Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Avioehto, testamentti tai edunvalvontavaltakirja – Yrittäjä , älä jätä oman elämän sopimuksia yritystoiminnan varjoon

13.5.2019 - Talous

Muutokset elämäntilanteessa koskevat myös yrittäjiä, mutta useat yrittäjät jättävät varautumatta elämän ikäviin yllätyksiin. Lakitoimisto LAKIA:n osakkaat Pauliina Koski ja Marika Myllykangas neuvovat, mitkä yrittäjän henkilökohtaisen elämän sopimukset olisi hyvä olla kunnossa.

Yrittäjille henkilökohtaisen elämän sopimukset ovat lähes yhtä tärkeitä kuin yrityksessä tehtävät sopimukset. Yrittäjän äkillinen työkyvyn menettäminen, avioero tai jopa kuolema voivat pahimmassa tapauksessa ajaa koko yritystoiminnan perikatoon.

Lakitoimisto LAKIA:n osakkaiden Pauliina Kosken ja Marika Myllykankaan mielestä vähintään useamman osakkaan yhtiöissä omaan elämään liittyvät sopimukset olisi hyvä olla kunnossa. Yritystoimintaan keskeisesti liittyvä osakassopimus on erittäin tärkeä varsinkin silloin, kun yrityksessä on enemmän kuin yksi yrittäjä.

- Olemme huomanneet, että tämä paperi puuttuu todella monilta. Elämäntilanteet muuttuvat ja erilaisia näkemyseroja ja ristiriitoja syntyy helposti, joten olisi järkevää sopia näistä asioista etukäteen, Myllykangas sanoo.

Osakassopimus on osakkaiden välille tehtävä sopimus, johon on kirjoitettu esimerkiksi osakkeiden arvonmäärityksestä toisen yrittäjän luopuessa yritystoiminnasta. Lisäksi sopimuksessa voi kirjattuna säännöt hallinnosta ja johtamisesta sekä voitonjaosta. Voit lukea osakassopimuksesta enemmän täältä.

Osakassopimukseen linkittyvät vahvasti myös yrittäjän muut yksityistalouden sopimukset. Ne ovat tärkeitä myös yksinyrittäjälle. Koski ja Myllykangas nostavat keskeisiksi sopimuksiksi avioehdon, edunvalvontavaltakirjan ja testamentin. Kaikissa näissä sopimuksissa voi määritellä, miten yritystoiminnalle tehdään elämäntilanteessa tapahtuvan muutoksen jälkeen. Edunvalvontavaltakirjasta voi lukea enemmän täältä.

- Näillä sopimuksilla voi suojata sen, että yritystoiminta ei siirry eteenpäin tahoille, joille sen ei halua siirtyvän. On hyvin yleistä, että yrittäjällä ei ole tehtynä esimerkiksi avioehtoja tai testamenttia. Monta riitaa on saatu aikaiseksi esimerkiksi avioerotilanteissa, kun yritys onkin osituksen pohjana, Koski muistuttaa.

Henkilökohtaisten sopimusten lisäksi Koski ja Myllykangas muistuttavat myös vakuutusten tärkeydestä. LähiTapiola Henkiyhtiön asiantuntija Tuomo Mikolanniemi sanoo, että kaikilla yrityksillä ei ole vakuutettavaa omaisuutta, mutta kaikkia yrittäjiä koskevat oma työkyky ja muu hyvinvointi.

- Suuri riski liiketoiminnalle voi olla yrittäjän työkyvyn ja hyvinvoinnin heikentyminen. Yrittäjällä läheisten kannalta edunvalvontavaltakirja ja testamentti on syytä olla lakimiehen avulla muotoiltua, jotta ne palvelevat tarvittaessa tarkoitustaan, eli helpottavat läheisten elämää, kun yrittäjä itse on estynyt hoitamaan talouttaan tai kuollut, Mikolanniemi sanoo.

-Yrittäjän henkivakuuttamisessa tulee yleisten suositusten mukaisten vakuutusmäärien lisäksi ottaa huomioon yrityksen arvoon ja omistusrakenteeseen liittyvät erityispiirteet. Noteeraamattomallakin yhtiöllä voi olla perintöveron kannalta merkittävä verotuksellinen arvo.