Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiolan ekonomisti: Sijoittajien katseet kiinnittyvät jatkossa vahvemmin talouskehitykseen – markkinoiden nousuvauhti tasaantumassa

5.4.2019 - Talous

Osake- ja korkomarkkinoilla kehitys on ollut alkuvuodesta vahvaa, vaikka talousluvut ovat kertoneet maailmantalouden kasvun hidastumisesta. LähiTapiolan rahoitusmarkkinaekonomisti Jyri Kinnusen mukaan talouskehitys saa jatkossa enemmän huomiota.

Markkinamyönteisyys palasi alkuvuonna niin osake- kuin korkomarkkinoille. Osakkeiden ja korkojen tuottokehitys on ollut alkuvuoden aikana erinomaista, vaikka merkit maailmantalouden kasvun hidastumisesta ovat vahvistuneet.

LähiTapiolan rahoitusmarkkinaekonomisti Jyri Kinnunen ennakoi, että jatkossa talouskehitys saa sijoitusmarkkinoilla entistä enemmän huomiota.

- Alkuvuoden vahva kehitys osakemarkkinoilla on heijastanut keskuspankkien keventynyttä linjaa sekä sijoittajien riskinottohalukkuuden normalisoitumista viime vuoden viimeisen neljänneksen kurssilaskun jälkeen, Kinnunen sanoo.

-Korkojen lasku ja markkinastressin hellittäminen ovat näkyneet alkuvuodesta myös korkosijoitusten myönteisenä kehityksenä.

Kinnusen mukaan etenkin euroalueella merkit talouskasvun hiipumisesta ovat olleet selviä. Maaliskuussa euroalueen teollisuuden ostopäällikköindeksi jatkoi edelleen viime syksystä alkanutta heikkenemistään ja Saksan osalta teollisuuden ostopäällikköindeksi laski merkittävästi. Italian osalta indeksi on heikoimmalla tasollaan vuosiin. Ostopäällikköindeksi on talouden kehitystä indikoiva mittari, jonka lukema perustuu teollisuuden ostopäälliköille tehtävään kyselyyn heidän arvioistaan tuotannon tasosta, tilauskehityksestä, työllisyydestä, tavarantoimittajien toimitusajoista ja varastotasoista. Mittari on ennustanut hyvin talouden kehitystä ja suhdannekäänteitä.

Heikkenevästä talouskehityksestä saadut signaalit ja vähäinen inflaatiopaine ovat saaneet keskeiset keskuspankit hillitsemään aikeitaan normalisoida rahapolitiikkaansa. Kinnunen sanoo, että sijoittajien odotukset Yhdysvaltain ja Euroopan keskuspankin koronnostoista ovat siirtyneet tuleville vuosille. Keskuspankit lakkaavat myös keventämästä taseitaan, kun Yhdysvaltain keskuspankki Fedkin on päättänyt lopettaa taseensa normalisoinnin ensi syyskuussa.

- Sijoitusmarkkinoiden huomio kiinnittynee jatkossa aiempaa enemmän talouskehitykseen, erityisesti euroalueen osalta. Keskuspankkien osalta alkuvuoden aikana nähdyn suunnanmuutoksen kaltaisia yllätyksiä ei ole odotettavissa, sillä keskuspankkien toimet seurannevat jatkossa vahvasti talouslukuja. Myös kauppaneuvottelut, Brexit ja eurovaalit ovat edelleen markkinoiden mielenkiinnon kohteena, Kinnunen sanoo.

- Vaikka kurssinousu voi myönteisten uutisten myötä edelleen jatkua, kehitys riippuu jatkossa vahvemmin talouskehityksen suunnasta ja on herkkä negatiivisille yllätyksille.

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2020 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää