LähiTapiola Vahinkoyhtiön ja LähiTapiola Henkiyhtiön yhtiökokoukset 15.5.2018

18.4.2018 - Elämänturva

LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön ja LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön varsinaiset yhtiökokoukset pidetään tiistaina 15.5.2018 LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa Revontulenkuja 1, Espoo. LähiTapiola Henkiyhtiön kokous pidetään kello 12.30 ja LähiTapiola Vahinkoyhtiön kello 14 alkaen.

Yhtiökokouksiin voivat osallistua yhtiön osakkaat, joita LähiTapiola Vahinkoyhtiössä ovat vakuutuksenottajat ja LähiTapiola Henkiyhtiössä vakuutuksenottajien lisäksi myös takuuosuuden omistajat. Vakuutuksenottajan osallistumisoikeus edellyttää, että tällä on yhtiössä voimassa oleva, viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu vakuutus.

Tutustu yhtiökokouskutsuihin ja kokouksissa käsiteltäviin asioihin:

LähiTapiola Henkiyhtiön yhtiökokouskutsu (20.4.2018 alkaen)
LähiTapiola Livbolags kallelse till ordinarie bolagstämma (från 20.4.2018
LähiTapiola Vahinkoyhtiön yhtiökokouskutsu
LähiTapiola Skadebolags kallelse till ordinarie bolagstämma

Ilmoittautuminen yhtiökokouksiin

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 10.5.2018 klo 16.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • internet-sivulla
    - LähiTapiola Henkiyhtiön yhtiökokoukseen tästä
    - LähiTapiola Vahinkoyhtiön yhtiökokoukseen tästä
  • sähköpostiosoitteella yhtiokokous@lahitapiola.fi
  • puhelimitse (09) 453 2867/040 7160958/Ritva Nurmi
  • postitse osoitteella LähiTapiola/Ritva Nurmi, 02010 LÄHITAPIOLA

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.