Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Digitalisaatio auttaa viljelijää – kone muistaa, jotta ihmisen ei tarvitse

7.10.2019 - Turvallisuus

Maatilan jokapäiväiset työt ja erilaiset sesonkihuiput vievät helposti ajatukset pois vakuutuksista, eikä aina muisteta, että vakuutusta ottaessa on sitouduttu noudattamaan vakuutusehdoissa annettuja suojeluohjeita. Unohdus saattaa tulla kalliiksi, mutta muistin tueksi on tarjolla apua.

LähiTapiolan Kantri-maatilavakuutukseen liittyy vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai kirjallisesti muutoin annettuja suojeluohjeita. Suojeluohjeiden tarkoituksena on antaa ohjeita varotoimenpiteistä, joilla vahingon syntyminen pyritään estämään ja vahingon laajuutta rajoittamaan.

- Jos näitä suojeluohjeita ei noudateta ja noudattamatta jättämisen todetaan vaikuttaneen vahingon syntyyn, määrään tai laajuuteen, vakuutuskorvausta voidaan yleisten sopimusehtojen mukaan alentaa tai korvaus voidaan evätä kokonaan, sanoo LähiTapiolan kehityspäällikkö Sami Myyrä.

Automatiikasta elämänturvaa

Vahingottomuus on niin asiakkaiden kuin LähiTapiolankin etu. Elämänturvafilosofian mukaan LähiTapiola haluaa helpottaa ja turvata asiakkaidensa arkea.

- Tästä syystä olemme olleet mukana kehittämässä Viljelijän sähköistä työpöytää helpottamaan maatalousasiakkaidemme arkea. Sen avulla suojeluohjeisiin liittyviä muistisääntöjä viedään koneiden muistettavaksi, Myyrä sanoo.

Viljelijän sähköinen työpöytä on maatilan johtamisen väline. Sen avulla viljelijä saa nopeasti kuvan siitä, mitä biologisissa prosesseissa navetassa ja pelloilla tapahtuu. Uutena toiminnallisuutena palvelu antaa muistutuksia paloturvallisuuteen liittyvistä tarkastuksista, luvista ja huolloista. Tallentaessaan esimerkiksi tulityölupaa tai nuohoustodistusta käyttäjä voi joko hyväksyä oletusmuistutuksen tai määrittää itse, milloin haluaa itseään muistutettavan kyseisestä turvallisuusasiasta. Kun suojeluohjeiden edellyttämät asiat ovat järjestyksessä, ovat vakuutus- ja elämänturva tältä osin kunnossa.

Kuva 1. Viljelijän sähköinen työpöytä.

- Perinteisen paperiaikakauden vastine viljelijän sähköiselle työpöydälle on Maatilan Turvallisuuskansio. Paperikansio ei kattavuudestaan huolimatta kuitenkaan pysty lähettämään käyttäjälleen muistutuksia. Digiaikakaudella kehittämämme palvelu muistuttaa käyttäjäänsä, jos joku turvallisuusasiakirja vaatii päivittämistä, Myyrä toteaa.

- Viljelijän sähköisen työpöydän antamat muistutukset eivät ole ihan turha juttu, sillä osa turvallisuusdokumenteista edellyttää jokavuotisia toimia. Esimerkiksi tulisija on paloturvallisuuden varmistamiseksi nuohottava kerran vuodessa. Milloin itse nuohoutit viimeksi omat tulisijasi?

Alustataloutta tietoturvaa unohtamatta

Viljelijän sähköinen työpöytä on alustataloutta ja biotalouden digitalisaatiota terävimmillään. Yritysten on usein helppo kehittää omia tiedonhallintaympäristöjään, mutta yritysten välinen alustatalous on jo haastavampaa. Vaikka työpöytä on käyttäjälleen yksinkertainen, on konepellin alla tehty ahkerasti töitä.

- Asiakkaiden tietojen käsittelyssä tietoturva menee tietysti kaiken edelle. Tästä syystä tietoturvan taso on viljelijän työpöydän osalta jopa korkeampi kuin pankkipalveluissa. Meille ei riitä, että voimme tunnistaa sovelluksen käyttäjän, vaan meidän täytyy myös varmistua siitä, että käyttäjällä on oikeus antaa ja käsitellä tiettyä tilaa koskevia tietoja. Tästä syystä palvelun voivat ensimmäisenä ottaa käyttöön ne asiakkaat, joilta jo löytyvät MinunMaatilani -tunnukset. Muiden on kirjauduttava palveluun ja odotettava, että henkilön ja tilan välinen yhteys varmistetaan Ruokavirastosta.

My data -periaatteen mukaan viljelijä on datan omistaja ja kaikki pelikortit ovat hänellä. Viljelijä voi valita, mitä tietoja hän luovuttaa palveluiden tarjoajille ja minkälaisista palveluista hän on ylipäätään valmis käymään kauppaa.

Järjestämme Viljelijän sähköisestä työpöydästä maksuttoman webinaarin eli verkossa järjestettävän verkkoseminaarin tiistaina 8.10. klo 13.00.

Osallistu webinaariin klikkaamalla tästä.

Aiheesta keskustelemassa Martina Candolin ProAgrista sekä Sanna Keski-Nisula Mtech Digital Solutionsista. Tilaisuuden moderaattorina toimii LähiTapiolan Sami Myyrä. Lämpimästi tervetuloa!

Viljelijän sähköinen työpöytä löytyy osoitteesta: www.bisnesplus.fi.

Tutustu työkykypalveluihimme!

Työkykypalvelu on kokonaisvaltainen ratkaisu, jonka tavoitteena on parantaa henkilöstön työkykyä ja yrityksen tuottavuutta.

Lue lisää