LähiTapiolan Vaikuttajakorko –rahasto sijoittaa vihreisiin velkakirjoihin, joilla rahoitetaan hiilipäästöjä vähentäviä hankkeita.

8.4.2019 - Talous

LähiTapiola LokalTapiola

LähiTapiola Varainhoito on lanseerannut sijoitusrahaston, joka sijoittaa yritysten joukkovelkakirjoihin, joilla rahoitetaan kestävän kehityksen hankkeita. Myös LähiTapiola Ryhmän vakuutusyhtiöt sijoittavat merkittävän osan yrityslainasijoituksistaan uuteen rahastoon.

LähiTapiolan teettämän selvityksen mukaan iso osa suomalaisista uskoo, että myös sijoittamalla voi vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Lue lisää täältä.

Sijoittajille, jotka haluavat sijoituksillaan vaikuttaa positiivisesti kestävän kehityksen tavoitteisiin, LähiTapiola Varainhoito tarjoaa vaihtoehdoksi LähiTapiola Vaikuttajakorko –rahastoa.

- Mielestämme sijoittajat voivat osaltaan vaikuttaa siihen, että ympäristöystävällisiin hankkeisiin tarjotaan entistä enemmän rahoitusta. Tällöin esimerkiksi energiantuotannosta on mahdollista investoida suurempi osuus uusiutuvan energian hankkeisiin, ja edesauttaa hiilipäästöjen merkittävää pienentämistä, LähiTapiolan salkunhoitaja Kari Pihkala sanoo.

Enemmistö rahaston sijoituksista painottuu yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, joilla kerätty raha kanavoidaan ympäristöystävällisiin ja muihin kestävää kehitystä edistäviin hankkeisiin. Green bondeiksi nimetyillä velkakirjoilla voidaan rahoittaa esimerkiksi energiatehokkuutta parantavia, hiilidioksidipäästöjä vähentäviä ja vaikka julkista liikennettä edistäviä investointeja. Rahasto voi myös sijoittaa esimerkiksi tuulivoimaa, kestävän logistiikan ratkaisuja tai vedenpuhdistusta tarjoavien yritysten joukkovelkakirjalainoihin.

Selkeä enemmistö LähiTapiola Vaikuttajakorko –rahaston sijoituksista on korkean luottoluokituksen investment grade –luokan yrityslainoja. Pääosa rahaston sijoituksista on euromääräisiä yrityslainoihin.

- Uusi LähiTapiola Vaikuttajakorko –rahasto sopii sijoittajille, joilla on maltillinen tuottotavoite ja kiinnostus sijoittaa velkakirjamarkkinoille yrityksiin, joiden liiketoiminnalta odotetaan vaikutusta hiilipäästöjen vähentämiseen tai positiivista vaikutusta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

LähiTapiola Ryhmä sitoutuu tukemaan kestävän kehityksen sijoituksia. LähiTapiola Ryhmän vakuutusyhtiöt sijoittavat merkittävän osan yrityslainasijoituksistaan LähiTapiola Vaikuttajakorko –rahastoon. Kestävän kehityksen hankkeiden tukeminen on osa yhteiskuntavastuutamme ja sitoutumistamme vastuulliseen sijoittamiseen.

Tutustu Vaikuttajakorko -rahastoon täältä.

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2019 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää