Vastuullinen sijoittaja kiinnittää huomiota myös yhtiön hallintoon – ”Yli vuosikymmenen istuneita hallitusjäseniä on turhan monessa pörssiyhtiössä”

14.6.2019 - Talous

LähiTapiola LokalTapiola

Johtaja Outi Kalpio LähiTapiola Varainhoidosta sanoo, että monen pörssiyhtiön hallituksen tulisi arvioida laajemmin jäsentensä riippumattomuutta.

Vastuullisen sijoittajan toimintaan kuuluu aktiivinen omistajuus. Yhtiökokouksiin osallistuminen ja aktiivinen vuoropuhelu yrityksen kanssa ovat vastuullisen sijoittajan keskeisiä toimia.

LähiTapiola Varainhoito on jo vuosia osallistunut aktiivisesti suomalaisten pörssiyhtiöiden yhtiökokouksiin omaisuudenhoitoasiakkaidensa valtuuttamana. Tänä keväänä Varainhoito osallistui 23 pörssiyhtiön yhtiökokoukseen. Kaikkiaan Varainhoidon rahasto- ja omaisuudenhoitosalkuissa on yli 30 suomalaisen pörssiyhtiön osakkeita.

Ulkomaisten pörssilistattujen yritysten yhtiökokouksiin LähiTapiola Varainhoito osallistuu niin sanotun proxy voting –palvelun välityksellä, yhdessä yhteistyökumppanin Achmea Investment Managementin kanssa. Sen kautta LähiTapiola Varainhoidon omaisuudenhoitoasiakkaat pääsevät käyttämään äänivaltaansa noin tuhannen pörssiyhtiön yhtiökokouksessa vuositasolla. Voit lukea palvelusta enemmän täältä.

Vastuullisen sijoittamisen kokeneen asiantuntijan, johtaja Outi Kalpion mielestä suomalaisiin yhtiökokouksiin kuuluu, että ne soljuvat eteenpäin esityslistan mukaisesti ja äänestyksiä on vähän. Tämä voi tuntua monesta ulkomaisesta aktiivisijoittajasta oudolta. He ovat tottuneet äänestämään useasta yhtiökokouksen esityslistan kohdasta.

Huomio kiinnittyy muun muassa yhtiön hallitusten jäseniin, joista suomalaisyhtiöissä ei äänestetä erikseen vaan kaikki hallitusjäsenet hyväksytään kerralla.

Pörssiyhtiöiden nimitysvalio- tai -toimikuntien ehdotukset hallitusjäseniksi hyväksyttiin tänäkin keväänä sellaisenaan. Kalpion mielestä monessa yhtiössä olisi kuitenkin syytä tarkastella jäsenten riippumattomuutta tarkemmin.

- Yhtiöiden hallituksissa on yksittäisiä jäseniä, jotka ovat istuneet hallituksessa yli kymmenen vuotta. Kansainvälisten hyvän hallinnointitavan periaatteiden mukaan, hallitusjäsenen riippumattomuus yhtiöstä voi kuitenkin vaarantua, jos hallitusjäsenyyttä on kestänyt yhtäjaksoisesti yli kymmenen vuotta. Myös Suomen hallinnointikoodissa suositellaan 10 vuoden aikarajan soveltamista kokonaisarvioinnissa, Kalpio muistuttaa.

- On luonnollista, että merkittävät perheyhtiöomistajat ovat edustettuina hallituksissa, mutta yhtiöstä riippumattomien hallitusjäsenten tulisi vaihtua määräajoin.

LähiTapiola Varainhoito on ollut yhteydessä useaan pörssiyhtiöön hallituksen riippumattomuudesta kevään aikana.

Arvopaperimarkkinayhdistyksen ylläpitämä Suomen hallinnointikoodi on pörssiyhtiöille laadittu kokoelma hyvää hallinnointia ja läpinäkyvyyttä koskevista suosituksista. Koodi muun muassa suosittaa, että hallitukset arvioisivat jäsentensä riippumattomuutta. Enemmistön hallitusjäsenistä tulisi olla riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallitusjäsenen tulisi olla riippumaton myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitusjäsenten pysyttävä muutoksessa mukana

Kalpion mukaan yhtiöiden tulisi arvioida hallitustensa kokoonpanoja tarkasti. Globalisaation, digitalisaation ja kestävän kehityksen tuomat tulevaisuuden haasteet ja useiden toimialojen murrokset vaativat uutta ja erilaista osaamista hallituksiin. Hallituksen tulisi huolehtia entistä tarkemmin, että sen koostumus on mahdollisimman monimuotoinen ja monipuolinen osaamiseltaan ja sen jäsenillä on riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

- Lisäksi yhtiöille on tulossa entistä enemmän sääntelyä. Esimerkiksi EU:n kestävän rahoituksen toimintasuunnitelmassa nostetaan entistä enemmän hallituksen vastuuta yrityksen kestävästä kehityksestä ja vaikutuksesta ympäristöön.

Kesäkuussa voimaan tuleva osakkeenomistajien oikeudet –direktiivi tuo tarkennuksia Suomen hallinnointikoodiin. Esimerkiksi yhtiökokouksen esityslistalle on tulossa neuvoa-antava päätös yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikasta. Sitä on noudatettava myös toimitusjohtajan palkitsemisessa. Direktiivi nostanee ajan myötä yhtiökokousten merkitystä osakkeenomistajien vaikutuskanavana.

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2018 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää