Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola luopuu rahastojensa lunastuspalkkioista – kulut kiinnostavat yhä useampaa

11.12.2017 - Talous

Suomalaiset säästäjät ja sijoittajat ovat aiempaa hintatietoisempia ja ymmärtävät yhä paremmin, minkälaisesta varainhoidosta kannattaa maksaa, sanoo LähiTapiola Varainhoidon toimitusjohtaja Tom Liljeström.

LähiTapiola on pitkäjänteisesti karsinut rahastosäästämisen kuluja ja luopunut jo aiemmin rahastojen merkintäpalkkioista. LähiTapiola Varainhoito vastaa myös itse tammikuun alussa voimaan astuvan MiFID II -direktiivin mukaisista rahastojen sijoituskohteiden tutkimuskuluista, eikä siirrä niitä asiakkaiden maksettaviksi.

LähiTapiola kehittää rahastojensa hinnoittelua yhä asiakasystävällisempään suuntaan ja tuo asiakkailleen rahastosäästämiseen kustannustehokkaita vaihtoehtoja. LähiTapiola luopuu 1.1.2018 kaikkien korko-, yhdistelmä- ja osakerahastojen lunastuspalkkioista.

- Elämänturvayhtiönä tehtävämme on tuoda säästämisen ja sijoittamisen palvelut kaikkien suomalaisten ulottuville kohtuullisin kustannuksin. On erinomaista kehitystä, että suomalaiset ovat oppineet vaatimaan yhä läpinäkyvämpää hinnoittelua, jossa asiakas tietää, mistä maksaa. Myös sääntely ohjaa kehitystä oikeaan suuntaan, kertoo LähiTapiola Varainhoidon toimitusjohtaja Tom Liljeström.

Tammikuun alussa astuu voimaan myös MiFID II -direktiivi, jonka tavoitteena on lisätä rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä. Yksi osa uudistusta on, että rahaston hoitoa varten ulkopuolisilta toimijoilta ostettujen sijoitustutkimusten kulut on jatkossa eroteltava kaupankäyntikuluista. Rahaston omaisuudenhoitaja voi vastata niistä itse tai siirtää ne osaksi rahastojensa kuluja. LähiTapiola Varainhoito on linjannut vastaavansa sijoitustutkimuksen kuluista itse.

LähiTapiolalta vaihtoehto perinteisille indeksirahastoille

LähiTapiola toi marraskuussa valikoimiinsa kaksi uutta markkinarahastoa, jotka sijoittavat valituille osakemarkkinoille kustannustehokkaasti ja laajasti hajauttaen. Ensi vaiheessa aloittivat USA ja Eurooppa -markkinarahastot. Nettotuotto-odotus rahastoille on noin 5,0 % vuodessa.

Merkintä- ja lunastuspalkkio rahastoille on 0 %, hallinnointi- ja säilytyspalkkio 0,3 % vuodessa. LähiTapiolan markkinarahastoissa sijoitusten jakauma on hieman tasapainoisempi kuin perinteisissä indeksituotteissa, koska markkinarahastojen salkut eivät indeksirahaston tavalla keskity tarkasti tiettyihin yrityksiin markkinan keskimääräisillä painotuksilla.

LähiTapiola uudistaa samalla vanhojen Euroopan ja Yhdysvaltain markkinoille sijoittavien aktiivisten rahastojensa sijoituspolitiikkaa ja rahastojen nimet muuttuvat 15.12.2017 uutta sijoituspolitiikkaa kuvaaviksi.

- LähiTapiola erottaa yhä selkeämmin aktiiviset osakerahastot ja markkinatuottoa tavoittelevat markkinarahastot. Keskitymme jatkossa aktiivisesti hoidetuissa Eurooppa ja USA Keskisuuret -rahastoissa yhä vahvemmin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Olemme poimineet aktiivisiin rahastoihimme noin 30-40 ketterää ja innovatiivista yritystä, joilla näemme hyviä kasvumahdollisuuksia. Näissä rahastoissa teemme itse jokaisesta sijoituskohteesta myös vastuullisuusanalyysin, sanoo Liljeström.

Tutustu LähiTapiola-rahastoihin tarkemmin täällä.