Iso osa suomalaisista uskoo: Sijoittamallakin voi hillitä ilmastonmuutosta – ”Hallituksilta, yrityksiltä ja sijoittajilta tarvitaan nyt edelläkävijyyttä”

4.4.2019 - Talous

Sijoituskohteiden valinnalla on suomalaisten mielestä merkitystä, jos haluaa hillitä ilmastonmuutosta. LähiTapiola Varainhoidon huhtikuun sijoituswebinaari pureutuu ilmastonmuutokseen. Johtaja Outi Kalpio LähiTapiola Varainhoidosta sanoo, että sijoittajan vaikutusmahdollisuuksia on useita.

Peräti 43 prosenttia suomalaisista uskoo, että sijoittamalla voi vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus –kyselyn mukaan sijoittamisen vaikuttamisvoimaan uskovista peräti 56 prosenttia arvioi, että paras vaikutustapa on osakkeiden valinnassa. Salkkuun pitää valita vain vastuullisten yhtiöiden osakkeita.

Vastaajien mielestä toiseksi paras tapa vaikuttaa oli sijoittaminen arvopapereihin, joilla rahoitetaan vain ympäristöä tukevia hankkeita. Kolmanneksi parhaimmaksi vaikutustavaksi vastaajat nostivat vastuullisesti toimivan varainhoitajan valinnan.

- Ilmastonmuutoksen hillintään voi vaikuttaa myös sijoitusvalintojen kautta eri tavoin, LähiTapiola Varainhoidon salkunhoidosta ja vastuullisesta sijoittamisesta vastaava johtaja Outi Kalpio sanoo.

- Sijoitussalkun hiilijalanjälkeä voi pienentää rajoittamalla sijoittamista kivihiilen louhintaan ja käyttöön energian tuotannossa sekä sijoittamalla erityisen hiili-intensiivisillä toimialoilla vain hiilijalanjäljeltään parhaimpiin yrityksiin.

Sijoittaja voi vaikuttaa myös sijoittamalla vihreisiin lainoihin eli green bondeihin, joilla rahoitetaan erilaisia ympäristöystävällisiä hankkeita. Vaihtoehto on myös sijoittaa yrityksiin, jotka tuottavat ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin. Tai vaihtoehtoisesti poimia salkkuun yhtiöitä, jotka huomioivat muita paremmin ilmastonmuutoksen riskit ja mahdollisuudet.

-Joskus on mahdollista saada aikaan isompi muutos investoimalla nykytoiminnan muuttamiseen vähemmän ”ruskeaksi” kuin sijoittamalla puhtaasti ”vihreisiin” ratkaisuihin. Sijoittamisessa on myös aina muistettava perussäännöt hajauttamisesta ja sijoituskohteen arvostuksen huomioimisesta – pelkästään arvovalinnan perusteella ei sijoituspäätöksiä tulisi tehdä, Kalpio muistuttaa.

LähiTapiola Varainhoidon keskiviikkona 11.huhtikuuta lähetettävä Sijoituswebinaari käsittelee ilmastonmuutosta ja kestävää kehitystä. Webinaarissa keskustelemassa ovat Kalpion lisäksi LähiTapiola Varainhoidon johtaja Jyrki Mäkelä ja Sitran ilmastoratkaisut –avainalueen projektijohtaja Janne Peljo. Keskustelu näytetään suorana internetissä ja lähetys alkaa kello 9. Webinaariin voit ilmoittautua täältä.

Ilmastonmuutoksen torjunta on noussut isoksi puheenaiheeksi ympäri maailmaa. Etenkin viime lokakuussa julkaistu IPCC:n raportti nosti aihetta entistä enemmän julkisuuteen. Hallitusten välisen ilmastopaneelin tuottaman raportin mukaan maapallon ilmasto lämpenee hälyttävällä tahdilla. Maailman maiden olisi tehtävä nopeita päästövähennyksiä, jotta lämpötilan nousu voitaisiin rajoittaa 1,5 asteeseen.

Kalpion mielestä ilmaston lämpenemisen mukanaan tuomat fyysiset ja transitioriskit eri toimialoille ovat todellisia. Myös sääntelyn muutos tuo sekä riskejä että mahdollisuuksia yrityksille. Viimeisimmät tiedot indikoivat, että sovitut toimenpiteet eivät riitä Pariisin ilmastosopimuksessa asetettujen tavoitteiden täyttymiseen.

-Siksi nyt tarvitaan edelläkävijyyttä niin hallituksilta, yrityksiltä kuin sijoittajiltakin.

LähiTapiolan Arjen katsaus –kyselyn mukaan 30 prosenttia vastanneista ei usko, että sijoittamalla voi vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. 27 prosenttia ei osannut arvioida vaikutusmahdollisuuksia.

LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus –kyselyn toteutti Kantar TNS 8-14. helmikuuta 2019. Kyselyyn vastasi 1037 suomalaista. Kyselyn virhemarginaali on +/- 3,1 prosenttiyksikköä.

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2019 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää