Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola-ryhmän tulos 2017: Asiakasmäärä kasvoi ja asiakkaamme ovat entistä tyytyväisempiä

1.3.2018 - Talous

LähiTapiolan toiminnan keskiössä on elämänturva, joka merkitsee asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja ennakoivaa palvelua terveyden, turvallisuuden ja talouden alueilla. Vuonna 2017 keskeisiin tapahtumiimme kuuluivat:

Terveys – Lisää terveitä elinvuosia

  • Avasimme loppuvuodesta Suomen ensimmäisen virtuaalisairaalan, joka on TerveysHelpin laajennettu palvelu. Hoidon etulinjassa toimivat lääkärit voivat hoitaa jopa 70 prosenttia lääkärin hoitoa vaativista asiakkaiden yhteydenotoista etänä. Virtuaalisairaalassa asiakas saa vakuutus- ja korvauspalvelut sekä terveyspalvelukumppaniemme hoitopalvelut helposti yhdestä paikasta.
  • Solmimme strategisen kumppanuuden Mehiläisen kanssa, jotta voimme palvella asiakkaitamme yhä sujuvammin kaikkialla Suomessa. Uudistamme suomalaista terveydenhuoltoa kehittämällä innovatiivisia vakuutus- ja terveyspalveluita.
  • Toimme markkinoille uudenlaisen vakuutuksen, joka turvaa nopean diagnoosin ja tarvittavat tutkimukset kaikille suomalaisille ikään tai terveydentilaan katsomatta – ilman omavastuuta.

Turvallisuus - Ennaltaehkäisemme vahinkoja ja turvaamme jatkuvuuden

  • Asemamme liikennevakuuttamisen markkinajohtajana vahvistui. Liikennevakuutuskanta kasvoi 56 300 kappaletta vuoden 2017 aikana. Asiakaskokemuksen ja alueellisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi asiakkaidemme liikennevakuutukset siirrettiin 30.6.2017 LähiTapiola Vahinkoyhtiöstä alueyhtiöihin. Sijoitusomaisuutta siirtyi yhteensä 1,6 miljardia euroa.
  • Koulutimme 38 500 koululaiselle elvytystaidot ja 11 500 asiakkaalle hätäensiaputaidot.
  • Toimme syyskuun alussa markkinoille Pohjoismaiden ensimmäisen Älykotivakuutuksen. Laajan kotivakuutuksen turvan älykkäisiin teknologioihin ja palveluihin yhdistävä Älykotivakuutus ennaltaehkäisee vahinkoja ja parantaa turvallisuutta.

Talous – Autamme sinua taloudelliseen omavaraisuuteen

  • Asiakkaamme saavat nyt suuren sijoittajan etuja. Loimme uuden ainutlaatuisen vakuutuksellisen varainhoidon mallin, jossa asiakkaidemme varat sijoitetaan samoihin kohteisiin, joihin LähiTapiola Henkiyhtiö sijoittaa.
  • Autamme asiakkaitamme terveellisempiin elintapoihin ja lisäsimme asiakkaidemme keskuudessa suuren suosion saaneeseen Älyhenkivakuutukseen hyvinvointipalveluita. Jo 15 000 suomalaista on innostunut parantamaan elintapojaan Älyhenkivakuutuksen avulla.

LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja Erkki Moisanderin kommentit:


Voimme olla tyytyväisiä vuoden 2017 taloudelliseen tulokseen ja asiakkaidemme hyväksi tekemäämme kehitystyöhön. Työn tulokset ovat näkyneet asiakasmäärän kasvuna (nettomääräinen henkilöasiakkaiden kasvu 32 000) ja entistä tyytyväisempinä asiakkaina (Epsi rating).

Vuonna 2017 LähiTapiola-ryhmän vahinkovakuutustoiminnan ensivakuutuksen maksutulo oli 1 095,2 miljoonaa euroa, muutos vuoden takaiseen oli -2,1 prosenttia. Päätöksemme alentaa koti- ja liikennevakuutusten hintoja laski maksutuloa.

Henkivakuutuksen maksutulo nousi ensi kertaa yli puolen miljardin euron. Maksutulo kasvoi 22,4 prosenttia 516,0 miljoonaan euroon. Varainhoito ja Kiinteistövarainhoito onnistuivat saavuttamaan haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta erinomaiset sijoitustuotot, jotka mahdollistivat osaltaan panostukset palvelujen kehittämiseen ja vakavaraisuuden kasvattamiseen.

Asiakkaille maksettiin vahinkovakuutuksen keskittämisetuina 66,8 miljoonaa euroa ja korvauksina 653,0 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille maksettiin vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 27,4 miljoonaa euroa. Henkivakuutuksista asiakkaille maksettiin 323,4 miljoonaa euroa korvauksia sekä 64,9 miljoonaa euroa perustekorkona ja asiakashyvityksinä.

Avasimme Suomen ensimmäisen virtuaalisairaalan, jossa pystymme kumppanimme Mehiläisen kanssa tarjoamaan lääkärin vastaanoton etänä kaikkina viikonpäivinä aamusta myöhäiseen iltaan. Olemme pystyneet hoitamaan yli 70 prosenttia lääkärikäyntiä vaativista asiakastapauksista etänä.

Tavoitteidemme mukaisesti vahvistimme asemaamme terveys- ja hyvinvointipalveluissa. Kesäkuussa ostimme kymmenen prosenttia Mehiläisestä ja solmimme strategisen kumppanuuden. LähiTapiolan ja Pihlajalinnan strateginen kumppanuus jatkuu edelleen.

Kesäkuussa lanseerasimme uuden TERVE!-vakuutuksen, joka mahdollistaa nopean hoidon tarpeen kartoituksen. Asiakas voi tämän vakuutuksen turvin uudella tavalla yhdistää yksityistä ja julkista terveydenhuoltoa omaksi edukseen. Vakuutus vähentää osaltaan julkisen terveydenhuollon ruuhkautumista.

Myös turvattu talous on asiakkaidemme elämänturvassa keskeistä. Keväällä 2017 toimme markkinoille täysin uudenlaisen vakuutuksellisen varainhoidon konseptin. Suuren sijoittajan välineet ja edut ovat nyt kaikkien asiakkaidemme saatavilla. Uudessa ratkaisussa sijoitamme asiakkaidemme varat samoihin kohteisiin, joihin LähiTapiola Henkiyhtiö sijoittaa. Kysyntä kertoo, että asiakkaat ovat ottaneet uudistuksen hyvin vastaan.

Vahvistimme edelleen asemaamme liikennevakuuttamisen markkinajohtajana. LähiTapiolan liikennevakuutuskanta kasvoi 56 300 kappaletta vuoden 2017 aikana. Kasvusta 40 300 oli henkilöautoja. Teimme kesäkuussa merkittävän strategisen liikkeen, kun siirsimme asiakkaidemme liikennevakuutukset 20 alueyhtiöömme. Yhteensä 1,6 miljardin euron sijoitusomaisuuden siirto alueyhtiöillemme on vahva panostus alueelliseen talouteen.

Alueyhtiöt voivat hyödyntää pääomaa vauhdittamaan paikallista kehitystä, esimerkiksi rahoittamalla kasvuyrityksiä. Siirrossa muodostuvat taseet mahdollistavat myös merkittävien paikallisten kiinteistösijoitusten tekemisen.

Henkilöasiakkaiden lisäksi yritysasiakkaiden määrä kasvoi vuonna 2017. Erityisen hyvää asiakasmäärän kasvu oli pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Ratkaisumme yritysasiakkaiden henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi ovat kasvaneet voimakkaasti ja työkykypalvelumme on osoittautunut asiakkaidemme tarpeita hyvin palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Maatila-asiakkaiden segmentissä olemme yhä vahinkovakuuttamisen markkinajohtaja. Olemme ylpeitä siitä, että asiakkaamme antavat toiminnastamme parhaan arvosanan (TNS Kantar 12/2017).

Olemme panostaneet voimakkaasti asiakaskokemuksen kehittämiseen, innovointiin sekä teknologia- ja digikehitykseen, jotta asiakkaamme voisivat tulevaisuudessakin kokea saavansa LähiTapiolasta parasta palvelua.

Ihmisten arki muuttuu tänä päivänä nopeammin kuin koskaan. LähiTapiolassa haluamme osaltamme tehdä suomalaisten arjesta turvallisempaa, terveempää ja taloudellisesti menestyksekkäämpää. Elämänturvastrategiamme mukaisesti tarjoamme yhä enemmän erilaisia ennakointi-, turvallisuus- ja hyvinvointiratkaisuja sen sijaan, että ottaisimme asiakkaisiimme yhteyttä vain vakuutusten myynnin, laskutuksen ja vahinkotapahtuman vuoksi.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.


LähiTapiola-ryhmän avainluvut 2017