Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Hoitamaton taimikko syö metsän tuottoa merkittävästi – puukaupparahoja ei kannata juurruttaa samaan palstaan kerralla

15.1.2020 - Talous

Sadat tuhannet metsähehtaarit kaipaavat hoitoa. Hoitamaton metsä tuottaa miljoonien eurojen lisäkustannuksen. LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro neuvoo, miten puukaupparahat kannattaa sijoittaa.

Metsä on suomalaisille tuttu varallisuuserä. Yli 600 000 suomalaista omistaa yksin tai yhdessä vähintään kaksi hehtaaria metsää. Yllättävän harva kuitenkin mieltää metsän sijoituskohteeksi, jonka tuottokyvystä on pidettävä huolta siinä missä muiden sijoituskohteiden tuotosta.

Metsän tuottokyvyssä olennaista on alkuvaiheen metsänhoito, muistuttaa LähiTapiolan Metsätalousliiketoiminnan kehityspäällikkö Marika Makkonen. Metsäkeskuksen mukaan vain noin 60 prosenttia vuosittaisesta taimikonhoitotarpeesta on tehty.

-Jos metsätalouden tuottoa halutaan parantaa, saappaat kannattaa suunnata erityisesti taimikoihin ja nuoriin metsiin. Yllättävän moni metsänomistaja ei tule ajatelleeksi metsätalouden sijoitustuottoa ja ajallaan tehtyjen metsänhoitotöiden merkitystä tuottoon, Makkonen sanoo.

- Valtakunnan metsien 12. inventoinnin taimikonhoitotyöt olivat myöhässä 160 000 hehtaarilla metsää ja 224 000 hehtaarilla on hoitotarpeita. Jokaista viivyteltyä vuotta kohti tämä tarkoittaisi yhteensä noin 30 miljoonan euron lisäkustannusta.

Makkosen mukaan kasvaneiden hoitokustannusten lisäksi taimikkotöiden laiminlyönti johtaa puuston arvokasvun heikkenemiseen.

Se taas tuntuu metsänomistajan kukkarossa uudestaan puukauppoja tehdessä.

- Taimikon varhaishoidolla ja harvennuksilla vähennetään kilpailevaa kasvillisuutta ja vaikutetaan puulajisuhteisiin. Kun puilla on tilaa kasvaa, ne järeytyvät ja tuottavat enemmän arvopuuta. Lisäksi hoidetuissa metsissä puiden vastustuskyky tauteja ja tuhohyönteisiä vastaan paranee ja ne kestävät paremmin tuulen ja lumen rasituksia. Tämä on entistä tärkeämpää, kun lämpenevä ilmaston odotetaan lisäävän erilaisia metsätuhoja.

Metsä tuottaa tasaisesti – viisi neuvoa puurahojen sijoittamiseen

Metsä on ollut suomalaisille hyvä ja tasaisesti tuottava sijoituskohde. Luken mukaan metsän vuotuinen kokonaistuotto on ollut 4,3 prosenttia 30 viime vuoden aikana. Erityisesti puun hinnan nousu on viime vuosina parantanut metsän tuottoa.

LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro muistuttaa, että metsän tasaiseen tuottoon vaikuttaa puukauppatulojen lisäksi erityisesti puun kasvu. Metsänomistajan usein mieltämään tuottoon eli puukaupasta saataviin euroihin vaikuttaa merkittävästi vallitseva taloustilanne. Kantohinnat voivat liikahtaa ylös- tai alaspäin taloustilanteen ja metsätuotteiden vientikysynnän perässä.

- Kun vienti ei vedä, raaka-aineenkin tarve pienenee ja metsänomistaja saa tyytyä alhaisempiin hakkuuhintoihin. Pankkikriisin aikana 1990-luvun alussa talous ajautui taantumaan ja kotimainen puutuotteiden kysyntä kärsi.

Finanssikriisin lisäksi tämä on toinen periodi, kun kantohinnat ovat laskeneet voimakkaasti. Metsä antaa normaalisti hyvin tasaista tuottoa, mutta juuri silloin kun hajautusta eniten tarvittaisiin, myös puun arvo on vaarassa, Nummiaro selittää.

- Hakkuista saatava tiliraha lahoaa pikkuhiljaa, koska tilien tuotot eivät pärjää hintojen nousulle. Siksi varat kannattaa sijoittaa. Puunmyyntituloja sijoittaessa kannattaa varoja hajauttaa metsäsektorin ulkopuolelle, sillä vientimarkkinoiden suhdanteet näkyvät samanaikaisesti sekä kantohinnoissa että metsäyhtiöiden osakkeissa ja luottokelpoisuudessa.

Esimerkiksi 30 000 euron puukaupasta jää verojen ja uudistamiskustannusten jälkeen noin 17 400 euroa sijoitettavaa varallisuutta. Pitkäaikainen sijoittaja voisi kymmenen vuoden sijoituksella ja 6 prosentin tuotto-odotuksella kasvattaa pääomaansa noin 34 000 euroon. Huomaathan, että tuotto-odotus ei ole lupaus tuotosta.

Ekonomistin viisi neuvoa metsäsijoittajalle

Metsä on yksi sijoituskohde muiden joukossa. Siksi metsäsijoittajan kannattaa katsoa varallisuuttaan kokonaisuutena. Kun metsä antaa hakkuilla tuottoa, kannattaa puukaupoista saatujen eurojen käyttöä miettiä kokonaisvaltaisesti.

  1. Rahan tarve. Investoinnit metsän istutukseen ja taimikonhoitoon edellyttävät sijoituksilta helppoa rahaksi muutettavuutta. Huomioitava metsätilan ja kotitalouden elämänvaiheiden yhteensovittaminen, esimerkiksi kodin arvo haja-asutusalueella ja eläkevaiheeseen varautuminen.
  2. Tilin lahoaminen. Hakkuussa varallisuus vaihtaa muotoaan, puusta tulee tilirahaa. Hoidettu metsä kasvaa luontaisesti arvoa. Tilillä on päinvastoin, korko ei pärjää inflaatiolle, jolloin rahan ostovoima pienenee jatkuvasti. Tuotto edellyttää riskinottoa.
  3. Hajautus. Kantohinnat heiluttelevat vuosittaisia metsäsijoitusten tuottoja. Vientimarkkinoiden suhdanteet näkyvät samanaikaisesti sekä kantohinnoissa että metsäyhtiöiden osakkeissa ja luottokelpoisuudessa. Hajautus eri omaisuuslajeihin ja toimialoille pienentää riskiä.
  4. Riskinottokyky. Riski tarkoittaa arvonvaihteluja. Riskinottokyky riippuu sijoitushorisontista ja mielenrauhasta. Pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus palkitsevat, sillä ajan kanssa sijoitusten vuoristoradat tasoittuvat. Riskiä kannattaa ottaa vain sen verran, että pystyy olemaan heikkoinakin hetkinä vahva.
  5. Riskinottohalu. Sijoitusten tuottonäkymät vaihtelevat, mutta nopeatempoisilla päätöksillä on vaikea tehdä lisätuottoa. Sijoituslajipainotukset määrittävät noin 90 prosenttia laajasti hajautetun salkun riskistä. Sijoittaa voi suoraan itse tai epäsuorasti käyttämällä salkunhoitopalveluja.

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2020 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää