Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Lääkäri neuvoo tarkastelemaan erityisesti näitä elintapoja – ”jo pienetkin muutokset ovat merkittäviä ja lisäävät terveitä elinvuosia”

15.1.2020 - Terveys

Elämäntavat sairastuttavat yhä useamman suomalaisen ja aiempaa nuorempina. Lääkäri kannustaa suomalaisia tarkastelemaan ja muuttamaan omia elintapojaan armollisesti, sillä pienet muutokset onnistuvat helpoimmin pysyvästi. Täysremontin sijaan pienilläkin muutoksilla voi tutkitusti lisätä terveitä elinvuosia ja omaa hyvinvointia.

Tupakan, alkoholin ja ylipainon kohdalla puhutaan usein siitä, kuinka ne lyhentävät elinikää ja lisäävät sairastelua. Toisaalta jo pienetkin positiiviset muutokset näissä lisäävät terveitä elinvuosia.

- On olemassa runsaasti tieteellistä näyttöä siitä, että esimerkiksi 5 prosentin eli keskimäärin muutaman kilogramman painonpudotus laskee merkittävästi sairastumisriskiä syöpäsairauksiin ja useisiin kroonisiin sairauksiin, kuten aikuistyypin diabetekseen. Tupakoinnin lopettaminen taas tuo osoitetusti keskimäärin vuosia lisää tervettä elinaikaa ja terveelliset elintavat ylipäätänsä keski-iässä vähintään puolittavat dementiariskin, kertoo lääketieteen tohtori ja LähiTapiolan terveyspalveluiden johtaja Jani Tikkanen.

Tikkasen mukaan tutkimustiedon mukaan jopa kolmannes syöpäsairauksista voitaisiin ehkäistä liikunnallisella elämäntavalla ja painonhallinnalla, puhumattakaan siitä millainen vaikutus saataisiin sydän- ja verisuonisairauksien ja aikuistyypin diabeteksen ennaltaehkäisyyn.

- On lukemattomia kertoja osoitettu eri aineistoilla, että liikkumattomuus ja ylipaino sekä päihteet ylipäätänsä ovat itsenäisiä riskitekijöitä ennenaikaiselle menehtymiselle. Siksi näihin muutamaan yksinkertaiseen ja hyvin arkiseen asiaan olisi kiinnitettävä huomiota niin väestö- kuin yksilötasollakin. On näyttöä siitä, että jokainen terve elintapa tuo terveitä elinvuosia ja mitä enemmän niitä on, sitä parempi on kokonaisennustekin. Suosittelenkin ihmisiä tekemään arjessaan pieniä muutoksia yksi elintapa kerrallaan, jotta muutoksista saataisiin mahdollisimman pysyviä ja terveydellisiä hyötyjä pitkällä aikavälillä, Tikkanen kannustaa.

Tikkanen viittaa laajojen seurantatutkimusten meta-analyysiin, jossa on osoitettu, että vähintään neljää tervettä elintapaa noudattaneilla on miltei 70 prosenttia pienempi todennäköisyys menehtyä ennenaikaisesti kuin muilla. Terveiksi elintavoiksi on näissä yleisesti luokiteltu tupakoimattomuus, normaalipainoisuus, runsas kasvisten saanti, säännöllinen liikunta ja maltillinen alkoholin käyttö. Tutkijat ovat myös laskeneet, että kaikkia terveellisiä elintapoja noudattaneiden riski vastaa jopa 14 vuotta nuoremman ihmisen kalenteri-ikää.

Ylipainoisten määrä kasvaa vauhdilla

Tikkanen nostaa esiin kansanterveyden kannalta uutena huolestuttavana piirteenä lisääntyvän ylipainon. Yli 30-vuotiaista enää vain neljännes on normaalipainoisia. FinTerveys 2017 -tutkimuksessa yli 30-vuotiaista miehistä 72 prosenttia ja naisista 63 prosenttia oli vähintään ylipainoisia. Miehistä 26 prosenttia ja naisista 28 prosenttia oli lihavia eli heidän painoindeksinsä oli yli 30 kg/m2.

- Ylipainon yleistyminen yhdessä liikkumattomuuden kanssa on kenties huolestuttavin trendi kaikissa länsimaissa. Kansanterveyden tasolla puhutaan kokonaisriskistä, ja nämä huonot elintavat tuppaavaat kasaantumaan vuosien varrella aiheuttaen merkittäviä ongelmia vasta vuosien päästä. Tarvitaan kansallinen ryhtiliike, jotta elintapasairauksien vyöryminen voidaan vielä ehkäistä. On myös hyvin todennäköistä, että ihmiset tarvitsevat näihin asioihin erilaista tukea kuin mitä perusterveydenhuoltojärjestelmämme pystyy nyt tarjoamaan, Tikkanen toteaa.

Ylipaino altistaa lukuisille sairauksille ja ongelmille, kuten diabetekselle, verenpainetaudille, lapsettomuudelle, uniapnealle ja rasvamaksalle, sekä erilaisille tuki- ja liikuntaelinvaivoille. Kuitenkin jo pienellä painonpudotuksella voi vaikuttaa merkittävästi sairastumisriskiin ja omaan jaksamiseen.

Lue lisää: Yllättävän moni suomalainen pyrkii muuttamaan elintapojaan alkuvuonna – yksinkertaiset neuvot auttaisivat välttämään monet repsahdukset

Vakuuta tärkein eli itsesi ja läheisesi

Jos elämä yllättää ikävästi, on tärkeää voida keskittyä täysillä paranemiseen. Sen lisäksi, että sairaus tai tapaturma tuovat mukanaan terveyshuolia, on niillä usein myös vaikutuksia talouteen.

Laske hinta ja osta