Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Ilmastonmuutos avaa liiketoimintamahdollisuuksia – LähiTapiola Vastuullinen Ympäristö –rahasto sijoittaa kestävän kehityksen tavoitteita edistäviin yhtiöihin

6.3.2020 - Talous

Ilmastonmuutosriskien konkretisoituminen vaikuttaa yhä enemmän talouksiin ja yhteiskuntiin. LähiTapiolan Vastuullinen Ympäristö –rahasto sijoittaa yrityksiin, joiden toiminta on kestävällä pohjalla, ja joiden tuotteilla ja palveluilla vaikutetaan positiivisesti valittuihin kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Ilmastonmuutoksen eteneminen edellyttää huomattavia toimia yhteiskunnilta ja yrityksiltä. Vain nykyisiä toimintatapoja muuttamalla voimme katkaista ennustetun kehityskulun. Tämä tarjoaa mittavia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia erityisesti sellaisille yrityksille, jotka pystyvät kehittämään ratkaisuja, joilla siirtyminen vähähiiliseen talouteen mahdollistetaan.

LähiTapiola Vastuullinen Ympäristö –rahasto sijoittaa yrityksiin, joiden toiminnalla on positiivinen vaikutus YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen erityisesti ympäristönäkökulmasta. Rahasto sijoituskohteena ovat yritykset, jotka muun muassa tuottavat sähköä uusiutuvalla energialla, luovat kestäviä teollisia prosesseja ja kaupunkiympäristöjä ja toimivat vesihuollon tai tietoliikenteen parissa.

Rahastolla vastataan sijoittajien kysyntään puhtaisiin teknologioihin ja palveluihin sijoittavasta tuotteesta. Ympäristönäkökulmien huomioiminen sijoitustoiminnassa on valtavirtaistumassa osana vastuullista sijoittamista, mutta myös regulatiivisen paineen alla. Muun muassa EU:n kestävää rahoitusta koskeva lainsäädäntö tulee vaikuttamaan varallisuuden siirtymiseen perinteisistä sijoituskohteista ilmastoystävällisempiin ratkaisuihin.

Rahaston sijoituksilla pyritään edistämään rahastolle määriteltyjä kestävän kehityksen tavoitteita. Lisäksi rahaston sijoituksilla tavoitellaan globaaleja osakemarkkinoita parempaa tuottoa. LähiTapiola Vastuullinen Ympäristö –rahasto on osa LähiTapiolan Vastuullista teemarahastoperhettä. Siihen kuuluvat myös Vastuullinen Hyvinvointi- ja Vastuullinen Kuluttaja –rahastot sekä Vastuullinen Vaikuttajakorko –yrityslainarahasto.

Ilmastonmuutos näkyy yhä selvemmin LähiTapiolan vastuullisuustekemisessä

Ilmastonmuutosriskien huomioiminen on tärkeä osa LähiTapiola Varainhoidon sijoitusprosessia. Varainhoito välttää sijoittamista sellaisten yritysten osakkeisiin ja yrityslainoihin, joiden liikevaihdosta yli 25 prosenttia muodostuu energiantuotannossa käytettävän kivihiilen, ruskohiilen tai turpeen tuottamisesta tai joiden energiantuotannosta yli 25 prosenttia perustuu näihin raaka-aineisiin eikä yrityksellä ole uskottavaa suunnitelmaa ko. raaka-aineen käytön vähentämiseksi. Lue lisää vastuullisuusraportista täältä.

Tarkkailun alla ovat myös yritykset, jotka toimivat hiili-intensiivisillä toimialoilla. Hiili-intensiivisillä toimialoilla, joita ovat energia (öljy- ja kaasuyhtiöt), julkishyödylliset , perusteollisuus, jätehuolto sekä lento- ja laivaliikenne, hyväksytään sijoituskohteiksi vain toimialan parhaimmat yritykset ja sellaiset yritykset, jotka ovat sitoutuneet merkittävään muutokseen hiilijalanjälkensä alentamiseksi.

- Vuonna 2019 LähiTapiola Varainhoito jatkoi vastuullisen sijoittamisen kehittämistä muun muassa tiukentamalla vastuullisuuslinjauksia, laajentamalla yhtiökokousosallistumista Suomen ulkopuolelle, kasvattamalla sijoituksia niin sanotuissa vihreissä joukkovelkakirjalainoissa sekä parantamalla asiakasraportointia ja –viestintää, johtaja Outi Kalpio kertoo.

Luopumisia ja yritystapaamisia

Vastuullisuusperiaatteet ovat ohjanneet LähiTapiola Varainhoidon sijoitustoimintaa jo lähes 20 vuoden ajan. LähiTapiola Varainhoito valittiin SFR:n sijoitusammattilaisten kyselyssä Suomen vastuullisimmaksi varanhoitajaksi jälleen viime vuonna.

Vastuullisuusperiaatteiden poissulkustrategia laajennettiin koskemaan myös markkinarahastoja, jonka myötä LähiTapiola Eurooppa Markkina ja USA Markkina –rahastot luopuivat omistuksistaan yli 20 pörssiyhtiössä.

Aktiivinen omistajuus on LähiTapiola Varanhoidon tekemisen ytimessä. Vuonna 2019 salkunhoitajat tapasivat noin 800 yhtiön johtoa.

Yhtiökokousaktiviteetti kasvoi huimasti, sillä Varainhoito hyödynsi ensi kertaa proxy voting –palveluita ulkomaisiin yhtiökokouksiin osallistumisessa. Omaisuudenhoitoasiakkaidensa valtuuttamana LähiTapiola Varainhoito osallistui 335 yhtiön yhtiökokoukseen 36 eri maassa.

LähiTapiola Varainhoito kasvatti merkittävästi sijoituksiaan niin sanottuihin vihreisiin joukkovelkakirjalainoihin. Vuoden 2019 lopussa Varainhoidon asiakassalkuissa oli sijoituksia vihreissä lainoissa yhteensä 300 miljoonalla eurolla.

Varainhoito päivitti myös vastuullisen sijoittamisen verkkosivut sekä lanseerasi rahastokohtaiset vastuullisuuskatsaukset vuoden 2019 aikana. Katsausten avulla asiakkaiden on helpompi ymmärtää eri tuotteiden vastuullisuusprofiili sekä verrata eri sijoitustuotteita keskenään.

Tutustu tarkemmin vastuullisen sijoittamisen vuosiraporttiimme sekä vastuullisen sijoittamisen verkkosivuihimme.

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2020 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää