LähiTapiolan Leo Niemelä on Vuoden Tivi-vaikuttaja – tietoturva yhä kriittisemmässä asemassa

5.12.2017 - Turvallisuus

Tietotekniikan ammattilehti Tivi on valinnut LähiTapiolan tietoturvajohtajan Leo Niemelän Vuoden 2017 Tivi-vaikuttajaksi. Niemelä on 13. arvostetun palkinnon saaja.

Tivin muotoilemien valintaperusteiden mukaan Niemelä edustaa perinteisellä finanssialalla uudenlaista tietoturva-ajattelua. Hän tarttuu ennakkoluulottomasti uusiin ratkaisuihin ja edistää niiden leviämistä myös laajemmin.

- On todella hienoa, että pitkäjänteistä ja ennakkoluulotonta tietoturvatyötä arvostetaan näin korkealle. Tahdon kiittää tästä kaikkia heitä, jotka ovat olleet kehittämässä LähiTapiolan digitaalista turvallisuutta.

LähiTapiola lähti Niemelän johdolla vuonna 2015 ensimmäisenä pohjoismaisena finanssikonsernina mukaan Bug Bounty -ohjelmaan. LähiTapiola on maksanut hyväntahtoisille eli niin sanotuille valkohattuisille hakkereille kaikkiaan jo lähes 100 000 euroa palkkioita järjestelmistä löytyneistä tietoturva-aukoista.

- Tietomurtojen määrän kasvaessa myös Suomessa olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme turvallisia ja luotettavia verkkopalveluita. Tietoturvan merkitys korostuu entisestään LähiTapiolan laajentuessa yhä vahvemmin terveys- ja hyvinvointipalveluihin. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja tietoturvamme kehittämiseksi. Nyt panostamme erityisesti toukokuussa 2018 voimaan astuvaan tietosuoja-asetukseen, Niemelä kertoo.

Niemelä on myös järjestänyt Hack Day -tapahtuman jo kolme kertaa. Hack Day on LähiTapiolan vuosittain järjestämä tapahtuma tietoturvallisuuden ja tietomurtojen testauksen asiantuntijoille, jonka tavoitteena on tutkia LähiTapiolan tietoliikenneverkossa olevan kohdejärjestelmän tietoturvallisuutta.

Tivin mukaan Niemelä myös edustaa toimintatapaa, jossa tietoturvasta pyritään viestimään avoimesti, ennakoivasti ja läpinäkyvästi. Hänen avoimuutensa tarjoaa esimerkin myös muille alan toimijoille. Tietoturva on ollut perinteisesti vaarassa jäädä liiketoiminnasta sivuun, vaikka sen merkitys organisaatiossa on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Leo Niemelä on tehnyt LähiTapiolassa tietoturvasta liiketoiminnan kumppanin, joka pyrkii mahdollistamaan uusien toimintatapojen käyttöönottamisen.

- LähiTapiolan laajentaessa toimintaa terveyspuolelle koemme turvallisuuden olevan yhä tärkeämmässä roolissa. Liiketoimintamme perustuu luottamukseen ja sen varmistamiseksi meidän on etsittävä ennakkoluulottomia keinoja asiakkaiden tietojen turvaamiseksi. Hyödynnämme jo koneoppimista osassa tietoturvallisuuden prosesseja ja tutkimme tällä hetkellä, miten keinoäly voisi olla apuna tietoturvallisuuden parantamisessa entisestään.

Niemelän valinnan Vuoden Tivi-vaikuttajaksi on tehnyt Tivin toimituksen asiantuntijaraati. Vuoden Tivi-vaikuttaja on valittu vuodesta 2005 lähtien.

Niemelä on palkittu tietoturvatyöstään jo aiemminkin. LähiTapiolan bug bounty -ohjelma valittiin Vuoden Kyberteoksi marraskuussa yhdessä Verohallinnon, Visman ja Bonyswayn kanssa. Huhtikuussa 2016 Tietoturva ry puolestaan valitsi Niemelän Vuoden Tietoturvapäälliköksi.