Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Yli sadan vuoden kokemus sijoittamisesta – LähiTapiola sijoittaa vain kohteisiin, jotka se tuntee

3.4.2019 - Talous

LähiTapiola on sijoittanut jo niin kauan kuin se on vakuuttanut eli yli sata vuotta. LähiTapiolan sijoittamisen kulmakivet ovat pitkäjänteisyys, hallittu riskinotto ja riittävä hajautus, sijoituskohteiden syvällinen tuntemus sekä vastuullisuus.

LähiTapiola on yksi Suomen vanhimpia sijoittajia. Vakuutusyhtiöstä tulee luonnostaan sijoittaja, kun se kerää asiakkailtaan vakuutusmaksutuloja ja sijoittaa ne. Varoista maksetaan vakuutuskorvauksia asiakkaille.

LähiTapiolan omaisuudenhoitajana toimii LähiTapiola Varainhoito, joka on riskiä tiedostava sijoittaja. Sijoitustoiminnan kulmakiviä ovat pitkäjänteisyys ja vastuullisuus, jolla pidetään yllä LähiTapiolan vakuutusyhtiöiden mahdollisuutta maksaa vakuutuskorvauksia sekä hyvinä että huonoina aikoina.

Miksi LähiTapiola sijoittaa?

Sijoittaminen on aina ollut keskeinen osa vakuutusliiketoimintaamme, eli niin kauan kuin LähiTapiolassa on vakuutettu, on myös sijoitettu. Sijoitustoiminnalla varmistetaan toiminnan vakavaraisuus sekä kyvykkyys maksaa vakuutuskorvauksia asiakkaillemme niin talouden hyvinä kuin huonoinakin aikoina.

Mitkä ovat LähiTapiolan sijoittamisen kulmakivet ja tavoitteet?

Menestyksekkään sijoitustoiminnan kulmakivet ovat pitkäjänteisyys, hallittu riskinotto ja riittävä hajautus, sijoituskohteiden syvällinen tuntemus sekä vastuullisuus. Sijoitustoiminnalla tavoitellaan vakaata, riskeihin suhteutettuna optimaalista tuottoa. Sijoituksia koskeva päätöksentekomme perustuu itsenäisesti tuotettuun analyysiin sijoitusmarkkinoista sekä –kohteista. Sijoituskohdevalinnassa korostuu kohteen tuntemus ja ymmärrys riippumatta sijoitusmallista.

Mistä LähiTapiolan omat sijoitukset koostuvat?

LähiTapiola –ryhmä sijoittaa hallinnoimansa varat laajalti sekä maantieteellisesti että omaisuuslajeittain. Käytetyt pääomaisuuslajit ovat noteeratut pörssiosakkeet, riskiprofiililtaan erilaiset korkosijoitukset, kiinteistöt sekä pääomasijoitukset. Sijoituksia kohdennetaan globaalisti sekä teollisuusmaihin että kehittyviin talouksiin.

Mihin LähiTapiola ei sijoita ja miksi?

Ensimmäinen vaatimus mahdolliselle sijoituskohteelle on sen rakenteen ymmärrettävyys. Sijoituskohteen riskit pystyttävä analysoimaan ja arvioimaan. Jos em. edellytykset eivät täyty, sijoituskohde hylätään. Sijoituskohteiden valinnassa huomioidaan myös keskeisesti vastuullisuus. Arvioimme jokaista sijoituskohdetta hyvän hallintotavan, sosiaalisen vastuun sekä ympäristöntekijöiden näkökulmasta. Arvopaperisijoituksissa emme sijoita kansainvälisten normien rikkojiin tai kiistanalaisten aseiden valmistajiin. Lisäksi vältämme sijoittamista tupakan tai aseiden valmistajiin, aikuisviihde- tai uhkapeliyhtiöihin sekä kivihiilen louhintaan ja käyttöön energian tuotannossa. Vastuullisilla valinnoilla edistämme sijoitustoiminnan kautta ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Kuinka paljon LähiTapiola itse ottaa riskiä sijoitustoiminnassaan?

Riskinoton pitää olla etukäteen tarkkaan harkittua. Sijoituspäätöksiä arvioitaessa kohteesta tehdään arvostusanalyysi ja arvio sen tuottopotentiaalista suhteutettuna riskiin ja markkinoiden nykyarvoon. Puitteet yleiselle riskinotolle määritellään aina vuosittain päivitetyissä sijoitussuunnitelmissa, joissa on määritelty omaisuuslajikohtaiset neutraalipainot vaihteluväleineen. Riskinoton on aina oltava perusteltavissa talouden muuttujien ja sijoituskohteiden tuntemuksen ja ymmärryksen kautta.