Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Puolivuositulos 2016: LähiTapiola-ryhmän vahinkovakuutustoiminta kasvoi

5.9.2016 -

• LähiTapiola-ryhmän vahinkovakuutustoiminnan ensivakuutuksen maksutulo kasvoi 1,4 prosenttia 702,3 miljoonaan euroon (692,3 milj. e). Ryhmän vahinkovakuutustoiminnan liikevoitto oli 150,3 miljoonaa euroa (196,7 milj. e). Ryhmän vahinkovakuutustoiminnan kokonaistulos oli 158,0 miljoonaa euroa (191,5 milj. e). Ryhmän yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua oli 87,2 prosenttia (93,7 %). Korvauskuluja pienensi katsauskaudella kertaluonteinen 15,8 miljoonan euron korvausvastuun purku liikennevakuutuksessa. Ilman tätä erää yhdistetty kulusuhde olisi ollut 90,0 prosenttia. Vahinkovakuutusliiketoiminta käsittää LähiTapiola Vahinkovakuutusyhtiön ja 20 alueyhtiön yhteenlasketun tuloksen.

• LähiTapiola Vahinkoyhtiön katsauskauden liikevoitto oli 111,3 miljoonaa euroa (143,2 milj. e). Kokonaistulos oli 104,1 miljoonaa euroa (115,9 milj. e). Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua oli 79,1 prosenttia (96,3 %). Ilman edellä mainittua kertaluonteista korvauskuluihin kirjattua erää yhdistetty kulusuhde olisi ollut 85,7 prosenttia.

• LähiTapiola Henkiyhtiön liikevoitto oli 43,7 miljoonaa euroa (126,8 milj. e). Liikevoiton lasku on seurausta matalammista sijoitustuotoista. Kokonaistulos oli 47,3 miljoonaa euroa (89,7 milj. e).

• LähiTapiola Varainhoito Oy:n katsauskauden tulos oli 2,0 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa). LähiTapiola-rahastojen pääomat olivat 3,6 miljardia euroa (3,7 mrd. euroa).

• LähiTapiola Kiinteistövarainhoito –konsernin liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (1,9 milj. e).


Pääjohtaja Erkki Moisanderin kommentit

”LähiTapiola-ryhmän tulos ensimmäiseltä puolivuosikaudelta oli hyvä. Henkiyhtiön riskihenkivakuutus jatkaa kasvuaan. Onnistuimme hyvin myös lakisääteisen tapaturmavakuutuksen siirtoliikkeessä.

LähiTapiola-ryhmän vahinkovakuutustoiminnan eli LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön ja 20 alueyhtiön, ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo nousi 1,4 prosenttia 702,3 miljoonaan euroon (692,3 milj. e). Ryhmän vahinkovakuutustoiminnan liikevoitto oli 150,3 miljoonaa euroa (196,7 milj. e).

LähiTapiola-ryhmän vakavaraisuusasema oli uuden vuoden 2016 alussa käyttöön otetun Solvenssi II – vakavaraisuussäännöstön mukaan vahva. LähiTapiola Vahinkoyhtiön vakavaraisuusasema (yhtiön oman varallisuuden määrä suhteessa vakavaraisuusvaatimukseen) oli lähes 2,5-kertainen (247 %) ja alueyhtiöiden vakavaraisuusasemat olivat välillä 253-401 prosenttia. LähiTapiola Henkiyhtiön vakavaraisuusasema oli 162 prosenttia. Siten ryhmän vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta voidaan pitää vahvana.

Jatkoimme elämänturvastrategiamme mukaisesti toimialalaajennusta terveys- ja hyvinvointipalveluihin. Sen vuoksi LähiTapiolan vahinkovakuutus- ja henkiyhtiöt kasvattivat omistusosuuttaan Pihlajalinna Oyj:stä 23,42 prosenttiin. Haluamme tarjota jatkossa vakuuttamista täydentävänä palveluna asiakkaillemme yhä enemmän myös ennaltaehkäiseviä terveys- ja hyvinvointipalveluja.

Runsas vuosi sitten lanseeratun älyhenkivakuutuksen on ottanut jo yli 7000 suomalaista. Kokonaisuuteen kuuluvat vakuutuksen lisäksi sähköinen terveystarkastus, itsevalmennusohjelmia sekä aktiivisuusranneke ja sovellus, jotka seuraavat hyvinvointitietoja. Älyhenkivakuutuksen hankkineille tehty kysely osoittaa, että vakuutus on vuodessa auttanut muuttamaan elintapoja terveemmiksi. Lähes 90 prosenttia kertoo parantaneensa elintapojaan.

Lanseerasimme myös uuden lapsen vakavan sairauden vakuutuksen, joka turvaa perheen taloutta ja toimeentuloa, jos lapsi sairastuu vakavasti. LähiTapiola tarjoaa tämän turvan lapsiperheasiakkailleen maksutta ensimmäiseksi vuodeksi. LähiTapiola haluaa olla mukana tekemässä yhteiskunnasta turvallisemman ja terveemmän konkreettisilla teoilla, joita ovat lapsen vakavan sairauden vakuutuksen lisäksi muun muassa älyhenkivakuutus ja Sankarikoulutus-nimeä kantava ilmainen alkusammutuskoulutus.”

LähiTapiola Vahinkoyhtiössä positiivinen tulos tapaturmavakuutuksen siirtoliikkeessä

LähiTapiola Vahinkoyhtiön katsauskauden liikevoitto oli 111,3 miljoonaa euroa (143,2 milj. e). Kokonaistulos oli 104,1 miljoonaa euroa (115,9 milj. e). Sijoitustoiminnan arvostuserojen muutos heikensi kokonaistulosta 7,2 miljoonaa euroa (heikensi 27,3 milj. e). Vertailukauden arvostuseron muutoksessa on huomioitu 30.6.2015 liiketoimintasiirto, jossa LähiTapiola Vahinkoyhtiö luovutti LähiTapiola Pääkaupunkiseudulle pääkaupunkiseudun vapaaehtoiseen vakuutuskantaan liittyvät vakuutussopimukset ja vastuuvelat sekä näiden katteena olevat varat.

Vakuutusmaksutulo oli 399,0 miljoonaa euroa (434,4 milj. e) ja ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo 319,1 miljoonaa euroa (359,4milj. e).

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksutulo nousi 0,4 prosenttia 141,3 miljoonaan euroon (vertailukelpoinen luku 140,8 milj. e). Arvioitu siirtoliikkeen kokonaistulos katsauskaudelta oli 1,9 miljoonaa euroa voitollinen.

LähiTapiola on säilyttänyt asemansa moottoriajoneuvovakuutusten markkinajohtajana 31 prosentin markkinaosuudella (31,3% 12/2015). Liikennevakuutuksen vakuutusmaksutulo laski 0,7 prosenttia 130,1 miljoonaan euroon (131,0 milj. e). ”Ajoneuvovakuuttamisen markkinajohtajana meillä LähiTapiolassa yksi keskeisimmistä tehtävistämme loppuvuonna on vuodenvaihteessa voimaan tulevaan uuteen liikennevakuutuslakiin valmistautuminen. Lisäksi panostamme elämänturvastrategiamme mukaisesti muun muassa työkykypalveluihin”, toimitusjohtaja Jari Sundström sanoo.

Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua oli 79,1 prosenttia (96,3 %). Yhdistettyä kulusuhdetta laski 6,6 %-yksikköä kertaluonteinen korvausvastuun purkuerä liikennevakuutuksessa. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli vaikeasta sijoitusympäristöstä huolimatta 1,8 prosenttia (3,5 %). Yhtiön uuden, vuoden 2016 alusta voimaan tulleen Solvenssi II -vakavaraisuussääntelyn mukainen vakavaraisuus oli vahva ollen 247 prosenttia.

LähiTapiola Henkiyhtiö kasvoi riskihenki- ja ryhmäeläkevakuutuksissa

LähiTapiola Henkiyhtiön liikevoitto oli 43,7 miljoonaa euroa (126,8 milj. e). Liikevoittoa pienensi erityisesti sijoitustuottojen aleneminen. Sijoitustoiminnan arvostuserot kasvattivat kokonaistulosta 3,6 miljoonalla eurolla 47,3 miljoonaan euroon (89,7 milj. e).

Katsauskauden sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli 2,2 prosenttia (3,6 %) Sijoitustuotot olivat kuitenkin turbulentista markkinatilanteesta huolimatta tavoitteiden mukaiset ja ylittivät asiakkaiden vakuutussäästöille maksettavan perustekoron.

”LähiTapiola Henkiyhtiö kasvoi alkuvuonna suunnitelman mukaisesti ja alaa nopeammin painopistealueillaan riskihenki- sekä ryhmäeläkevakuutuksissa. Palveluiden saatavuuteen panostaminen sekä uusien palveluiden tuominen markkinoille vauhdittivat myyntiä ja asiakasmäärien kasvua. Säästö- ja sijoitustuotteiden myyntiä on vaikeuttanut haastava sijoitus- ja talousympäristö sekä säästämistä tukevan lainsäädännön vaikutusten epävarmuus”, sanoo toimitusjohtaja Minna Kohmo.

Riskihenkivakuutuksen maksutulo nousi 6,1 prosentilla 46,0 miljoonaan euroon (43,4 milj. e) alan maksutulon alentuessa 1,7 prosenttia. Ryhmäeläkevakuutuksen maksutulo kasvoi 1,3 prosentilla 14,0 miljoonaan euroon (13,8 milj. e) alan maksutulon alentuessa 25,9 prosenttia.

Vakuutusmaksutulo oli 205,1 miljoonaa euroa (224,0 milj. e), missä oli laskua 8,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Muutos johtui pääasiassa sijoitussidonnaisen säästämisen vähentymisestä. Koko alan maksutulo laski Finanssialan keskusliiton mukaan 37,7 prosenttia.

Yhtiön Solvenssi II -sääntelyn mukainen vakavaraisuus säilyi asetettuihin tavoitteisiin nähden hyvänä, 162 prosenttia, koko puolivuotiskauden.

LähiTapiola Varainhoito Oy teki hyvän tuloksen

LähiTapiola Varainhoito Oy:n katsauskauden tulos oli turbulentissa sijoitusympäristössä hyvä, 2,0 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa). Yhtiön hallinnoimat varat laskivat 0,9 prosenttia alkuvuonna 9,4 miljardiin euroon. LähiTapiola-rahastojen pääomat olivat ensimmäisellä puoliskolla 3,6 miljardia euroa (3,7 mrd euroa).

Yhtiön vakavaraisuus oli katsauskauden päättyessä erinomainen. Ydin‐, ensisijaisen ja kokonaistoimintapääoman suhde riskipainotettuihin vastuisiin oli 46,6 prosenttia (36,2 %).

Vuoden alkupuoliskolla ja myös kesällä sijoitusmarkkinoita leimasi suuri vaihtelevuus. Markkinoiden kehityksellä on toimitusjohtaja Tom Liljeströmin mukaan yhtiön tuloksen muodostumisessa merkittävä vaikutus. ”Sijoitustoiminnan tuotto-odotukset ovat laskeneet käytännössä kaikissa omaisuusluokissa. On varauduttava omaisuusarvojen aiempaa vaatimattomampaan kehitykseen entistä korkeampien sijoitusriskien oloissa.”

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito –konserni kasvatti kiinteistöinvestointeja

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito -konsernin liikevaihto oli puolivuosikaudella suunnitellusti 7,7 miljoonaa euroa (7,7 milj. e) ja kasvuprosentti 0,6. ”Budjetoitu liikevaihto koko vuodelle on 14,8 miljoonaa euroa ja näkemyksemme mukaan se saavutetaan”, sanoo toimitusjohtaja Vesa Immonen.

Liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (1,9 milj. e) ja liikevoittoprosentti 23,9 (25,2).
Maksuvalmius eli quick ratio oli erinomaisella tasolla, 4,8 (5,1 12/2015). Kulu-tuotto -suhde oli 0,76 (0,75).

Investointi- ja myyntitoiminta oli Immosen mukaan ennätyksellisen vilkasta. Kiinteistöinvestointeja tehtiin puolivuosikaudella 129,9 miljoonalla eurolla (347,2 Milj. e vuonna 2015) ja -myyntejä 178,7 miljoonalla eurolla (25,6 milj. e vuonna 2015).

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot

LähiTapiola Vahinkovakuutus: Tuloslaskelma, tase ja tunnusluvut 1-6/2016, pdf (liite)

LähiTapiola Henkiyhtiö: Tuloslaskelma, tase ja tunnusluvut 1-6/2016, pdf (liite)

LähiTapiola-ryhmän mediapuhelin, puh. 040 183 5806