Tietoa koronaviruksesta maatila-asiakkaille

18.3.2020 - Terveys

LähiTapiola LokalTapiola

Päivitetty 18.3.2020 klo 12

Koronaviruksen aiheuttama sairastuminen voi haitata vakavasti maatilan toimintaa. Paras tapa torjua haittoja on tehdä kaikkensa tartunnan estämiseksi. Jos varotoimista huolimatta tunnet sairauden oireita, on syytä hakeutua tutkimuksiin.

Koronaviruksen aiheuttamat oireet vaihtelevat lievistä vakaviin. Jos sairaus estää työnteon esimerkiksi kotieläinten parissa, on koetettava löytää sijaisapua. Tästä aiheutuvia kustannuksia voidaan korvata LähiTapiolan laajasta henkilökeskeytysvakuutuksesta.

Minulla laaja henkilökeskeytysvakuutus- miten vakuutus korvaa lisäkustannuksia?

LähiTapiolan laaja henkilökeskeytysvakuutus korvaa lisäkustannuksia, joita sairaudesta johtuva työkyvyttömyys aiheuttaa. Tällaisia kustannuksia voivat olla esimerkiksi sijaisavun palkkaaminen tai työn teettäminen urakoitsijalla. Lisäkustannusten on oltava välttämättömiä ja kohtuullisia eli suhteessa uhkaavin taloudellisiin menetyksiin. Vakuutetun joutuminen karanteeniin ilman sairastumista ei ole peruste lisäkustannuksien korvaamiselle.

Henkilökeskeytysvakuutuksen on voinut ottaa sekä yrittäjille että työntekijöille. Vakuutussopimuksessa on mainittu, kenen henkilön työkyvyttömyys vakuutuksesta korvataan. Vakuutuksen pitää olla voimassa ennen sairauden toteamista.

Henkilökeskeytysvakuutus ei ole sisältynyt kaikkiin maatilavakuutuksiin, vaan se on ollut valittavissa erikseen lisäturvaksi Agro-, Farmi- tai Kantri-sopimuksiin. Suppea henkilökeskeytysvakuutus korvaa vain tapaturmasta aiheutuneita lisäkustannuksia.

Henkilökeskeytysvakuutus ei korvaa sairaudenhoitokuluja. Niihin voi hakea korvausta Sairauskuluvakuutuksesta.

Koronavirus ei nykytiedon mukaan tartu tuotantoeläimiin eikä se siten aiheuta tuotantoeläinten vakuutuksista tai katetuottokeskeytysvakuutuksesta korvattavia vahinkoja.

Mistä saan lisää tietoa korona-viruksen vaikutuksista?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL antaa yleisiä ohjeita koronaviruksen torjumisesta ja tietoa tautitilanteesta Suomessa ja maailmalla.

LähiTapiolan verkkosivuilla kerrotaan vakuutusten kattavuudesta koronavirustapauksissa. www.lahitapiola.fi/korona

Maatalousyrittäjien eläkelaitos antaa sivuillaan tietoa koronavirukseen varautumisesta ja esimerkiksi sijaisavun ja lomituspalvelun mahdollisuuksista tilanteen helpottamiseksi.

Eläinten terveys ETT ry:n tiedote tuotantoeläimistä ja koronaviruksesta.