Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola vahvistaa elämänturvastrategiaansa sijoituspalveluissa: suuren sijoittajan etuja kaikille

28.3.2017 - Talous

LähiTapiola tuo markkinoille uuden varainhoidon konseptin, jossa suuren sijoittajan sijoitusvälineet ja edut tuodaan kaikkien sijoittaja-asiakkaiden saataville. Uuden ratkaisun avulla asiakkaiden varat sijoitetaan kohteisiin, joihin LähiTapiola sijoittaa myös itse. Elämänturvayhtiönä tarjoamme asiakkaillemme läpinäkyvää hinnoittelua sekä kiinteää korkoa osalle sijoitusta.

LähiTapiola vahvistaa elämänturvastrategiaansa myös sijoituspalveluiden osalta. Nyt kaikki LähiTapiolan asiakkaat kuukausisäästäjästä yksityispankin asiakkaisiin pääsevät sijoittamaan kohteisiin, jotka ovat perinteisesti olleet vain suurten sijoittajien, kuten vakuutusyhtiöiden ulottuvilla.

- Omaehtoinen varautuminen tulevaisuuteen on tärkeää ja finanssialan tehtävänä on tarjota tähän turvallisia ja läpinäkyviä välineitä. Haluamme keskinäisenä asiakkaiden omistamana yhtiönä edistää asiakkaidemme taloudellista menestymistä, auttaa heitä varautumaan tulevaisuutensa paremmin sekä jakaa heille etuja eri muodoissa. Tuomme nyt sijoittamiseen ja säästämiseen uuden näkökulman ja tarjonnan, sanoo LähiTapiola Henkiyhtiön toimitusjohtaja Minna Kohmo.

Suuren sijoittajan etuja kaikille

LähiTapiola-ryhmän yhtiöillä sekä niiden asiakkailla on yhteensä yli 12 miljardin euron sijoitusomaisuus. Asiakkaiden varoja hoidetaan uusissa vakuutusvarainhoidon tuotteissa samoin huolellisin ja vastuullisin periaattein, joilla LähiTapiola hoitaa omaa miljardien sijoitusomaisuuttaan.

- Sijoituskohteet ovat omaisuusluokkatasolla samoja, joihin LähiTapiola Henkiyhtiö sijoittaa. Näitä ovat perinteisesti vain suurten sijoittajien ulottuvilla olleet sijoituskohteet kuten kiinteistö- ja pääomasijoitukset perinteisten osake- ja korkosijoituskohteiden lisäksi. Asiakas voi valita halutun riskitason ja omaisuusluokkapainotukset ja näin ottaa enemmän tai vähemmän riskiä, Kohmo jatkaa.

Hinnoittelu asiakasetuna

Uusi vakuutusvarainhoidon konsepti perustuu Henkiyhtiön taseen hyödyntämiseen. Siten se mahdollistaa kustannustehokkaan toteutuksen, mikä näkyy asiakkaalle alempina hintoina.

- Sijoitamme laajan omaisuusluokkahajautuksen tuotteissa kuten vakuutusyhtiö eli pääosin suoraan markkinainstrumentteihin. Kun hyödynnämme sijoituskohteena sijoitusrahastoja, asiakas saa ne suurasiakashintaan, kertoo LähiTapiola Varainhoidon toimitusjohtaja Tom Liljeström.

Olemme saaneet positiivista palautetta hinnoittelun läpinäkyvyydestä Osakesäästäjien ja Arvopaperin tuoreissa yksityispankkeja vertailleissa tutkimuksissa ja panostamme tähän jatkossa entistäkin vahvemmin, toteaa LähiTapiola Henkiyhtiön toimitusjohtaja Minna Kohmo.

Vakautta sijoituksille kiinteällä korolla

Uusi vakuutusvarainhoitotuote sisältää Suomen markkinoilla uniikkina lisäetuna vuosittain vahvistettavan kiinteän koron osalle sijoitusta.

- Korkohyvitys on varainhoitajalle mielenkiintoinen instrumentti: korko on kiinteä vuodeksi eteenpäin, eikä sen tuotto riipu muiden omaisuusluokkien kehityksestä. Tämä parantaa selvästi salkkujen tuoton ja riskin suhdetta. Kiinteää korkoa käytetään osana varainhoitosalkkuja, jos taso on houkutteleva suhteessa muihin markkinainstrumentteihin, Liljeström jatkaa.


Yksilöllinen varainhoito 2016 –tutkimus analysoi lähes 600 yksityispankkiasiakkaan näkemyksen palvelun laadusta keväällä 2016. Tutkimukseen osallistuivat Osakesäästäjien keskusliiton jäsenet.
Arvopaperin toteuttama varainhoitajakysely toteutettiin tammikuussa 2017 internet- ja sähköpostikyselynä. Tutkimukseen vastasi 2151 Arvopaperin, Kauppalehden ja Talouselämän lukijaa.Lisätiedot

Minna Kohmo, toimitusjohtaja, LähiTapiola Henkiyhtiö,

Tom Liljeström, toimitusjohtaja, LähiTapiola Varainhoito

Anni Hiekkanen, viestintä