Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Pohjois-Suomeen ennustetaan ennätystulvia

15.4.2020 - Turvallisuus

Poikkeuksellisen runsas lumitilanne Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla lisää keskimääräistä suurempien tulvien riskiä useissa alueen joissa. Äkillinen ilman lämpeneminen ja nopea lumen sulaminen voi pahimmillaan aiheuttaa ennätystulvia. Kokosimme neuvot tulvavahinkoihin varautumisesta.

- Lunta on tänä talvena tullut Lappiin poikkeuksellisen paljon. Lumensyvyys on monin paikoin korkea ja lumi on pakkautunut tiiviiksi useiden suojakelien vuoksi. Lumen vesipitoisuus on siksi erittäin suuri. Lumien alkaessa sulaa odotetaan pahimmillaan ennätystulvia, kertoo LähiTapiola Lapin korvausjohtaja Janne Koskela.

ELY-keskus arvioi tulvista tulevan selkeästi tavanomista suuremmat kaikilla Lapin vesistöalueilla. Suurimmat riskialueet sijoittuvat Tornio-, Ounas-, Kemi- ja Ivalojokien alueelle. Kittilä ja Ivalo, Tornio, Kemijärvi ja myös Rovaniemi kuuluvat merkittävimpiin tulvariskialueiden taajamiin.

- Myös Pohjois-Pohjanmaalla on tulvariskejä Oulunjoella, Kiiminkijoella ja Iijoella. Jokien latvoilla on runsaasti lunta ja kevään etenemisestä riippuu, minkälaisia tulvia on edessä, LähiTapiola Pohjoisen korvausjohtaja Heikki Pesonen kertoo.

Yleensä tulvahuiput ajoittuvat Lapissa huhti-toukokuun taitteeseen. Pitkään jatkuvat yöpakkaset hidastavat sulamisaikaa ja pienentävät siten tulvia.

Tulviin voi ja kannattaa varautua

Tulviin varautumisessa korostuvat toimenpiteet, joilla suojataan omaisuutta ja vähennetään tulvavesien aiheuttamia vahinkoja. Kellareissa kaikki irtaimisto kannattaa nostaa lattiapinnan yläpuolelle sekä siirtää arvokas omaisuus ja haitalliset aineet pois kokonaan. Pyri suojaamaan myös vaarassa olevat sähkölaitteet. Tontista riippuen rakennusta voi pyrkiä suojaamaan pengertämällä tai hiekkasäkein. Myös vahvalla rakennusmuovilla voidaan suojata rakennuksia tukemalla se paikoilleen hiekan avulla. Pumpusta voi olla apua kellaritilojen tyhjennyksessä.

- Jos rakennuksiin kuitenkin nousee vesi, niin tärkeintä on estää lisävahinkojen syntyminen. Katkaise pääkatkaisemisesta sähköt ja pyri rajaamaan mahdollisuuksien mukaan veden leviämistä, Koskela neuvoo.

Ennaltaehkäisevien toimien merkitystä korostaa myös se, että kotivakuutusten ehtojen mukaan vain poikkeuksellisten tulvien aiheuttamat vahingot ovat korvattavia. Vesistötulvissa poikkeuksellisuuden raja on, kun tulvimisen esiintymistodennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvemmin. Suomen ympäristökeskus määrittää vakuutusehtojen mukaisen poikkeuksellisuuden, jonka jälkeen voidaan tehdä päätökset vahinkojen korvattavuudesta. Siksi tulvavahinkojen korvattavuus selviää aina vasta viiveellä.

- Suositamme asiakkaita tekemään vahinkoilmoituksen kaikista tulvan aiheuttamista rakennusvahingoista. Pääsääntöisesti tilaamme siinä vaiheessa kosteuskartoituksen, kun veden pinta on kääntynyt laskuun. Kartoituksen perusteella saadaan tieto, miten jatkotoimenpiteiden osalta edetään. Myös omat valokuvat voivat toimina hyvänä apuna vaurioiden laajuuden arvioinnissa, kertoo Heikki Pesonen.

Ennaltaehkäise tulvavahinkoja näin:

• Kellarivarastoissa säilytettävää tavaraa ei tulisi säilyttää lattiatasolla vaan nostettuna esimerkiksi noin 10 cm korkeudelle hyllylle tai vastaavalle. Talojen ympärille voidaan koota esimerkiksi hiekkasäkkejä, joilla voi vähentää kiinteistön rakenteisiin pääsevän veden määrää.
• Vesi- ja vuotovahinkojen korjaaminen on aloitettava mahdollisimman pian vahingon havaitsemisesta. Näin voidaan estää ja rajoittaa lisävahinkoja sekä pelastaa vahingoittumatonta omaisuutta. Vaurioitunut omaisuus kannattaa kuvata ennen korjaustöiden aloittamista.
• Tulvat voivat vahingoittaa myös autoja ja siksi myös auto kannattaa mahdollisuuksien mukaan siirtää turvaan tulvan alta. Pysäköitynä olleille ajoneuvoille veden pinnan kohoamisesta aiheutuneita vahinkoja korvataan kaskovakuutuksen luonnonilmiövakuutuksesta ja osittain myös kolarointivakuutuksesta. Veden vuoksi liikennekelvottomaksi muuttuneiden ajoneuvojen siirrättäminen lähimmälle korjaamolle korvataan autopalveluvakuutuksista.
• Vältä autoilua veden valtaamilla alueilla. Pääsääntönä vakuutuskorvauksissa on, että ajoneuvon veteen ajamisesta aiheutuneita vahinkoja ei korvata kaskovakuutuksista.
• Tarkkaile ajantasaista viranomaistiedotusta tulvavesistä.

Lue lisää kotivakuutuksestamme

Kun turvanasi on kotivakuutus, et ole tyhjän päällä, vaikka sattuisi tulipalo, varkaus tai vesivahinko.
Lue lisää kotivakuutuksestamme!

Lue lisää ja osta