Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Mitä mittareita kotitaloudessasi seurataan? Ekonomisti listaa 7 helppoa terveysmittaria

13.12.2019 - Talous

Iso osa suomalaisista suunnittelee raha-asioitaan vähintään kuukausittain. Kotitalouden talouden terveystarkastus olisi hyvä tehdä ajoittain laajemmin. LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro nimeää seitsemän helppoa mittaria talouden terveystarkastukseen.

LähiTapiola kysyi suomalaisilta vuosi sitten syksyllä, kuinka usein he suunnittelevat raha-asioitaan. Yli kolmannes kyselyyn vastanneesta suomalaisesta sanoi tekevänsä suunnitelmia viikoittain. Enemmän kuin joka neljäs yli tuhannesta vastaajasta kertoi laativansa kuukausisuunnitelmia.

Enemmistö vastaajista mietti suunnitelmissaan kotitalouden isompia hankintoja. Moni meni laskelmissaan vielä pidemmälle ja huomioi taloutensa isompia, säännöllisiä menoja, kuten asumiseen, ruokaan tai liikkumiseen kuluva raha. Moni laski mukaan myös säästämisen.

LähiTapiola LokalTapiola

- Sekä Kansainvälinen valuuttarahasto IMF että Euroopan komissio ovat esittäneet huolestuneita arvioita Suomen kansantalouden tilasta. Huolet ovat keskittyneet julkisen talouden menojen kasvuun, budjetin tasapainoon ja velkaantumiseen. Myös kotitalouksien velkaantumisen on todettu heikentävän kansantalouden kestokykyä shokkien iskiessä, LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro sanoo.

-Perheen taloudellinen terveystarkastus on perusperiaatteiltaan hyvin samanlainen kuin julkisen taloudenkin, eikä ihme, perheistähän yhteiskunta koostuu. Molemmissa mitataan tulot, menot, varat ja velat tänään ja arvioidaan mihin nykyinen käyttäytyminen johtaa tulevaisuudessa. Tulojen ja menojen tasapainottamista ja kestämätöntä velkaantumista ennakoivat tunnusluvut ovat kummankin taloudelle aivan ydinmittareita.

Monia kansantalouden keskeisiä mittareita seurataan kuukausi- tai vuosineljännestasolla. Kulujen seuranta on monelle kotitaloudelle järkevää olla jopa viikkotasolla. Mutta moni kotitalouden tärkeistä mittareista on sellaisia, joiden tuloksia ei edes saa vuositasoa lyhyemmältä ajalta. Esimerkiksi eläkelaskelma tulee jokaiselle vain kerran vuodessa.

- Terve arkibudjetti katsoo seuraavaa tilipäivää pidemmälle, parhaimmillaan koko elinkaaren. Tulojen ja menojen ajoituserot saadaan tasattua puskurien avulla. Pahan päivän puskurien täytyttyä kannattaa ulottaa katse pidemmälle ja miettiä eläkeajan toimentuloa. Oman talouden tärkein mittari on hyvin yksinkertainen: paljonko minulla on käyttökelpoista puskuria?

Mitä mittareita seuraan? Seitsemällä laskelmalla pärjää todella pitkälle

Kotitalouden seurattavat mittarit ovat pääsääntöisesti helppoja yhteen- ja vähennyslaskuja. Osa tulee suoraan postiluukusta ilman omia laskelmia. LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Nummiaro listasi seitsemän mittaria, joilla kotitalous saa selville nykyisen taloustilanteensa ja näkee vähän tulevaakin.

  1. Mihin rahani kuluvat? Kun raha on pankkikortilla, luottokortilla tai mobiilissa, digitaalisuus helposti hämärtää rahankäytön kokonaiskuvaa. Kirjanpito arkimenoista sekä harvemmista tarpeista auttavat huolehtimaan, ettei nykyinen arjen ylellisyys pääse syömään tulevaisuuden perustarpeista. Oman talouden budjetointi eli menojen ja tulojen tasapainottaminen on kotitalouksien tärkein taloustaito.
  2. Paljonko minulla on puskuria? Tärkein oman talouden mittari on puskurien määrä. Myös puskurien sujuva rahaksi muutettavuus merkitsee, esimerkiksi asunnon myyminen on hidasta ja hankaloittaa elämää. Parin kolmen kuukauden palkka on hyvä alku puskurille. Varautuminen lähtee oman talouden riskien tunnistamisella. Isoon riskiin varaudut vakuuttamalla ja pieneen riskiin säännöllisesti säästämällä.
  3. Miten säästöni tuottavat? Kun tulot ylittävät menot, niin säästät! Tili ei tuota, joten harkitse säännöllistä rahastosäästämistä, jonka voi aloittaa jo 30 eurolla kuukaudessa. Alhaisia tuotto-odotuksia voi taklata säästämällä enemmän tai lisäämällä sijoitusten riskitasoa. Riskiä hallitaan hajauttamalla. Lue sijoittamisen 7 perustaitoa tarkemmin täältä.
  4. Paljonko minulla on velkaa? Velka tasaa kulutusmahdollisuuksia sekä mahdollistaa uusien innovaatioiden hyödyntämisen yrittäjyyden kautta. Ylivelkaantumiselle on useita mittareita, kuten velan määrä suhteessa tuloihin tai varoihin. Ylivelkaantuminen altistaa vivulla varallisuuden arvonlaskulle sekä elämän satunnaisuuksille.
  5. Onko kaikki omaisuuteni samassa korissa? Asunto on useiden kotitalouksien suurin varallisuuserä. Monin paikoin asuntojen arvot laskevat kaupungistumisen eriyttäessä alueellisia asuntomarkkinoita. Tällöin säästäminen muihin sijoituskohteisiin, kuten rahastoihin, osakkeisiin tai metsään, hajauttaa varallisuutta sekä ehkäisee sen vähenemistä.
  6. Mikä on minun markkina-arvoni? Työttömyys tekee aina loven tuloihin ja pitkittyessään voi kaataa koko oman talouden. Kannattaa pohtia, kuinka helposti voisi löytää uuden työn? Omaa arvoaan työmarkkinoilla voi parantaa koulutuksen, elinikäisen oppisen ja sisäisen yrittäjyyden kautta. Pahan päivän puskuria kannattaa miettiä tulojen kautta.
  7. Mitä saan eläkkeellä? Työeläkeote näyttää tähän asti kertyneen työeläkkeen määrän. Syntyvyyden lasku ja eliniän nousu huojuttavat eläkejärjestelmää. Epävarmuus eläkkeistä on suurinta nuorilla, mutta onneksi heidän pitkä sijoitusaika valjastaa korko korolle -voimat. Nyrkkisääntönä palkasta pitäisi säästää noin 10 prosenttia koko työuran ajan tasatakseen elinkaaren kulutustason.

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2020 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää