Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja LähiTapiola Henkiyhtiön yhtiökokoukset 24.4.2020

1.4.2020 - Talous

LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön ja LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön varsinaiset yhtiökokoukset pidetään perjantaina 24.4.2020 LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa Revontulenkuja 1, Espoo. LähiTapiola Henkiyhtiön kokous alkaa kello 9.30 ja LähiTapiola Vahinkoyhtiön kokous kello 11.00.

Yhtiökokouksiin voivat osallistua yhtiön osakkaat, joita LähiTapiola Vahinkoyhtiössä ovat vakuutuksenottajat ja LähiTapiola Henkiyhtiössä vakuutuksenottajien lisäksi myös takuuosuuden omistajat.

Vakuutuksenottajan osallistumisoikeus edellyttää, että tällä on yhtiössä voimassa oleva, viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu vakuutus.

Tutustu yhtiökokouskutsuihin ja kokouksissa käsiteltäviin asioihin:
LähiTapiola Henkiyhtiön yhtiökokouskutsu
LokalTapiola Livbolags kallelse till ordinarie bolagstämma
LähiTapiola Vahinkoyhtiön yhtiökokouskutsu
LähiTapiola Skadebolags kallelse till ordinarie bolagstämma

Erityisohjeita osallistumisesta yhtiökokouksiin vallitsevan koronavirustilanteen johdosta

Meneillään oleva koronavirusepidemia ulottaa vaikutuksensa myös LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön ja LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön tämänvuotisiin yhtiökokouksiin.

LähiTapiola ottaa huomioon koronavirustilanteen ja pyrkii minimoimaan siihen liittyvät riskit yhtiökokousjärjestelyissä. Koronavirusepidemian etenemisvauhtia ja kehitystä on mahdotonta arvioida. Sen vuoksi ei ole mitään varmuutta siitä, että epidemia olisi laantumassa ja erityiset kokoontumis- ja liikkumisrajoitukset kumottavissa tai lievennettävissä toukokuun loppuun mennessä, joka on yhtiöjärjestyksen mukainen takaraja varsinaisen yhtiökokouksen pitämiselle.

Poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi kokousjärjestelyt poikkeavat normaalista

  • Yhtiökokous pidetään mahdollisimman tiiviinä kuitenkin niin, että se täyttää laissa asetetut vähimmäisvaatimukset. Kokouksessa käsitellään tiivistetyn esitysmateriaalin pohjalta ainoastaan lain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset pakolliset asiat.
  • Pyrimme rajoittamaan kokoukseen osallistuvien henkilöiden määrän niin pieneksi, ettei se ylitä valmiuslain perusteella määrättyä suurinta sallittua osanottajamäärää julkisessa kokouksessa. Tarvittaessa ryhdymme erityisjärjestelyihin jakaaksemme osanottajat useaan toisistaan eristettyyn huonetilaan.
  • Kokouksessa on yhtiön puolesta fyysisesti läsnä vain välttämättömät henkilöt eli puheenjohtaja, sihteeri, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja sekä lakiasiainjohtaja.
  • Kokouksessa ei järjestetä tarjoilua eikä mitään muuta ohjelmaa.

Vallitsevan tilanteen vuoksi yhtiön osakkaita kehotetaan vakavasti harkitsemaan, onko kokoukseen osallistuminen tällä kertaa välttämätöntä. Eduskunnan ja valtioneuvoston päätöksillä voimaan saatetut liikkumisrajoitukset voivat lisäksi kokonaan estää osallistumisen.

Yhtiön osakkaat voivat halutessaan osallistua kokoukseen myös valtuuttamansa edustajan välityksellä valtuuttamalla valtakirjalla lakisasiainjohtaja Teija Kerminen tai hänen määräämänsä henkilö edustamaan itseään ja käyttämään puhevaltaa kokouksessa.

Valtakirjapyynnöt pyydämme lähettämään sähköpostitse osoitteeseen: yhtiokokous@lahitapiola.fi.

LähiTapiola toivoo yhtiön osakkailta ymmärrystä vallitsevissa erityisissä olosuhteissa. Toivomme, että tilanne palautuu normaaliksi mahdollisimman nopeasti, ja että yhtiökokoukset voidaan taas seuraavalla kerralla järjestää normaalisti ilman erityisjärjestelyjä.

Ilmoittautuminen yhtiökokouksiin

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 17.4.2020 klo 16.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • internet-sivulla
  • LähiTapiola Henkiyhtiön yhtiökokoukseen tästä linkistä
  • LähiTapiola Vahinkoyhtiön yhtiökokoukseen tästä linkistä
  • sähköpostiosoitteella yhtiokokous@lahitapiola.fi
  • puhelimitse (09) 453 2867/040 7160958/Ritva Nurmi
  • postitse osoitteella LähiTapiola/Ritva Nurmi, 02010 LÄHITAPIOLA

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.