Maatilayrittäjien jyrkästi kasvava velkapääoma korostaa taloudellisten riskien hallintaa – ”Henkilövahingot voivat olla tuotannon jatkuvuuden kannalta kohtalokkaita”

26.2.2020 - Talous

LähiTapiola LokalTapiola

Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan 2000-luvulla maatilojen keskimääräinen velkapääoman määrä on kolminkertaistunut. LähiTapiolan asiantuntijan arvion mukaan velkamäärän kasvu ja sosiaaliturvajärjestelmä jättävät merkittäviä aukkoja maatilayrittäjien henkilöriskien varautumiseen, joita voi turvata vakuutuksin.

Velkapääoma, jota maataloudessa on noin viisi miljardia euroa ei jakaannu tasaisesti tilojen kesken. Suurilla kotieläintiloilla on keskimäärin vierasta pääomaa 250 000 euroa tilaa kohti. Yli miljoonan euron menevät tilakohtaiset vieraan pääoman määrät eivät myöskään ole poikkeuksellisia.

- Näillä tiloilla tärkeimmälle tuotantoresurssille, eli yrittäjäparille, tapahtuvat henkilövahingot voivat olla tuotannon jatkuvuuden kannalta kohtalokkaita. Viljelijän sosiaaliturva ei kata velkojen hoitamisesta ja tuotannon pyörittämiseen tarvittavien lisätyöntekijöiden aiheuttamia kustannuksia, kertoo LähiTapiolan kehityspäällikkö Sami Myyrä.

Maatalousyrittäjien sosiaaliturva rakentuu Mela-turvan varaan, mutta sitä kannattaa usein täydentää vapaaehtoisilla vakuutuksilla. Työkyvyttömyys- ja henkivakuutukset ovat keino yrittäjille varmistaa toimeentulo kuoleman tai työkyvyttömyyden kohdatessa sairauden tai tapaturman vuoksi. Vakavan sairauden kertakorvaus puolestaan auttaa selviytymään arjessa.

- Maatalousyrittäjän sosiaaliturva ei huomioi mitenkään yritystoimintaan liittyvien velkojen ja niistä muodostuvien velvoitteiden määrää. Perinteisesti maatiloilla ajatellaan, että maatalousomaisuus tuo turvaa henkilöriskien varalta. Maatalousomaisuus ei kuitenkaan ole likvidissä muodossa. Sitä ei voida noin vaan myydä velkojen kattamiseksi tuotannollisen toiminnan siitä kärsimättä. Siksi on tärkeää, että on olemassa taloudellista turvaa siltä varalta, että jotain sattuu, Myyrä kertoo.

LähiTapiolan Perusturvavakuutus sisältää aina kuolemanvaravakuutuksen ja sitä voi täydentää muilla turvilla. Vakuutusta hakiessa valitaan tarpeen mukaisen korvaussumma. Korvaussumma kannattaa suhteuttaa velkojen kokonaismäärän sekä yksityistalouden tarpeisiin. Peukalosääntönä kuolemanvaralle valittavalle korvaussummalle onkin pidetty velkojen kokonaismäärän, vuositulojen ja 20 000 €/lapsi summaa.

Pukkilalaiset maatilayrittäjät hakevat lisäturvaa henkivakuutuksella

Pukkilalaiset Hanna ja Toni Alestalo ovat valinneet henkivakuutusturvakseen Pariturvan. Hanna kertoo Pariturvan tulleen ajankohtaiseksi rakennusvaiheessa, kun otettiin lainaa.

Perusturva ja Pariturva ovatkin hyviä vaihtoehtoja lainaan liittyvien riskien kattamiseksi ja niitä käytetään hyvin yleisesti erilaisten lainaturvatuotteiden vaihtoehtona. Perusturva ja Pariturva ovat ainakin maataloudessa toki paljon kattavampia kuin lainaturva, sillä ne mitoitetaan koko talouden riskejä silmällä pitäen. Lainaturvassa keskitytään pelkästään lainaan liittyvien riskien kattamiseen.

Hanna toteaa vakuutuskirjaltaan, että he valitsivat Pariturvaansa alenevasummaisen kuolemanvaravakuutuksen, sillä se tuntui jotenkin loogiselta. Iän myötähän lainamääräkin pienenee ja siten myös riskit pienenevät.

Kiinteäsummainen kuolemanvaravakuutus on toki hinnoiteltu riskiperusteisesti muuttumaan hinnaltaan vakuutuksen ottajan iän mukaan samalla tavalla kuin alenevasummainen kuolemanvaravakuutus, mutta ainakin lainan ottajan näkökulmasta suora vertaaminen lainariskeihin tuntuu usein käytännölliseltä.

Henkivakuutuksen mitoituksen osalta Alestalot eivät ottaneet aivan suosituksen kokoista vakuutusta. ”Riski ei ehkä tuntunut niin suurelta”, he toteavat. Mitoitus vaikuttaa aina toki vakuutuksen hintaa ja siihen liittyvät valinnat kannattaa tehdä omien riskiasenteiden mukaan.

Kuolemanvaravakuutuksessa voi valita alenevasummaisen tai kiinteäsummaisen vakuutuksen. Alenevasummaisessa korvaussumma alenee vuosittain iän myötä. Alenevasummainen kuolemanvaravakuutus on erityisen hyvin nuorille maataloustuottajille sopiva vaihtoehto, jos pidetään huoli, ettei alenevasummainen vakuutus jää alamittaiseksi.

Nuorilla maataloustuottajilla myös velkataakka voi olla kohtuullisen korkea ja lisäturvaa Melan kautta saatavan sosiaaliturvan lisäksi tarvitaan. Alla esimerkit alenevasummaisesta vakuutuksesta, joissa lähtötilanteessa vakuutettu on 20-vuotias ja vakuutussumma on 100 000 euroa. Perusturvan hinta on tässä tapauksessa noin 150 € vuodessa. Esimerkki kuvaa vakuutusmaksun vakuutussopimuksen mukaista määrää vakuutetun iän muuttuessa.

LähiTapiola LokalTapiola
Perus- ja Pariturvan myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.