Yrittäjän ei tarvitse selvitä yksin – uudenlaiset rahoitusmuodot haastavat perinteiset

23.4.2018 - Talous

LähiTapiola tarjoaa yritysasiakkailleen monenlaisia vaihtoehtoja tilanteeseen, jossa tarvitaan täydentävää rahoitusta yrityksen toiminnan turvaamiseksi tai uusia hankintoja varten.

Yrityksen kassa ja taloudellinen tilanne ovat usein tiukimmillaan kesällä, kun muiden kustannusten ja kulujen lisäksi maksettavaksi tulevat työntekijöiden lomapalkat. Kesä saattaa myös joillakin toimialoilla olla muita vuodenaikoja hiljaisempi kausi myynnillisesti.

LähiTapiolan yritysrahoituksen johtaja Matti Kiviniemi kehottaa varautumaan liiketoiminnan kausivaihteluun jo nyt.

- Kassan riittävyys varmistetaan tehokkaalla kassanhallinnalla, johon hyvä vinkki on esimerkiksi laskusaatavien rahoitus. Myös käyttöpääoman rahoittamisella voi varautua kesäkuukausien menoihin.

LähiTapiola tarjoaakin monipuolisia rahoitusratkaisuja yritysasiakkailleen. Suurille, yli 50 työntekijän yrityksille on suunnattu täydentävä hankerahoitus. Kiviniemen mukaan täydentävälle rahoitukselle on tällä hetkellä paljon kysyntää.

- LähiTapiola tarjoaa täydentävää yritysrahoitusta vakuutusasiakkaillensa omasta Hankerahoituksesta, kun rahoitustarve on tyypillisesti noin miljoona euroa tai enemmän. Tyypillisiä LähiTapiolan rahoittamat hankkeet koskevat yritys- ja omistusjärjestelyitä, investointeja, käyttöpääomatarpeita tai rahoituksen uudelleenjärjestelyä, Kiviniemi kertoo.

Tutustu täydentävään hankerahoitukseen tarkemmin täällä.

Kolme erilaista vaihtoehtoa pk-yrityksille

Pienille ja keskisuurille, alle 10 miljoonanliikevaihdolla toimiville yrityksille tarjottavat rahoitusmuodot puolestaan kattavat laite- ja konerahoituksen, laskusaatavien rahoituksen sekä lainamuotoisen joukkorahoituksen.

Lue lisää eri paikallisrahoitusmuodoista täältä.

Näistä kovassa nousussa on Matti Kiviniemen mukaan laskusaatavien rahoitus, jossa LähiTapiolan yhteistyökumppanina toimii osaksi LähiTapiolan omistama LähiRahoitus Oy, sekä lainamuotoinen joukkorahoitus, joka toteutetaan Fundu Oy:n kautta.

Kolmas rahoitusvaihtoehto laite- ja konerahoitusta varten toteutetaan yhdessä Siemens Financial Services -yrityksen kanssa. Rahoitettava kohde toimii vakuutena eikä muita lisävakuuksia tarvita. Esimerkkejä rahoitettavista kohteista ovat tuotantolaitteet, kaivinkoneet ja kuljetusautot.

Rahoitusta yhteistyökumppanien kanssa

LähiRahoitus tarjoaa laskutus- ja maksuvalvonnan kokonaispalvelua, jonka avulla yritys vapautuu kaikesta laskutukseen liittyvästä – esimerkiksi eräpäivien valvonnasta, maksumuistutusten lähettämisistä ja saatavien perinnästä.

- LähiRahoituksen avulla kassanhallinta helpottuu, luottoriskit vähenevät ja myyntisaatavat tulevat opeasti yrityksen käyttöön. Se tasoittaa kausivaihteluita, eikä tuotteen hinnoittelu sisällä piilokuluja, Kiviniemi luettelee.

Lue lisää LähiRahoituksen toiminnasta täällä.

Toinen uudenlainen rahoitusmuoto perustuu lainapohjaiseen joukkorahoitukseen. LähiTapiolan yhteistyökumppani Fundu Oy tulee apuun, kun yrityksellä on rahoitustarvetta esimerkiksi käyttöpääomaksi tai investointeihin. Fundu alustalla olevasta LähiTapiolan vakuutusasiakkaan rahoitushankkeesta voi LähiTapiolan-ryhmä merkitä jopa kolmanneksen.

- Fundun kautta yritys voi hakea rahoitusta erilaisiin tarpeisiin: kasvuun, kehitykseen ja käyttöpääomatarpeisiin – nopeasti ja vaivattomasti ilman reaalivakuuksia. Rahoitus voidaan räätälöidä tilanteen mukaan ja korko määräytyy yritykselle tehtävän yksilöllisen luottoluokituksen perusteella, Kiviniemi kertoo.

Ota yhteyttä Funduun täältä.

Rahoitusprosessi helposti käyntiin

Ketkä kaikki sitten voivat saada yrityksensä toiminnalle rahoitusta? Entä mistä lähteä liikkeelle, jos ei ole varma sopivimmasta rahoitusmuodosta?

- Luottokelpoisen vakuutusasiakkaan on mahdollista hakea rahoitusta yrityksen kokoluokasta riippumatta. Yrittäjäasiakkaan kannattaa ottaa yhteys oman alueen LähiTapiolan vakuutusyhteyshenkilöön. Liikevaihdon ollessa yli 10 miljoonaa, ja kun rahoitustarve on useita miljoonia euroja, kannattaa ottaa yhteys suoraan LähiTapiolan Yritysasiakasrahoitukseen.

Yritykselle sopivin rahoitusmuoto valitaan yhdessä vakuutusyhteyshenkilön kanssa. Myös takaisinmaksu on mahdollista sorvata oman yrityksen tarpeiden ja tilanteen mukaan.

- Takaisinmaksu suunnitellaan tapauskohtaisesti siten, että myös asiakkaan liiketoiminnan tavoitteet tulevat huomioiduksi, Kiviniemi vakuuttaa.