Koronaepidemia hiljensi myös yrityskauppamarkkinan – pääomarahastoissa arvojen lasku näkyy viiveellä

29.4.2020 - Talous

LähiTapiola LokalTapiola

Huomattavasti kasvanut talouden epävarmuus on vähentänyt yrityskauppoja selvästi. LähiTapiola Varainhoidon Sijoituswebinaarissa 5. toukokuuta keskustellaan pääomasijoittamisesta.

Koronaepidemia on vaikuttanut merkittävästi myös yrityskauppamarkkinaan. Suurin osa meneillään olevista neuvotteluista on joko keskeytetty tai ne ainakin viivästyvät, sillä tulevaisuudennäkymien ollessa hyvin epävarmoja kohdeyhtiöiden hinnoittelu on erittäin vaikeaa.

Yritysten selviämisestä yli koronakriisin on tullut myös pääomarahastojen salkunhoitajien tärkein tehtävä tällä hetkellä. Rahastosalkussa olevien yhtiöiden likviditeetin riittävyyttä on tarkkailtava ja ongelmiin ajautuneita yrityksiä pyritään auttamaan kaikin keinoin.

- Mikäli tilanne sitä vaatii, rahoittajien kanssa on aloitettava neuvottelut. Yhtiöitä voi joutua lisäpääomittamaan ja tarvittaessa pitää myös pystyä hahmottamaan mahdollisia kustannusten leikkauskohteita, salkunhoitaja Jani Ruoppa LähiTapiola Vaihtoehtorahastoista kertoo.

Ruoppa sekä salkunhoitaja Justus Hollo keskustelevat yhdessä LähiTapiola Varainhoidon toimitusjohtajan Tom Liljeströmin kanssa tiistaina 5. toukokuuta pääomasijoittamisesta. Netissä kello 9 lähetettävään Sijoituswebinaariin voit ilmoittautua täältä.

Ruopan mukaan pääomarahastot voivat selvitä koronakriisistä kohtuullisen pienin vaurioin moniin muihin toimijoihin verrattuna. Viime vuosina useat rahastot ovat keskittyneet vakaampana pidettyihin sektoreihin, kuten it-ala ja yritysten väliset palvelut. Sen sijaan esimerkiksi kuluttajasektorin yrityksiin rahastot ovat sijoittaneet vähemmän. Lue asiasta enemmän Jani Ruopan blogista täältä.

-Suurella osalla pääomarahastoista on myös kutsumattomia sitoumuksia sijoittajilta, joiden avulla terveitä, mutta lähikuukausina vaikeuksia kohtaavia yrityksiä, saadaan tuettua. Lisäksi mikäli yhtiöiden rahoituksessa on käytetty velkapääomarahastoja, nämä voivat toimia joustavammin ja ketterämmin tässä tilanteessa kuin esimerkiksi pankit, Ruoppa sanoo.

Pääomarahastot eivät ole kuitenkaan immuuneja koronakriisillekään. Rahastojen arvot tulevat laskemaan aivan kuten muidenkin rahastojen, mutta pääomarahastoissa lasku näkyy viiveellä. Lasku alkaa näkyä noin kolmen kuukauden viiveellä eli esimerkiksi maaliskuun lopun tilanteesta pääomarahastojen sijoittajat saavat tietoa touko-kesäkuussa.

Vaikka meneillään oleva koronakriisi on aivan erilainen kuin vuonna 2008 kärjistynyt finanssikriisi, jotain arvioita rahastojen tulevasta kehityksestä voi hakea finanssikriisin oppien perusteella. Finanssikriisin aikana yrityskaupparahastojen arvot laskivat korkeimmillaan keskimäärin vain noin 60 prosenttia siitä mitä lasku oli osakemarkkinoilla. Muiden pääomarahastotyyppien kuten välirahoitusta tarjoavien mezzanine-rahastojen kohdalla arvot laskivat vielä huomattavasti vähemmän.

Pääomarahastot myös toipuivat finanssikriisistä hyvin, pahiten kärsineiden vuosikertojen rahastojen vuosittainen tuotto on ollut keskimäärin lähes 10 prosenttia. Kriisit myös luovat hyviä mahdollisuuksia sijoituksille, tutkimusten mukaan aiempien talousvaikeuksien aikana ja heti sen jälkeen kerätyt rahastot tuottaneet keskivertoa enemmän.

LähiTapiola LokalTapiola

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2019 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää