Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Netissä tehtävät geenitestit herättävät kiinnostusta ja huolta – lue asiantuntijoiden vinkit

5.2.2020 - Terveys

Vapaaehtoiset netistä tilattavat geenitestit ovat kasvattaneet suosiotaan myös Suomessa. Asiantuntijat pitävät monia testien terveyslupauksia arveluttavina ja vastuun testitulosten tulkinnoista jäävän kuluttajalle itselleen. Arjen katsaus -kyselyn mukaan myös suomalaisia mietityttävät geenitesteissä monet asiat.

Geenitutkimuksen läpimurrot ovat poikineet laajan kirjon erilaisia geenitestejä kuluttajille netin välityksellä tarjoavia yrityksiä. Yritykset lupaavat testiensä tarjoavan tietoa muun muassa omista sukujuurista, sairastavuusriskistä, yksilöllisesti sopivasta ravitsemuksesta tai luonteenpiirteistä. Asiantuntijoiden mukaan geenitesteissä ja niiden tulosten luotettavuudessa on isoja eroja.

- Kuluttajan näkökulmasta geenitestien maailma on villi länsi. Yritysten joukossa on täysiä käärmeöljykauppiaita, mutta joukossa on myös luotettavia testituloksia tuottavia yrityksiä, kertoo THL:n tutkimusprofessori Markus Perola, joka johtaa myös kvantitatiivisen genetiikan tutkimusryhmää Helsingin yliopistossa.

Perolan mukaan kuluttajan on vaikea erottaa luotettavia yrityksiä epäluotettavista. Yksi syy tähän on, että yritys saattaa samassa testikokonaisuudessa tarjota vankkaan tutkimustietoon perustuvia testejä ja myös täyttä huuhaata. Kuluttajalle näiden testien eroja ei useinkaan avata tai painoteta, vaan kuluttaja jää yksin tulosten ja niiden tulkinnan kanssa.

- Mielestäni netissä myytävistä terveyslupauksia sisältävistä geenitesteistä kannattaa suoraan unohtaa testit, jotka kertovat, miten kannattaa treenata tai syödä. Ruokavalio ja käyttäytyminen ovat genetiikan näkökulmasta niin moniulotteisia asioita, että niissä geenit eivät olennaisesti vaikuta yksilön terveyteen. Suhtautuisin varauksella myös testeihin, joihin liittyy lisämyyntiä osana tuloksia, Perola sanoo.

- Netissä myytävien testien terveystulkintoihin kannattaa suhtautua melkoisella varauksella. En usko, että yritykset huijaavat tahallaan, vaan ne yksinkertaistavat liikaa asioita. Geenitestin tekeminen on erittäin halpaa ja helppoa. Vaikeaa on tulosten tulkinta ja se, että mitä uskaltaa kertoa ihmiselle tutkimustietoon perustuen, Perola sanoo.

Lue lisää: Selvitä millaista elämänturvaa sinä tarvitset

Perolan mukaan tieteellinen tutkimustyö geneettisten riskitekijöiden vaikutuksesta sairastavuuteen on vielä kesken. Yritykset ovatkin tehneet varaslähdön sen osalta, mitä tutkimukseen pohjautuen voidaan sanoa geenitestien terveyshyödyistä. Tutkimus ei esimerkiksi vielä anna vastauksia siihen, aiheuttavatko testit enemmän huolta kuin hyötyä tai lisäävätkö testit tarpeettomia tutkimuksia vai auttavatko ne saamaan sairauksia kiinni varhaisessa vaiheessa.

Yhtenä luotettavimpana testinä Perola pitää jo pidempään lääketieteellisessä käytössä olleita farmakogeneettisiä testejä, joilla voi selvittää, miten omat perintötekijät vaikuttavat eri lääkeaineiden tehokkuuteen ja soveltuvuuteen itselleen.

- Esimerkiksi kolesterolilääkkeenä käytettävät statiinit eivät geneettisistä syistä sovellu kaikille ihmisille. Myös eri kipulääkkeiden soveltuvuudessa on geneettisiä eroja. Nämä testit ovat varsin luotettavia ja niillä saadaan selkeää lääketieteellistä hyötyä, Perola sanoo.

Suomalaisia mietityttävät monet asiat geenitesteissä

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselytutkimuksen perusteella suomalaisia mietityttävät geenitesteissä erityisesti tulosten luotettavuus, mahdollisuus vaikuttaa omaan sairastumisriskiin, kustannukset, yllättävät tai ikävät tulokset ja yksityisyydensuoja.

- Kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset ovat huolissaan netissä myytävien geenitestien osalta varsin relevanteista asioista. Tulosten luotettavuus herättää monenlaisia kysymysmerkkejä erityisesti niistä tehtävien tulkintojen pohjalta, kertoo LähiTapiolan terveyspalveluiden johtaja Jani Tikkanen.

Tikkanen näkee kuluttajille tarjottavien yksilöllisten terveystestien positiivisena puolena sen, että ne tarjoavat lisätietoa omasta terveydestään kiinnostuneille kuluttajille ja ne voivat tulevaisuudessa avata uusia mahdollisuuksia ennaltaehkäisyyn.

Mieti näitä ennen kuin tilaat geenitestin

1) Tulosten tulkinta on haastavaa yksin. Netistä tilattavien geenitestien tuloksia voi olla vaikea tulkita omin avuin. Sairauksista valtaosa syntyy monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Genetiikka on yksi osatekijä, joka voi osaltaan lisätä riskiä sairastua tai vähentää sitä. Elintavat ovat kuitenkin aina tärkeässä roolissa sairastumisriskissä.

2) Tuloksista voi tulla yllätyksiä. Geeneihinsä ei voi vaikuttaa ja kerran saatua tietoa ei voi enää poistaa. Voit miettiä, mitä omalla kohdallasi tarkoittaisi tieto vakavasta perinnöllisestä sairaudesta. Toisaalta, miten suhtautuisit sukujuuria selvittävässä testissä tulleeseen tietoon, että isäsi ei olekaan biologinen isäsi.

3) Yksityisyydensuoja ja tietoturva. Monet eivät ajattele, että testejä tarjoaville yrityksille kerätty tieto on kauppatavaraa. Useiden yritysten liiketoimintamalli on myydä lääkefirmoille kerättyä dataa. Luovuttaessasi luvan omiin geenitietoihisi luovutat käytännössä myös lähisukulaistesi, kuten lastesi tai vanhempiesi, tietoja.

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyn toteutettiin Kantar TNS 1-5.12.2019. Kyselyyn vastasi 1 120 Suomessa asuvaa henkilöä, jotka olivat iältään 15-74 -vuotiaita. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin +/- 3,1 prosenttiyksikköä.

Vakuuta tärkein eli itsesi ja läheisesi

Jos elämä yllättää ikävästi, on tärkeää voida keskittyä täysillä paranemiseen. Sen lisäksi, että sairaus tai tapaturma tuovat mukanaan terveyshuolia, on niillä usein myös vaikutuksia talouteen.

Laske hinta ja osta