Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Lähivakuutus ja Tapiola yhdistyvät, uuden ryhmän pääjohtajaksi Lähivakuutuksen Erkki Moisander

7.2.2012 -

Tapiola ja Lähivakuutus yhdistyvät keskinäiseksi finanssiryhmäksi. Sen pääjohtajaksi on valittu Lähivakuutuksen nykyinen toimitusjohtaja, ekonomi Erkki Moisander (s. 1953).  Hänen toimikautensa pääjohtajana alkaa 1.1.2013, jolloin yhdistymisessä syntyvä Lähivakuutus–Tapiola-finanssiryhmä aloittaa toimintansa.

Tapiola ja Lähivakuutus yhdistyvät keskinäiseksi finanssiryhmäksi. Sen pääjohtajaksi on valittu Lähivakuutuksen nykyinen toimitusjohtaja, ekonomi Erkki Moisander (s. 1953).  Hänen toimikautensa pääjohtajana alkaa 1.1.2013, jolloin yhdistymisessä syntyvä Lähivakuutus–Tapiola-finanssiryhmä aloittaa toimintansa. 

Tapiola-ryhmän pääjohtajan Asmo Kalpalan toimikausi pääjohtajana päättyy aiemmin sovitun mukaisesti vuoden 2012 lopussa ja hän jatkaa Lähivakuutus-Tapiolan hallituksen jäsenenä 1.1.2013 – 30.6.2013. Tämän ajan Kalpala hoitaa myös kansainvälisiä tehtäviään keskinäisten yhtiöiden Euroopan edunvalvontajärjestön AMICE:n puheenjohtajana ja EU:n vakuutusvalvojan EIOPAn vakuutus- ja jälleenvakuutusryhmän jäsenenä. Asmo Kalpala jää eläkkeelle 30.6.2013.

Asiakkaiden omistama uusi yhtiöryhmä muodostetaan yhdistämällä Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola yhtiöryhmän keskusyhtiöksi. Sen toimitusjohtajana jatkaa Vahinko-Tapiolan nykyinen toimitusjohtaja, filosofian maisteri, SHV Juha-Pekka Halmeenmäki (s. 1964). Lähivakuutus–Tapiola-ryhmästä muodostuu Suomen suurin ja vakavaraisin vahinkovakuuttaja, jonka arvioitu:

vahinkovakuuttamisen markkinaosuus on noin 30 prosenttia,
vahinkovakuutuksen maksutulo on noin 1 miljardia euroa ja 
omistaja-asiakkaiden määrä on noin 1,5 miljoonaa.
Keskusyhtiön lisäksi perustetaan 19 alueellista keskinäistä yhtiötä, jotka tarjoavat omalla toimialueellaan kokonaispalvelua vakuutuksissa, pankkipalveluissa ja sijoittamisessa.  Pääkaupunkiseudun kokonaispalveluista vastaa keskusyhtiö.

Tapiolasta ja Lähivakuutuksesta muodostuvaan yhtiöryhmään kuuluvat keskus- ja alueyhtiöiden lisäksi Tapiolan pankki- ja varainhoitoyhtiöt, Henki-Tapiola ja Kiinteistö-Tapiola. Vakuutusyhtiö Turvan rooli säilyy ryhmässä ennallaan. Eläke-Tapiola toimii Lähivakuutus-Tapiolan työeläkevakuutuskumppanina. Yhtiöryhmän henkilömäärä on noin 4 000.

”Olemme rakentamassa keskinäiseen yhtiömuotoon perustuvaa uutta suomalaista finanssiryhmää, joka kasvaa lähemmäksi asiakkaitaan ja yhdistää molempien osapuolien parhaat käytännöt”, Tapiolan pääjohtaja Asmo Kalpala sanoo.

”Keskinäisten alueellisten vakuutusyhtiöiden perustaminen merkitsee sitä, että viemme pankki- ja vakuutusasioinnin mahdollisimman lähelle omistaja-asiakkaita. Vahvat voimavarat mahdollistavat finanssipalvelut aina asiakkaan toivomalla tavalla henkilökohtaisesti tai verkossa. Keskittävä omistaja-asiakas hyötyy myös palkitsevasta etuohjelmasta”, sanoo Lähivakuutuksen toimitusjohtaja Erkki Moisander.

Yhdistymisprosessi kestää noin 2 vuotta, asiakkuudet säilyvät ennallaan
Yhdistymisprosessin on suunniteltu kestävän noin kaksi vuotta. Tänä aikana Lähivakuutuksen ja Tapiolan nykyiset asiakkuudet säilyvät ennallaan, eikä asiakkailta edellytetä mitään toimenpiteitä. Yhdistymisprosessiin sisältyvät mm. keskusyhtiön muodostaminen ja organisointi, alueyhtiöiden perustaminen ja vakuutuskantojen luovutukset alueyhtiöille.

Tarkemmin yhdistymisprosessin vaiheet ovat seuraavat:


Yhdistyminen edellyttää hyväksymisen Lähivakuutus Keskinäisen Yhtiön ja Vahinko-Tapiolan yhtiökokouksissa keväällä 2012 sekä tarvittavat viranomaisluvat Finanssivalvonnalta ja Kilpailuvirastolta.
Vuoden 2012 loppuun mennessä muodostetaan vahinkovakuutustoimintaa harjoittava Lähivakuutus-Tapiola keskinäinen yhtiö. 
Vuoden 2012 aikana perustetaan 19 keskinäistä alueellista vakuutusyhtiötä. 
Vakuutuskannan luovutukset alueellisille yhtiöille on tarkoitus toteuttaa vuoden 2013 loppuun mennessä. 
Vuoden 2012 aikana päätetään Lähivakuutus-Tapiolan uudesta nimestä ja visuaalisesta ilmeestä.
Alueyhtiöt muodostetaan siten, että suunnitellulla toimialueella nyt toimivista lähivakuutusyhdistyksistä valitaan yksi ns. veturiyhdistys, jonka kanssa muut lähivakuutusyhdistykset yhdistyvät. Veturiyhdistys tekee päätöksen yhtiömuotonsa muuttamisesta keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi. Tapiolan nykyiset paikallisalueet organisoidaan osaksi alueyhtiöitä. Tapiolan franchising-yrittäjien ja edustajien asema merkittävänä palvelu- ja myyntikanavana säilyy yhdistymisprosessissa ennallaan. Yhdistymisen vaikutukset säästöpankkiyhteistyöhön selvitetään erikseen yhdessä säästöpankkien kanssa.

Valinnat keskus- ja henkiyhtiöiden hallituksiin
Hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan 30.6.2013 saakka ja tämän jälkeen toimikauden loppuun seitsemän. Hallitusten puheenjohtaja on pääjohtaja Erkki Moisander. Hallitusten jäseniä ovat 3 liiketoiminnoista (yksityistaloudet, yritykset ja sijoitustoiminta) vastaavaa yhtiöryhmän johtajaa, 2 alueyhtiöiden edustajaa, yksi Lähivakuutuksen sekä yksi Tapiolan nimeämä jäsen.

Hallituksiin 1.1.2013 alkavaksi toimikaudeksi on valittu:

Erkki Moisander, puheenjohtaja ja yhtiöryhmän pääjohtaja

Jäsenet:

Asmo Kalpala, hallituksen jäsen 1.1. – 30.6.2013
Ralf Wickström, hallituksen jäsen
Harri Lauslahti, yhtiöryhmän johtaja, yksityistalousliiketoiminta
Jari Sundström, yhtiöryhmänjohtaja, yritysasiakasliiketoiminta
Jari Eklund, yhtiöryhmän johtaja, sijoitustoiminta
Marjatta Leiviskä, hallituksen jäsen (alueyhtiön edustaja)
Pentti Kuusela, hallituksen jäsen (alueyhtiön edustaja)

Yhdistymisellä ei ole välitöntä vaikutusta henkilöstön asemaan

Lähivakuutuksen ja Tapiolan yhdistyminen ei sinänsä merkitse henkilöstövähennyksiä. Työntekijät siirtyvät muodostuvaan yhtiöön vanhoina työntekijöinä. Vuoden 2012 aikana toiminta kummassakin yhtiöryhmässä jatkuu pääsääntöisesti nykymuodossaan. 

Yhdistymisen seurauksena suunnitellaan uusi organisaatio, joka astuu vaiheittain voimaan vuosina 2013 -2014. Tässä yhteydessä voi syntyä päällekkäisyyksiä. Niiden vaikutus henkilöstömääriin voidaan arvioida vasta sitten, kun suunnitelmat uusista organisaatiosta ovat toteutettavissa.

Huom! Alueyhtiöiden muodostamisesta tiedotetaan lisää 8.2. toimialuekohtaisesti

Lisätietoja:

Lähivakuutus, toimitusjohtaja Erkki Moisander, 0400 670645
Tapiola-ryhmä, pääjohtaja Asmo Kalpala, 09 453 2101 tai viestintäjohtaja Jyrki Antikainen 050 357 4292

Lehdistötilaisuus:

Lehdistötilaisuus pidetään Finlandia-talossa, Elissa-kokoustilassa kello 16.00. Tilaisuutta voi seurata webcast-lähetyksenä kello 16.00 alkaen osoitteesta: http://qsb.webcast.fi/c/customers/customers_2012_0207/

LIITTEET TIEDOTTEESEEN:

Organisaatiokaavio ryhmästä
Pääjohtajan, keskusyhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten lyhyet CV:t

Lisätietoa myös: www.asiakaspaattaa.fi