Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Mitä jos tulostasi lähtisi kolmannes? Laskelma näyttää karun totuuden työkyvyttömyyden vaikutuksesta tuloihin

28.1.2020 - Talous

Vain harva suomalainen varautuu taloudellisesti työkyvyttömyyttä varten. Katso, miten paljon 3 000 euron kuukausituloilla elävän henkilön tuloille kävisi, jos hän joutuisi sairauspäivärahalle ja työkyvyttömäksi.

Kymmenen viime vuoden aikana noin 20 000 suomalaista on siirtynyt työkyvyttömyyseläkkeelle vuosittain. Vuonna 2018 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 19 900 henkeä, joista kuitenkin yli puolelle maksettiin määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä kuntoutustukena.

Vain harva suomalainen kuitenkin miettii työkyvyttömyyttä ja etenkään siihen varautumista. LähiTapiola kysyi viime syksynä suomalaisilta, mihin elämän ikäviin yllätyksiin he varautuvat taloudellisesti. Yli tuhannesta Arjen katsaus-kyselyyn vastanneesta vain kahdeksan prosenttia sanoi säästävänsä mahdollista työkyvyttömyyttä silmällä pitäen. (Arjen katsaus syyskuu 2019, Kantar TNS, LähiTapiola)

Lue lisää: Selvitä millaista elämänturvaa sinä tarvitset

Henkilön tuloihin vakavalla sairastumisella ja siitä mahdollisesti seuraavalla työkyvyttömyydellä on kuitenkin iso merkitys.

LähiTapiola Henkiyhtiö laski, kuinka paljon sairauspäivärahalla ja työkyvyttömyyseläkkeellä elävä menettäisi työtuloja eläkeikään asti. Esimerkkihenkilöltä jäisi saamatta peräti lähes 290 000 euron tulot.

-Jokaisen kannattaisi miettiä, miten tulojen pieneneminen vaikuttaa siihen, että selviää arjessa esimerkiksi asumiskulujen ja lainanhoitokulujen osalta. Toisaalta tulojen menetys voi viedä pohjan pois jatkuvalta säästämiseltä, jolla on suunniteltu varauduttavan vanhuuseläkeaikaan, johtaja Pasi Laaksonen LähiTapiola Henkivakuutusyhtiöstä sanoo.

Näin sairastuneen tulot putoavat

LähiTapiola Henkiyhtiö laski, miten sairastuneen tulot laskevat sairauspäivärahalle ja työkyvyttömäksi jäävällä henkilöllä. Kolmentuhatta euroa kuukaudessa ansaitseva henkilö saa kaksi ensimmäistä kuukautta palkkaa normaalisti. Sen jälkeen hän saa 10 kuukautta tuloja Kelan sairauspäivärahasta. Henkilö ei kuntoudu vaan joutuu työkyvyttömäksi koko työuransa loppuun asti.

Vuoden mittaisella sairauslomalla henkilön tulojen menetys on noin 9 000 euroa. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen merkitsisi, että henkilö saa eläkeikään asti noin kolmanneksen vähemmän tuloja kuukaudessa kuin hän sai töissä ollessaan nettopalkkana.

Vuositasolla menetys on noin 8 400 euroa. Koska henkilöllä on varsin pitkä aika eläkeikään (33 vuotta), hänen tulojen menetyksensä työuran aikana olisi suuri. Yhteensä hän menettäisi työtuloja runsaat 288 000 euroa.

- Tulojenmenetys on niin merkittävä, että ilman varautumista on perheen varmasti muutettava merkittävästi kulutustottumuksiaan, Laaksonen toteaa.

- Onneksi meillä Suomessa on pakollinen työkyvyttömyysvakuutus osana eläkejärjestelmää, joka tuo minimitason työkyvyttömyyden turvaksi. Tämän lisäksi on mahdollista täydentää vapaaehtoisesti turvaa työkyvyttömyyden varalle, joko henkilökohtaisesti erilaisilla työkyvyttömyys tai vakavansairauden vakuutuksilla. Lisäksi osa työnantajista on parantanut vapaaehtoisesti työkyvyttömyysturvaa ottamalla henkilökunnalleen lisäturvaa työkyvyttömyyttä vastaan. Tärkeintä on, että jokainen on tehnyt oman arvion siitä, miten oma talous kestää työkyvyttömyyden.

Laskelmassa on huomioitu vain työuran aikainen työtulojen menetys, mutta ei mahdollista palkkakehitystä.

Lue lisää: Selvitä millaista elämänturvaa sinä tarvitset

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2018 kuntoutustuelle siirtyneistä 11 000 suomalaisesta 44 prosenttia kärsi mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöistä. Toiseksi yleisin syy kuntoutustukeen olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Kasvainten, hermostosairauksien, verenkiertoelinsairauksien sekä vammojen ja myrkytysten vuoksi kuntoutustuelle siirtyneiden määrä oli lähes yhtä paljon.

Sen sijaan pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä selvä enemmistö kärsi tuki- ja liikuntaelinten sairauksista. Heitä oli runsaat 3 600. Toiseksi yleisin syy pysyvään työkyvyttömyyteen oli mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Heidän osuutensa oli 15 prosenttia.

Myös sairauspäivärahakorvauksissa mielenterveyden häiriöt nostavat päätään. Kelan tilastojen mukaan naisilla meilenterveyden sairauksien osuus korvauksista on suurin, kun miehillä osuus on kasvussa.

Vakuuta tärkein eli itsesi ja läheisesi

Jos elämä yllättää ikävästi, on tärkeää voida keskittyä täysillä paranemiseen. Sen lisäksi, että sairaus tai tapaturma tuovat mukanaan terveyshuolia, on niillä usein myös vaikutuksia talouteen.

Laske hinta ja osta