Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola-ryhmän tulos 2019: Uudistumisemme elämänturvayhtiönä etenee suunnitellusti

13.2.2020 - Talous

Ryhmän vakuutusyhtiöiden tuloskehitys oli hyvä vuonna 2019. Erityisesti poikkeuksellisen hyvät sijoitustoiminnan tuotot paransivat liike- ja kokonaistulosta.

"LähiTapiolan vuosi 2019 oli erittäin hyvä. Erityisesti sijoitustuotot nostivat kokonaistuloksen korkeaksi. Myös asiakastyytyväisyys tuotteisiimme ja palveluihimme säilyi korkeana. Vahvistimme entisestään kykyämme tuottaa arvoa omistaja-asiakkaillemme niin hyvinä kuin huonoina aikoina.

Tavoitteemme on olla elämänturvassa asiakkaidemme arvostetuin arjen kumppani. Tarjoamme yhä enemmän erilaisia ennakointi-, turvallisuus- ja hyvinvointiratkaisuja, joiden avulla suomalaisten elämästä tulee entistä turvallisempaa, taloudellisesti menestyksekkäämpää ja terveempää. Osaava henkilöstömme mahdollistaa jatkossakin asiakkaidemme hyvän ja huolehtivan kasvollisen palvelun.
LähiTapiolalle on tärkeää, että alueellinen elinvoimaisuus säilyy hyvänä kaikkialla Suomessa. Kannamme huolta siitä, että alueellinen eriytyminen kasvaa”, LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja Henkiyhtiön hallitusten puheenjohtaja Juha Koponen sanoo.

Turvallisuus – Turvaamme jatkuvuutta ja ennaltaehkäisemme vahinkoja

  • Suomalaiset luottavat ajoneuvovakuuttamisessa LähiTapiolaan. Olemme edelleen ajoneuvovakuuttamisen markkinajohtaja. Liikennevakuutuksen markkinaosuutemme ylitti 32 prosenttia ja vakuutettujen ajoneuvojen määrä kasvoi merkittävästi.
  • Olemme aloittaneet uuden monivuotisen hankkeen vesivahinkojen vähentämiseksi ja ryhtyneet asentamaan vesivuotovahteja asiakkaidemme pientaloihin. Laitteisto on osoittanut toimivuutensa. Enemmän kuin joka viidennessä pientalossa, joihin laitteisto on asennettu, on havaittu jonkinasteisia vuotoja ja isommilta vesivahingoilta on vältytty.

Talous – Autamme varautumaan ja vaurastumaan

  • Tarjoamme asiakkaillemme yhä kokonaisvaltaisempia palveluita autoilun osalta. Perustamamme LähiTapiola Rahoitus Oy:n kannattava kasvu jatkui vahvana ja yhtiön uusmyynnin markkinaosuus oli joulukuussa lähes 20 prosenttia. LähiTapiola Rahoitus on rahoitusmyynniltään maamme kolmanneksi suurin autorahoittaja. LähiTapiola Rahoitus kompensoi uudessa päästökompensaatiojärjestelmässä rahoittamiensa autojen päästöt, mikäli auto on vakuutettu LähiTapiola-ryhmässä.
  • Olemme kehittäneet asiakkaillemme tarjottavia säästämisen ja sijoittamisen palveluita. Lanseerasimme uudessa mobiilisovelluksessamme uuden ja helpon tavan aloittaa säästäminen. LähiTapiola-ryhmän vastuullisen sijoittamisen ja suuren vakuutusyhtiösijoittajan edut hyödyttävät myös asiakkaitamme.

Terveys – Edistämme terveyttä

  • Elämänturvayhtiönä panostamme yhä enemmän asiakkaidemme terveyden kokonaisvaltaiseen ylläpitämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Olemme mukana Suomen terveysalan muutoksissa, kun yhteistyökumppanimme, terveysalan yhtiö Mehiläinen teki ostotarjouksen terveysalan yhtiö Pihlajalinnasta. Olemme suurena suomalaisena osaomistajana molemmissa yhtiöissä.
  • Yksinkertaistimme asiakkaan korvausprosessia. Sairaustapauksissa tehokkaan avun saamiseksi asiakkaillamme on käytössään yhteistyökumppaniemme kanssa toteutetut TerveysHelpin ja LemmikkiHelpin etähoitopalvelut.

LähiTapiola Vahinko- ja Henkiyhtiön hallitusten puheenjohtaja Juha Koposen kommentit:

Ryhmän vakuutusyhtiöiden tuloskehitys oli hyvä vuonna 2019. Erityisesti poikkeuksellisen hyvät sijoitustoiminnan tuotot paransivat liike- ja kokonaistulosta. Korkotason lasku kasvatti Solvenssi II vastuuvelkaa pienentäen osaltaan omaa varallisuutta ja sijoitusomaisuuden arvon nousut kasvattivat vakavaraisuusvaatimusta. Kokonaistuloksen kehitys erosi selvästi Solvenssi II vakavaraisuuskehityksestä.

Vuonna 2019 LähiTapiola-ryhmän vahinkovakuutustoiminnan ensivakuutuksen vertailukelpoinen maksutulo oli 1 186 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisesti maksutulo kasvoi 4,7 prosenttia.

Vahinkovakuutuksessa vakuutusmaksutuloon, vakuutusmaksutuottoihin ja korvauskuluihin sisältyy merkittävä määrä kertaluontoisia eriä liittyen vastuuvelan laskuperusteiden ja - laskentatavan muutoksiin sekä potilasvakuutuslain muutokseen. Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 96,9 % (93,9 %), kertaluontoiset erät eliminoituna vertailukelpoinen yhdistetty kulusuhde oli 93,7%.

Henkiyhtiön tulos oli hyvä. Liikevoitto jäi viime vuodesta korkoliikkeen tuloksen heikentymisen myötä. Korkotason alentumisen vuoksi tehty 139 miljoonan euron korkotäydennys rasitti korkoliikkeen tulosta. Kokonaismaksutulon vertailukelpoinen kasvu oli 16 prosenttia eli 72 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisesta kasvusta on vähennetty verotuskäytännön muutoksesta johtuvia säästösiirtoja lähes 100 miljoonaa euroa.

Varainhoidon, Kiinteistövarainhoidon ja Rahoitusyhtiön liiketoiminnat kehittyivät suotuisasti ja erityisesti Rahoitusyhtiön kasvu oli todella vahvaa. Yhtiöiden tulokset olivat positiiviset.

LähiTapiolan asiakkaille maksettiin vahinkovakuutuksen keskittämisetuina 73 miljoonaa euroa (69 milj. €) ja korvauksina 766 miljoonaa euroa (724 milj. €). Lisäksi asiakkaille maksettiin vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 31 miljoonaa euroa (29 milj. €).

Henkivakuutuksista asiakkaillemme maksettiin korvauksia yhteensä 521 miljoonaa euroa (353 milj. €) ja lisäksi hyvitettiin 62 miljoonaa euroa (62 milj. €) tuottoa vakuutussäästöille. Näistä 9 miljoonaa euroa (8 milj.€) oli asiakashyvityksiä.

Lue tiedote kokonaisuudessaan täältä.