Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

FAANG yhtiöt ja vastuullisuus

17.12.2020 - Talous

Vastuullisuuskeskusteluissa FAANG-yhtiöt nousevat usein keskustelun kärkeen. Osittain syynä on niiden iso koko ja sitä kautta merkitys maailman markkinoilla ja talouksissa globaalisti. Salkunhoitaja Nina Ebeling, kertoo, miten sijoittajien suosimat FAANG-yhtiöt huomioivat vastuullisuustekijöitä toiminnassaan.

Lokakuisessa webinaarissa minulta kysyttiin FAANG-yhtiöiden vastuullisuudesta. Koska webinaari painottui keskustelemaan ilmastonmuutoksesta ja ympäristöasioista, päätin vielä vuoden viimeisessä blogissani palata aiheeseen.

FAANG-yhtiöt termillähän tarkoitetaan tämän päivän teknologiajättejä Facebookia, Amazonia, Applea, Netflixiä sekä Googlen emoyhtiötä Alphabetiä. Näiden yhtiöiden yhteinen nimittäjä on viime vuosien kova kasvu, joka on perustunut uuden teknologiaan perustuvan yhteiskunnan luomiseen.

Erityisesti koronavuonna 2020 näiden yhtiöiden tuotteet ja palvelut ovat varmasti olleet hyvinkin tuttuja meille kaikille, sillä ne mahdollistavat muun muassa shoppailun, leffojen ja muun viihteen katsomisen, sosiaalisten kontaktien ylläpitämisen sekä opiskelun ja työnteon kotisohvilta.

Kovaa kasvavien liiketoimintamallien haasteena on usein eri vastuullisuusnäkökulmien huomioiminen kaikessa tekemisessä. Kasvukuplassa voi usein unohtua liiketoiminnan perusperiaatteet kuten kunnioitus itseä ja toista kohtaan. Tällä viittaan yritysten rooliin yhteiskuntamme tukipilareina. Näillä yhtiöillä on merkittävä rooli paikallisesti työpaikkojen luojana ja verojen maksajana, sekä globaalisti suunnannäyttäjinä vastuullisina ja kestävinä toimijoina. Esimerkiksi Microsoft on tapaamisessamme nostanut esille tahtotilansa toimia edelläkävijänä ympäristö- ja ihmisoikeusasioissa. Lisäksi yhtiö kokee vastuullisuuden yhtenä omistaja-arvoa kasvattavana tekijänä.

Yleisesti teknologiayhtiöt sisältäen myös FAANG-yhtiöt ovat vahvasti mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta. Useilla yhtiöillä on tiukkoja tavoitteita oman toimintansa hiilipäästöjen vähentämiseksi. Amazon on asettanut net-zero 2040 -kasvihuonekaasupäästötavoitteen, ja kutsuu muita yhtiöitä komittoitumaan ilmastolupaukseensa (Climate Pledge).

Muun muassa Microsoft on lähtenyt mukaan Amazonin ilmastohaasteeseen. Erinomainen esimerkki löytyy myös meillä lähiseudulta. Googlen palvelinkeskus sijoittui Haminaan osaksi siksi, että Suomen sijainti pohjoisella pallonpuoliskolla tarjoaa luonnollista jäähdytystä lämpöä synnyttäville prosesseilla. Lisäksi Google huomioi kestävän kehityksen toiminnassaan maailmanlaajuisesti hyödyntämällä energianlähteenä aurinkopaneeleita ja tuulivoimaa. Haminan onneksi Google on myös onnistunut elvyttämään uudelleen vanhan paperintuotantopaikkakunnan luomalla uusia työpaikkoja sekä myös opiskelumahdollisuuksia nuorille.

Valitettavan usein FAANG-yhtiöt kuitenkin nousevat otsikoihin sosiaalisen vastuun saralla. On sitten kyse työntekijöiden kohtelusta tai verojen maksusta. Uudet investoinnit ainakin alussa kohdistuvat usein alueille, joissa minimipalkat ovat alhaisempia, tai joissa uusinvestoinneille jaetaan korkeita tukiaisia. Esimerkiksi Amazon on menneinä vuosina noussut otsikoihin näiden teemojen parissa. On hyvin luonnollista, että investointivaiheessa usein mennään taloustekijät edellä, liiketoiminnan kasvaessa eivät yllä mainitut kriteerit kuitenkaan voi enää toimia toiminnan sijoittumisen kriteerinä vaan liiketoimintaa pitää pystyä sijoittamaan lähemmäs asiakasta, jotta toimintaa voidaan pyörittää tehokkaasti. Sosiaalisen median valtaamassa maailmassa työntekijöiden huono kohtelu leviää nopeasti ja maineriskit yrityksille ovat suuria. Jotain Amazon on kuitenkin tehnyt hyvin, sillä Forbesin World’s Best Employers 2020 kyselyssä yhtiö rankattiin maailman toiseksi parhaaksi ja halutuimmaksi työnantajaksi. Pelkästään tänä vuonna yhtiö on palkannut peräti 400.000 uutta työntekijää, joka on iso luku jopa Yhdysvaltain mittakaavassa korona-aikana.

Verojen maksuun sen sijaan liittyy sekä aggressiivisia toimia että myös tehokasta veropolitiikkaa yhtiöiden osalta. Verokäytäntöjä hankaloittaa maanosien ja maiden keskinäinen verokilpailu. Esimerkiksi pilvipalveluiden osalta palvelun myynti voi hankaloittaa tilanne, jossa yhtiö maksaa siitä korkeampaa veroa kuin kilpailijat. Ymmärrettävää on, että yritysten on järkevää pyrkiä saavuttamaan toiminnalleen mahdollisimman alhainen veroprosentti, mutta tärkeää olisi, että verot maksettaisiin niille alueille, joissa yrityksen arvo myös luodaan.

Valitettavan usein juuri teknologiayhtiöt ovat onnistuneet kiertämään yleisesti hyväksyttyjä periaatteita. Tämä on yksi aihio, josta myös LähiTapiola Varainhoito on viime vuosina ottanut kopin. Pyrimme keskusteluissamme yhtiöiden kanssa ymmärtämään paremmin yhtiöiden veropolitiikkaa ja kannustamaan yhtiöitä avoimempaa raportointiin verojen osalta. Osallistuimme myös vuosina 2017-2019 PRI:n koordinoimaan vaikuttamishankkeeseen, jonka tavoitteena oli parantaa yritysverotuksen läpinäkyvyyttä ja edistää vastuullisten verostrategioiden ja –käytäntöjen toteuttamista. Hankkeen kohdelistalla oli 40 globaalia IT- ja terveydenhoitoalan yritystä mukaan lukien FAANG-yhtiöitä.

FAANG-yhtiöiden ja muiden teknologiayhtiöiden osalta ehkä kuitenkin tärkein vastuullisuuskysymys kohdistuu itse tuotteiden ja palveluiden käyttäjien ja tuotteen- ja palveluntarjoajan suhteeseen. Maailman muuttuessa yhä digitaalisemmaksi henkilötietoja ja muuta arkaluonteista ja luottamuksellista tietoa tallennetaan eri tietokantoihin.

Tietokanta on aina jonkun tahon hallinnassa eikä erityisesti kuluttaja voi aina varmistaa, että tietoturva-asiat ovat täysin ajan tasalla. Valitettavasti täydellistä suojaa ei olekaan, vaan tietoturva-asioissa käydään kovaa kilpajuoksua hakkereiden sekä tietoturvayksiköiden välillä. Tietoturva vaatii tänä päivänä suuria panostuksia ja vastuullisuusnäkökulmien ohella kuuluu ylimmän johdon agendalle.

Yksinkertaisesti voisi kuitenkin ajatella, että liiketoimintaperiaatteista tässäkin asiassa kunnioitus nousee keskiöön. Jos toimii vastuullisesti ja muita kunnioittaen, ei syytä haavoittaa myöskään pääse syntymään.

LähiTapiola Varainhoidon blogirinki toivottaa kaikille seuraajille ja lukijoille rauhallista joulun aikaa!

Nina Ebeling
salkunhoitaja
LähiTapiola Varainhoito

Sijoitamme sinun varasi kuten omamme

Mitä, jos voit sijoittaa omat varasi kuten me LähiTapiolassa – pitkäjänteisesti ja ammattitaitoisesti? Tutustu sijoituskohteisiin, joihin me suursijoittajana itse uskomme.

Lue lisää