokoista puuta. Suuri määrä kaatuneita puita kasvattaa riskiä kaarnakuoriaistuhoille, Makkonen sanoo.

Viivytykset metsätuhojen korjaamisessa voivat aiheuttaa myös isoja taloudellisia menetyksiä, jos esimerkiksi puun laatu heikkenee eikä se kelpaa sahatavaraksi tai hyönteiset iskeytyvät terveisiin puihin. Metsästään tuottoa haluavan metsänomistajan kannattaa siis toimia metsätuhojen kanssa ripeästi.

Lumi aiheuttaa metsissä tuhoa, mutta tänä vuonna iso osa Suomen metsissä painavasta tykkylumesta ei ole ollut huolta. Kainuussa ja Pohjois-Suomessa tilanne on toinen, missä lumi- ja tykkylumivahinkoja voi olla.

Lumi- ja varsinkin tykkylumi voi katkoa latvoja sekä männyiltä että kuusilta ja taivuttaa koivuja pysyvästi. Lumituhot ovat tavallisimpia alueilla, jotka sijaitsevat yli 200 meren pinnasta, mutta niitä voi tulla kaikkialla missä vain sataa lunta. Erityisen arkoja lumituhoille on kasvatusmänniköt varsinkin, jos ne on vastikään harvennettu. Mutta tuhoja voi esiintyä kaiken ikäisissä metsissä.

Seuraa ainakin näitä neljää tuhoajaa

Makkonen neuvoo metsäomistajia tarkastelemaan metsänsä tilaa ja tuulen kaatamia puita. Erityistä huomiota on syytä kiinnittää taimikoihin ja männikköihin.

Taimikoille merkittäviä tuhoajia ovat myyrät. Peltomyyrät jyrsivät lumen alla olevia puuntaimen tyviosia. Metsämyyrät syövät taimen kärkisilmut ja latvakasvainten kuorta. Luonnonvarakeskus eli Luke kertoo myyräkantojen olevan huipussaan Itä- ja Etelä-Suomessa sekä ylimmässä Lapissa.

-Jos tuho on sattunut kuusitaimikossa ja taimen tyviosissa, täydennysistutusten kanssa ei tarvitse kiirehtiä vaan kannattaa seurata juhannuksen tienoille lähteekö taimi kasvuun. Kuusi selviää tuhoista yllättävän hyvin, Makkonen sanoo.

Myös hirvieläimet voivat vaurioittaa taimikoita pahoin. Hirven, valkohäntä- ja metsäpeuran, saksanhirven, kuusipeuran ja japaninpeuran aiheuttamia tuhoja kannattaa silmäillä erityisesti alle 3 metrisissä taimikoissa. Vakuutus ei korvaa hirvieläintuhoja vaan ilmoitus tehdään Metsäkeskukseen.

Kauriin aiheuttamat vahingot puolestaan korvataan metsävakuutuksesta. Pienen kokonsa vuoksi vahingoille ovat altteimpia pienemmät taimikot. Kauriille kelpaavat myös kuusenlatvat joita muut hirvieläimet karttavat.

Kuusen taimissa voi esiintyä ahavaa. Se syntyy, kun puun latvus alkaa haihduttaa ilman lämpötilan nousun ja tuulen seurauksena, mutta juuret eivät saa vielä vettä. Kuivuvia neulasia kannattaa tarkkailla, mutta hätiköityihin toimiin ei ole heti syytä ryhtyä. Taimi saattaa selvitä ja jatkaa kasvuaan ylimmästä terveestä silmusta.

Männyn taimikoiden huolena puolestaan voi olla sienen aiheuttama männynlumihome eli lumikariste. Se tappaa lumen alle jääneitä neulasia, mutta ei vahingoita lumen yläpuolisia osia jolloin taimi voi vielä selviytyä.

Toimi näin, jos huomaat tuhoja metsässäsi

Jos sinulla on metsävakuutus LähiTapiolassa, olet oikeutettu korvauksiin, jos taimikoiden osalta yhtenäinen metsitettävä ala on vähintään 0,5 ha tai puustoa on tuhoutunut vähintään 15 kuutiometriä, eli noin 30 runkoa.

Käytännössä jo yli 10 kuutiota hehtaarilla olevat tuoreet kaatuneet puut kannattaa kuljettaa metsästä pois mahdollisimman aikaisin keväällä. Havupuille haitalliset kaarnakuoriaiset aloittavat parveilunsa ilman lämpötilan noustessa +18 asteeseen.

Vahinkoilmoituksen voit tehdä verkkopalvelussa tai puhelimitse. Puunkorjuun voit aloittaa heti kun mahdollista, vaikka vahinkoa ei olisi vielä arvioitu tai vahinkoilmoitusta ei olisi tehty. Nopea puunkorjuu pienentää vahingon määrää, koska puu ei ehdi pilaantua tai kärsiä hyönteis- tai sienitautivahinkoja.