Istuminen ja punainen liha lisäävät syöpäriskiä - Katso huippuasiantuntijoiden yksinkertaiset neuvot syöpäriskin pienentämiseen

10.5.2019 - Talous

LähiTapiola LokalTapiola

Syöpää ei täysin voi ennaltaehkäistä, mutta riskiä sairastua voi pienentää. Syöpäsäätiön tutkimusjohtaja Jarmo Wahlfors ja johtava ylilääkäri Johanna Mattson HYKS Syöpäkeskuksesta kertovat, miten kukin voi elämäntavoillaan pienentää syöpäriskiään.

Suomessa erilaisten syöpien esiintyminen on lisääntynyt. Osa kasvusta selittyy yksinkertaisesti sillä, että ihmiset elävät yhä vanhemmiksi. Näin todennäköisyys syöpäsairauteen myös kasvaa.

LähiTapiola Varainhoidon Sijoituswebinaarissa 9. toukokuuta tutkimusjohtaja Jarmo Wahlfors Syöpäsäätiöstä ja johtava ylilääkäri Johanna Mattson HYKS Syöpäkeskuksesta kertovat kuitenkin, että riskiä sairastua syöpään voi pienentää omilla elämäntavoilla. Voit katsoa koko webinaaritallenteen täältä.

- Osa ohjeista on itsestään selviä. Osa taas on sellaisia, että ihminen ei niitä tule ajatelleeksi. Hyvän listauksen saa eurooppalaisesta syöväntorjunta ohjeistosta, joka löytyy internetistä. Googlaamalla löytää 12 kohdan listan erilaisista toimista, joilla syöpäriskiä voi pienentää, Jarmo Wahlfors kertoo.

Eurooppalaiset syöpätoimijat ovat laatineet listan ja se on tarkoitettu kaikkien kansalaisten katsottavaksi. Listan löydät täältä.

Omilla ravitsemustottumuksilla on iso vaikutus syöpäriskin pienentämisessä. Wahlforsin mukaan terveellinen ruokavalio ja joidenkin ruokatyyppien välttäminen auttavat syöpäriskin vähentämisessä.

- Tiettyjen ruokatyyppien välttämisellä on selkeästi osoitettu, että niillä voi pienentää syöpäriskiä. Esimerkiksi punaisesta lihasta puhutaan paljon, Wahlfors sanoo.

Runsas punaisen lihan syönti lisää johtajavan ylilääkärin Johanna Mattsonin mukaan muun muassa suolistosyöpien riskiä. Vastavoimana taas toimii kuitupitoinen ruoka.

Myös liikunnalla on iso merkitys syöpäriskin pienentämisessä. Liiallisen istumisen on todettu kasvattavan riskiä. Myös liiallinen auringonottaminen on haitallista. Se lisää erityisesti melanoomariskiä.

Johtava ylilääkäri Johanna Mattson muistuttaa, että terveellisillä elämäntavoilla on merkitystä myös muiden vakavien sairauksien ennaltaehkäisyssä. Samaan ohjeistukseen kuuluu lisäksi ylipainon välttäminen.

- Kaikista tärkeintä on tupakoinnin lopettaminen ja alkoholin kohtuukäyttö. Erityisesti naisilla tämä on tärkeää, Mattson sanoo.

Valitettavasti kuitenkin terveellisetkään elämäntavat eivät täysin poista mahdollisuutta sairastua syöpään. ”Riskiin pystyy vaikuttamaan, mutta täysin ennaltaehkäisemään syöpää ei pysty”, Mattson sanoo.

Suomessa syöpähoito maailman parhaimmistoa

Suomessa naisten yleisin syöpä on rintasyöpä, kun miehillä yleisin on eturauhassyöpä. Myös suolistosyövät ovat yleisimpiä syöpiä. Ihosyöpiä eli melanoomaa sairastavien määrä viime vuosina ollut kasvussa.

Suomalaiset ovat kuitenkin onnellisessa asemassa maailmassa siinä, että heille on tarjolla maailman parhaimmistoon lukeutuvaa syöpähoitoa.

- Viime kymmenen vuoden aikana suhteellinen viisivuotis elossaololuku on parantunut viisi prosenttiyksikköä. Se on erittäin hyvä tulos myös maailman mittakaavassa. Naisilla luku on 69 prosenttia ja miehillä 67 prosenttia eli jotka ovat yhä elossa viiden vuoden kuluttua syöpädiagnoosista, Mattson kertoo.

Rintasyövässä ja eturauhassyövässä elossaololuvut ylittävät 90 prosenttia.


LähiTapiola on Syöpäsäätiön yhteistyökumppani tutkimuksen tukijana ja lääketieteellisen tutkimuksen rahoittajana. Yhteistyön tarkoituksena on edistää syöpätutkimusta ja tehdä ennaltaehkäisevää työtä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteisenä tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta sekä tuottaa uutta tietoa terveistä elintavoista ja syövän ehkäisystä.