Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Moni lemmikin terveyshuoli ratkeaa nykyisin etänä – oikeus määrätä etäreseptejä olisi eläinten ja omistajien etu

4.8.2021 - Terveys

Kun oma lemmikki loukkaa itseään tai sairastuu, on omistajan huoli usein suuri. Etäeläinlääkärin vastaanotolla voidaan nopeasti arvioida tilanteen kiireellisyys, ja usein selviää myös oireiden vaatima hoito. Etänä eläinlääkäri ei voi kuitenkaan määrätä potilaalleen reseptiä, toisin kuin ihmisiä hoitava lääkäri. Kun Suomessa nyt uudistetaan eläinlääkelainsäädäntöä, työssä on hyvä muistaa lemmikkien ja omistajien etu.

Sekä ihmisten että lemmikkieläinten terveydenhoito on ottanut suuria askeleita eteenpäin viime vuosina. Etänä tarjottavat terveyspalvelut ovat jo vakiinnuttaneet paikkansa meidän kaksijalkaisten hoidossa, ja myös lemmikinomistajien avuksi löytyy nykyisin useampi, ruudun välityksellä toimiva eläinlääkäripalvelu. Yksi käytännön ero hoitoketjuissa kuitenkin on: siinä missä minä ihmisenä voin saada etälääkäriltä vaivojeni hoitoon myös lääkereseptin, ei eläinlääkäri voi määrätä lemmikin hoitoon lääkettä etänä. Käytännössä tämä tarkoittaa käyntejä eläinklinikalla vain reseptin saamiseksi.

Suomessa uudistetaan paraikaa eläinten lääkitsemistä koskevaa lainsäädäntöä, mikä tarjoaa oivan tilaisuuden pohtia hoidon saatavuutta. Toistaiseksi lakia on meillä tulkittu niin, ettei eläinlääkäri voi pääsääntöisesti määrätä eläimelle lääkereseptiä ilman fyysistä tutkimusta. Vuoden 2022 alussa voimaan astuva, paraikaa kotimaiseen lakiin saatettava, EU:n eläinlääkeasetus ei kuitenkaan lähtökohtaisesti aseta terveydentilan arviointiin tällaista rajausta. Nähdäkseni siihen ei ole kansallisestikaan tarvetta. Kyse on eläinten ja niiden omistajien edusta.

LähiTapiolassa olemme tarjonneet eläinvakuutusasiakkaidemme käyttöön vuodesta 2019 lähtien LemmikkiHelppi-etäeläinlääkäripalvelua. Hieman enemmän kokemusta etähoitopalveluista on jo kertynyt TerveysHelpissä, joka on henkilövakuutusasiakkaillemme tarjottu etälääkäripalvelu. Mitä näistä Helpeistä sitten on opittu? Palvelut on otettu kiitoksin vastaan, kävijöitä on riittänyt runsaasti. Niiden avulla on voitu parantaa palveluiden saatavuutta ja asiakaskokemusta (hoitoa ajasta ja paikasta riippumatta) ja kustannustehokkuutta.

Koirien ja kissojen – aivan kuten meidän ihmisten – lääkäripalveluiden kustannukset ovat olleet jo vuosia nousussa. Vakuutusyhtiöissä tämä näkyy kasvavina korvausmenoina, mutta yksittäiselle ihmiselle tai hänen lemmikilleen hinta voi muodostua jopa hoitoon pääsyn esteeksi. Etäpalvelut ovat yksi keino hillitä kuluja ja tuoda hoito mahdollisimman monen saataville. LemmikkiHelpissä voimme esimerkiksi tarjota eläinlääkärikäynnin ilman omavastuuosuutta, mikä toivottavasti madaltaa kynnystä kysyä asiantuntijan arviota, ennen kuin lemmikin vaiva äityy oikeasti pahaksi. Tarvittaessa korvaamme toki klinikkakäynnitkin.

Etäpalveluilla ei ole tarkoitus korvata klinikka-asiointia, mutta havaintojemme pohjalta niillä voidaan ratkaista monia, etenkin lemmikkien pienempiä terveyshuolia. Yli 70 prosenttia LemmikkiHelppiin tulleista yhteydenotoista voidaan hoitaa etänä. Asiantuntijoidemme mukaan esimerkiksi monet lemmikkien haavat, iho-oireet, vatsavaivat ja tassukivut voidaan hoitaa kotona, jos etäeläinlääkäri antaa asiakkaalle tarkat ohjeet. Etänä eläinlääkäri arvioi potilaan tilaa omistajalle esitettyjen kysymysten ja tarvittaessa kuvien, videoiden tai suoran videoyhteyden avulla. Jos eläinlääkäri ei vielä näillä keinoin löydä ratkaisua lemmikin vaivaan – tai arvioi tilanteen kiireelliseksi – eläin ohjataan aina jatkotutkimuksiin lähimpään hoitopaikkaan.

Moni lemmikinomistaja tietää, että eläinsairaaloiden päivystyksessä voi olla pitkiä jonoja. Harvaan asutuilla alueilla matka lähimmälle eläinklinikalle voi myös kestää jopa yli tunnin. Tällöin etähoitopalvelu voi auttaa estämään tarpeettomia klinikkakäyntejä ja arvioimaan, milloin lähivastaanotolle todella on tarve lähteä. Lievempien tapausten etähoito auttaa klinikoiden ammattilaisia keskittymään vakavampiin sairauksiin sekä niihin tilanteisiin, joissa tarvitaan fyysistä tutkimusta tai toimenpiteitä. Samoin etäeläinlääkärin asiantuntevan diagnoosin pohjalta määrätty lääkeresepti voisi vähentää päivystyksiä suotta kuormittavia käyntejä.

Lääketurvallisuus ja eläinten hyvinvointi on kaiken hoito- ja kehitystyön ytimessä. Hallituksen esitysluonnoksessa eläinten lääkitsemislaiksi korostetaan aiheesta lääkkeiden väärinkäytön ehkäisyä. On hyvä seurata lääkkeiden määräämiskäytäntöjä, pohtia, mitä lääkkeitä voidaan myöntää etänä, ja tarvittaessa luoda alalle yhteisiä hyviä käytäntöjä. Uudet ja etenkin etäyhteyteen perustuvat hoitomuodot ovat aina herättäneet epäilyksiä. LemmikkiHelpistä saadut kokemukset ovat kuitenkin rohkaisevia: etäeläinlääkäreiden mukaan vain noin joka 10. asiakaskohtaamisessa olisi aihetta määrätä reseptilääkettä. Yleisimmin kyse on eläimille tarkoitetuista tulehduskipulääkkeistä. Jos esimerkiksi näitä voitaisiin määrätä etänä, voitaisiin monia lieviä vaivoja hoitaa loppuun turvallisesti, vaikka ilman klinikkakäyntiä.

LemmikkiHelpin asiakastyytyväisyys on ollut kiitettävää (NPS 90). Palaute kertoo, että etähoitopalveluille on lemmikkiperheissä kysyntää, eivätkä ihmiset käyttäisi lemmikilleen sellaista palvelua, josta he eivät koe saavansa asianmukaista hoitoa. Tärkeää on muistaa, että eläinlääkärin ammattietiikka ei riipu siitä, tekeekö hän työtään perinteisellä klinikalla vai etänä. Eläinlääkärin työn ytimessä on aina eläimen hyvinvointi. Etävastaanotolla ammattitaidossa korostuu sen arviointi, mitä tapauksia voidaan hoitaa etänä ja mitä ei.

Korona-aika on synnyttänyt Suomessa lemmikkibuumin. Meillä vakuutusyhtiössä on kasvaneen vakuutuskysynnän kautta nähty, että moneen perheeseen on tullut uusi koira tai kissa. Juuri nyt on hyvä aika miettiä, kuinka näille kaikille lemmikkieläimille voidaan järkevästi järjestää paras mahdollinen hoito. Koronapandemia osoitti konkreettisesti, että joskus voi olla hyvä, ettei tarvitse asioida lähikontaktissa – ja että hyvin monia asioita voidaan jo hoitaa etänä.

Harri Aho,

kehitysjohtaja,

LähiTapiola

LemmikkiHelppi-etäeläinlääkäripalvelussa LähiTapiolan asiakkaiden yhteydenottoihin vastaavat kumppaneidemme Vetevan ja Omaeläinklinikan eläinlääkärit. LemmikkiHelppi on kaikkien niiden asiakkaiden käytössä, joilla on LähiTapiolasta koiran tai kissan eläinlääkärikuluvakuutus.