Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiolan ekonomisti: Markkinoiden epävarmuuden lähteet muuttuneet radikaalisti – politiikka heiluttelee osakkeiden hintoja yhä enemmän

5.12.2019 - Talous

Poliittinen epävarmuus vaikuttaa osakkeiden hintoihin entistä enemmän. Poliittisten riskien painoarvo kasvaa sitä suuremmaksi mitä enemmän talouskasvu hiipuu, sanoo LähiTapiolan rahoitusmarkkinaekonomisti Jyri Kinnunen.

Kauppasota, Brexit, Hongkongin mellakat ja Italian hallitushuolet. Maailman eri kolkissa tapahtuvat poliittiset muutokset saavat aikaan yhä suurempaa hermoilua osakemarkkinoilla.

Sijoittajien hermoilun taustalla ovat huolet poliittisten päätösten vaikutuksista yritysten ja kuluttajien toimintaympäristöön ja sitä myötä talouskasvuun, sanoo LähiTapiolan rahoitusmarkkinaekonomisti Jyri Kinnunen. Talouskasvun hiipuminen voimistaa poliittisten riskien merkitystä.

- Mitä heikommassa taloudellisessa toimintaympäristössä ollaan sitä merkityksellisemmäksi poliittiset riskit muuttuvat. Tämä näkyy myös arvopapereiden hinnoissa. Poliittisen epävarmuuden merkitys osakemarkkinoilla korostuu heikomman talouskehityksen aikana, Kinnunen sanoo.

- Viime vuosina osakemarkkinoilla on tapahtunut iso muutos siinä, mikä aiheuttaa hermoilua markkinoilla. Esimerkiksi kauppapolitiikalla on ollut ajoittain jo lähes yhtä suuri merkitys osakkeiden hintojen heiluttajana kuin rahapolitiikalla.

Etenkin Yhdysvaltain entistä arvaamattomammaksi ja aggressiivisemmaksi muuttunut kauppapolitiikka on aiheuttanut hintavaihteluita osakkeissa. Osakkeiden hintaheilunnasta kertova volatiliteetti on kasvanut sitä mukaa kun Yhdysvallat ja Kiina ovat edenneet kauppasodassaan tai Yhdysvallat ja Eurooppa ovat uhitelleet tulleillaan.

- Yhdysvallat on toimillaan vaikuttanut siihen, että kansainvälistä kauppaa säätelevien instituutioiden merkitys on laskenut. Näin myös sijoittajien ennakointikyky koskien riitojen etenemistä ja ratkaisumahdollisuuksia on heikentynyt. Aiemmin esimerkiksi WTO on toiminut eri maiden kauppapolitiikkaa stabiloivana instituutiona, mutta nyt järjestön merkitys on laskenut ja epävarmuus kauppapolittikasta on kasvanut.

Kauppapoliitiikka heiluttelee osakemarkkinoita Yhdysvalloissa

Kauppapolitiikkaan liittyvä Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden volatiliteetti


Lähde: www.policyuncertainty.com

Poliittisen epävarmuuden kasvu heikentää investointihalukkuutta

Tiedemaailmassa poliittisten riskien ja osakehintojen välistä yhteyttä on tutkittu jonkin verran. 2000 –luvun alkupuolen tutkimuksissa tutkijat ovat pystyneet osoittamaan, että esimerkiksi merkittävien vaalien alla hintaheilunta kasvaa. Näin on käynyt esimerkiksi Yhdysvaltain presidentinvaaleissa.

Poliittisella epävarmuudella on osoitettu olevan selvä merkitys luottamusilmapiiriin sekä yritysten ja kuluttajien investointihalukkuuteen. Mitä epävarmempana kuluttajat tai yritykset ovat esimerkiksi merkittävien vaalien lopputuloksia pitäneet sitä haluttomampia he ovat olleet tekemään merkittäviä investointeja.

- Viimeisen kymmenen vuoden aikana talouteen vaikuttava poliittinen epävarmuus on selvästi kasvanut. Taustalla ovat muun muassa vuoden 2008 finanssikriisin pitkät varjot ja populismin nousu. On todennäköistä, että poliittisen epävarmuuden merkitys korostuu jatkossakin sijoitusmarkkinoilla, Kinnunen sanoo.

- Useat merkittävimmistä sijoitusmarkkinoiden epävarmuustekijöistä ovat poliittisia. Kauppakiistojen lopullista ratkaisua ei ole näköpiirissä, vaikka edistysaskeleita on nähty ensimmäisen vaiheen kauppasopimuksen osalta. Britannian EU-eron loppunäytös on vielä edessä ja esimerkiksi Italian velkaongelma ei ole poistunut mihinkään.

Kinnusen mukaan paras keino suojautua poliittiselta epävarmuudelta on huolehtia sijoitussalkun riittävästä hajautuksesta maantieteellisesti, toimialoittain ja omaisuusluokittain. ”Riski ja tuotto kulkevat sijoitusmarkkinoilla käsi kädessä myös jatkossa”, hän sanoo.

Talouden epävarmuudet heiluttelevat osakemarkkinoita sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa

Talouteen liittyvä poliittinen epävarmuus Yhdysvalloissa ja Euroopassa

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2020 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää